Zauważyliśmy, że prawdopodobnie przeglądasz naszą stronę blokując wyświetlanie reklam. Wpływy z ich emisji stanowią główne źródło przychodu portalu, dlatego prosimy Cię o ich odblokowanie. Unikamy wszelkich natrętnych form reklamy. Możesz również alternatywnie wesprzeć nas przez darowiznę na rzecz Histmag.org lub zakupy w naszym sklepie.

Dariusz Radziwiłłowicz – „Polskie formacje zbrojne we wschodniej Rosji oraz na Syberii...”

O Rosji można pisać krótko, co daje nieobiektywny obraz. Można również długo i z wielkim zaangażowaniem. Wtedy istnieje nadzieja, że uda się zrozumieć ten ciekawy kraj, jego historię i mentalność mieszkańców. W ten właśnie sposób o działalności polskich formacji zbrojnych na terenach wschodniej Rosji, Syberii i Dalekim Wschodzie w latach 1918 – 1920 opowiedział Dariusz Radziwiłłowicz.

Autor: Dariusz Radziwiłłowicz
Tytuł: „Polskie formacje zbrojne we wschodniej Rosji oraz na Syberii i Dalekim Wschodzie w latach 1918 – 1920”
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
Data wydania: 2009
ISBN: 978-83-7299-594-0
Liczba stron: 570
Format: 165 × 240 mm
Oprawa: miękka klejona
Cena: 42,00 zł – kup w Księgarni Odkrywcy

Ocena naszego recenzenta: 10/10
(jak oceniamy książki?)

Autor omawianej przeze mnie pracy jest aktualnie pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jego zainteresowania oscylują wokół stosunków polsko – rosyjskich w XIX i XX wieku. Dorobek naukowy Dariusza Radziwiłłowicza jest imponujący. Na swoim koncie ma około 90 prac oraz artykułów naukowych i popularno – naukowych. Jedną z jego najnowszych jest książka pt. „Polskie formacje zbrojne we wschodniej Rosji oraz na Syberii i Dalekim Wschodzie w latach 1918 – 1920”.

Tematyka tej pracy skoncentrowana jest przede wszystkim na Syberii i wydarzeniach, jakie rozegrały się na tym terenie w latach rewolucji i wojny domowej. Z krainą tą ściśle wiążą się losy Polski i Polaków.

Polacy na nieludzkiej ziemi

Jednymi z pierwszych, którzy pojawili się na Syberii, byli jeńcy polscy. Zostali oni w XVII wieku wcieleni do kozackich oddziałów. Wówczas przyczynili się do odkrycia nieznanych terenów Jakucji. Następnymi byli nasi rodacy biorący udział w zrywach niepodległościowych. Wśród nich znaleźli się między innymi konfederaci barscy, powstańcy kościuszkowscy, listopadowi i styczniowi. Na Syberię trafiali również pojedynczy zesłańcy, którzy tak samo jak powstańcy walczyli o niepodległość Polski. Jednak nie tylko ci ludzie pojawiali się na syberyjskich przestrzeniach. Byli to również polscy kupcy, przemysłowcy, jak i ludzie nauki, którzy, poprzez swą działalność i zainteresowania naukowe, wpłynęli na poszerzenie stanu wiedzy o Syberii.

Wybuch I wojny światowej obudził u Polaków nadzieje na odzyskanie niepodległości, również tych, którzy znajdowali się na syberyjskiej ziemi. Jednakże dopiero działania związane z przewrotem październikowym 1917 roku, wybuchem wojny domowej i fakt odzyskania niepodległości 11 listopada 1918 roku przez Polskę zaktywizowały Polaków na Syberii. Te wydarzenia stały się punktem wyjścia dla rozważań podjętych przez Dariusza Radziwiłłowicza w jego pracy.

I książka o nich

Książka została podzielona na sześć rozdziałów w układzie chronologiczno – problemowym. Każdy w sposób wyczerpujący omawia wybrane aspekty działalności Polaków na Syberii i zagadnienia z dziedziny organizacji oraz funkcjonowania polskiej siły zbrojnej. Skupia się również na szerokim omówieniu wydarzeń politycznych, związanych ściśle z tematem książki.

W pierwszym rozdziale autor stara się wprowadzić czytelnika w problem, którym się zajął. Przedstawia sytuację Rosji po przewrocie październikowym, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Syberii. W tej części książki porusza kwestię wystąpień Korpusu Czechosłowackiego. Następnie skupia się na działalności Armii Czerwonej na terenach szeroko pojętej wschodniej Rosji i oczywiście Syberii.

Nie mogło zabraknąć omówienia rządów admirała Aleksandra Kołczaka. Choć jego działalność i sylwetka nie mają już przed badaczami ani pasjonatami historii prawie żadnych tajemnic, autor w sposób bardzo ciekawy przedstawił ją w odniesieniu do działalności Polaków na Syberii. Pewien niedosyt wywołał u mnie brak choćby minimalnych odniesień do filmu „Admirał” w reżyserii Andrieja Krawczuka, które mogłyby bardziej ubarwić pracę. Pod koniec pierwszego rozdziału autor przeszedł do omawiania polityki i działalności mocarstw zachodnich oraz Japonii w dalekowschodniej części Rosji. Zabieg ten miał na celu pokazanie całokształtu problematyki, a jednocześnie spiąć pewną klamrą część wprowadzającą pracy.

