Michał Kozłowski

Historyk bez afiliacji, mediewista. Zajmuje się historią Bizancjum oraz historią historiografii. Publikował m.in. w „Kulturze Liberalnej”, „Mówią Wieki”, „Nowym Filomacie”, „Studiach z Dziejów Rosji i Europy Środkowej”, „Studiach i Materiałach Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”. Ostatnio opracował przypisy i Bibliografię prac Ihora Ševčenki za lata 1938–2010 do książki Zakorzeniony kosmopolita. Ihor Szewczenko w rozmowie z Łukaszem Jasiną (Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wchodniej 2010). Obecnie zajmuje się recepcją prac historyka Oskara Haleckiego.

Lista tekstów tego autora:

 1. Jerozolima w średniowieczu
 2. Ludwik IX – święty król Francji (cz. 1)
 3. Wikingowie w Irlandii – bitwa pod Clontarf (1014)
 4. Krum Zwycięzca – pogromca Bizantyńczyków
 5. Jan bez Ziemi – władca szalony?
 6. Zbigniew Wójcik (29 X 1922-22 III 2014)
 7. Sobór w Pizie, którego... nie było
 8. Hermann von Salza: polityk w zakonnym płaszczu
 9. Św. Patryk i chrystianizacja Irlandii
 10. Jarosław Mądry – twórca potęgi Rusi Kijowskiej
 11. Święta Kinga - patronka Polski
 12. Im memoriam – Jerzy Kolendo (9 czerwca 1933 - 28 lutego 2014)
 13. Fryderyk II Hohenstauf i dezintegracja idei krucjaty
 14. Aleksy IV Angelos – książę, który zgubił Bizancjum? (cz. 2)
 15. Konstantyn XI Paleolog - ostatni cesarz bizantyński
 16. Aleksy IV Angelos – książę, który zgubił Bizancjum? (cz. 1)
 17. Karol Wielki i jego dziedzictwo – w 1200 rocznicę śmierci
 18. Templariusze. Początki zakonu
 19. Swen Widłobrody – duński mocarz
 20. In memoriam – Władysław Andrzej Serczyk (23 VII 1935 – 5 I 2014)
 21. Aleksander Newski – wódz, kolaborant, bohater
 22. Otton II Rudy
 23. Szaleństwo Karola VI
 24. Henryk VII Luksemburski: od hrabstwa do cesarstwa
 25. Bitwa pod Warną 1444 – kulisy katastrofy
 26. Św. Odylon z Cluny i Zaduszki
 27. Henryk V Lancaster – pogromca Francuzów
 28. Rudolf I – twórca potęgi Habsburgów
 29. Jadwiga Andegaweńska – święta polska królowa
 30. Druga bitwa na Kosowym Polu (1448 rok)

Następne »