Michał Kozłowski

Historyk bez afiliacji, mediewista. Zajmuje się historią Bizancjum oraz historią historiografii. Publikował m.in. w „Kulturze Liberalnej”, „Mówią Wieki”, „Nowym Filomacie”, „Studiach z Dziejów Rosji i Europy Środkowej”, „Studiach i Materiałach Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”. Ostatnio opracował przypisy i Bibliografię prac Ihora Ševčenki za lata 1938–2010 do książki Zakorzeniony kosmopolita. Ihor Szewczenko w rozmowie z Łukaszem Jasiną (Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wchodniej 2010). Obecnie zajmuje się recepcją prac historyka Oskara Haleckiego.

Lista tekstów tego autora:

 1. Klęska krucjaty pod Nikopolis – 25 września 1396 roku
 2. Jerozolima w średniowieczu
 3. Ludwik IX – święty król Francji (cz. 1)
 4. Wikingowie w Irlandii – bitwa pod Clontarf (1014)
 5. Krum Zwycięzca – pogromca Bizantyńczyków
 6. Jan bez Ziemi – władca szalony?
 7. Zbigniew Wójcik (29 X 1922-22 III 2014)
 8. Sobór w Pizie, którego... nie było
 9. Hermann von Salza: polityk w zakonnym płaszczu
 10. Św. Patryk i chrystianizacja Irlandii
 11. Jarosław Mądry – twórca potęgi Rusi Kijowskiej
 12. Święta Kinga - patronka Polski
 13. Im memoriam – Jerzy Kolendo (9 czerwca 1933 - 28 lutego 2014)
 14. Fryderyk II Hohenstauf i dezintegracja idei krucjaty
 15. Aleksy IV Angelos – książę, który zgubił Bizancjum? (cz. 2)
 16. Konstantyn XI Paleolog - ostatni cesarz bizantyński
 17. Aleksy IV Angelos – książę, który zgubił Bizancjum? (cz. 1)
 18. Karol Wielki i jego dziedzictwo – w 1200 rocznicę śmierci
 19. Templariusze. Początki zakonu
 20. Swen Widłobrody – duński mocarz
 21. In memoriam – Władysław Andrzej Serczyk (23 VII 1935 – 5 I 2014)
 22. Aleksander Newski – wódz, kolaborant, bohater
 23. Otton II Rudy
 24. Szaleństwo Karola VI
 25. Henryk VII Luksemburski: od hrabstwa do cesarstwa
 26. Bitwa pod Warną 1444 – kulisy katastrofy
 27. Św. Odylon z Cluny i Zaduszki
 28. Henryk V Lancaster – pogromca Francuzów
 29. Rudolf I – twórca potęgi Habsburgów
 30. Jadwiga Andegaweńska – święta polska królowa

Następne »