Rozdział drugi pracy Dariusza Radziwiłłowicza koncentruje się na działalności Polaków w latach 1917 – 1920 na Syberii i Dalekim Wschodzie. Skupiony jest głównie na działalności polskich organizacji politycznych i wojskowych. Autor omówił w nim szeroko proces powstawania tych tworów oraz ich programy polityczne. W sposób dość szczegółowy w rozdziale został omówiony zarazem stosunek admirała Kołaczaka oraz państw sojuszniczych do tych organizacji.

W rozdziale trzecim omówiono ściśle wojskową stronę działalności Polaków na Syberii. Autor przedstawił w nim wszystkie jej aspekty. Podjął między innymi sprawy dotyczące organizacji oddziałów zbrojnych, kwestie kontaktów z polskim organizacjami na Syberii i Dalekim Wschodzie. Dość szeroko została przedstawiona sprawa nawiązania kontaktów z Komitetem Narodowym Polskim, rządem polskim oraz Armia Polską we Francji.

Czwarty rozdział monografii Dariusza Radziwiłłowicza został poświęcony 5 Dywizji Strzelców Syberyjskich. Autor przedstawił w nim postawy prawne związane z powstaniem tej formacji, jak również polityczne przesłanki, które przemawiały za jej utworzeniem. Skoncentrował się również na temacie powołania i działalności Wysokiego Komisarza Rządu Rzeczpospolitej na Syberii. Nie pominął przy tym zagadnienia związanego z działalnością Polskiej Misji Wojskowej na Syberii.

W rozdziale piątym swej pracy autor szeroko omówił walki żołnierzy polskich na Syberii z Armią Czerwoną. Nie zabrakło na szczęście także wątku starć Polaków z bolszewicką partyzantką.

Ostania część pracy – rozdział szósty – poświęcona jest powrotom Polaków z Syberii do kraju. Dariusz Radziwiłłowicz podjął tu kwestię stanowiska państw sojuszniczych. Opisał bardzo wnikliwie całą akcję ewakuacyjną. Nie pominął przy tym zagadnienia związanego z zagładą 5. Dywizji Strzelców Syberyjskich. Symbolem tego wydarzenia stała się kapitulacja Polaków na stacji Klukwiennaja. Choć problem i całe jego tło zostały przedstawione dość szeroko, to w kontekście tego wydarzenia zabrakło mi relacji jednego uczestnika tych wydarzeń, który walczył po przeciwnej stronie. Był nim znany dowódca radziecki Konstanty Rokossowski. Brał on bardzo aktywny udział w tych wydarzeniach (T. Konecki, Konstanty Rokossowski, Warszawa 1976, s. 28), a jego spojrzenie oraz informacje do których dotarł znacznie wzbogaciłoby tę część pracy.

Ostatnie fragmenty szóstego rozdziału poświęcone są trudnym i niezwykle dramatycznym losom Polaków, którzy znaleźli się w bolszewickiej niewoli. Ci, którym dane było ją przeżyć byli repatriowani do kraju.

Podsumowanie

Praca Dariusza Radziwłłowicza, jest niewątpliwie cenną monografią na temat działalności politycznej i wojskowej Polaków na Syberii i Dalekim Wschodzie w latach 1918 – 1920. Za jej wysoką wartością przemawiają materiały archiwalne użyte przez autora. Pochodzą one między innymi z Archiwum Akt Nowych, Centralnego Archiwum Wojskowego w Rembertowie, Rosyjskiego Wojenno – Historycznego Archiwum w Moskwie, Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Państwowego Archiwum Obwodu Lwowskiego czy Głównego Archiwum Wojskowego w Czechach. Imponująco przedstawia się również baza prac o charakterze memuarystycznym i prasy. Pracę niewątpliwie wzbogacają tabele, zestawienia, mapy oraz załączniki. Te ostatnie zawierają głównie zeskanowane dokumenty i zdjęcia.

Omawiana praca jest specjalistycznym kompendium z dziedziny historii wojskowości. Miłośnicy historii, hobbyści, badacze z wieloletnim stażem zajmujący się ściśle tą dziedziną, będą usatysfakcjonowani lekturą. Specjalistyczny aparat, jak również styl narracji może sprawić trudności czytelnikom, którzy dopiero zaczynają swa przygodę z historią. Natomiast dla nauczycieli historii praca Dariusza Radziwiłłowicza może okazać się bardzo cenną pomocą.

Zamów książkę z dostawą do domu w Księgarni Odkrywcy – niezawodnej historycznej księgarni wysyłkowej z 10–letnią tradycją

Zredagował: Kamil Janicki


Dariusz Wierzchoś :

Doktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Zakład Historii Krajów Europy Środkowo-Wschodniej) oraz Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Specjalista w zakresie historii najnowszej Ukrainy i Rosji. Autor książki „Generał Piotr Wrangel - Działalność polityczna i wojskowa w latach rewolucji i wojny domowej w Rosji”. oraz rozdziału „Krym. Od Scytów do Rosjan” w książce „Źródła Nienawiści: Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych” pod redakcją Kamila Janickiego.

[ więcej o autorze ]

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Redakcja i autor zezwalają na jego dowolny przedruk i wykorzystanie (również w celach komercyjnych) pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału oraz miejsce pierwotnej publikacji – Portal historyczny Histmag.org, a także nazwę licencji (CC BY-SA 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.

UWAGA: Jeśli w treści artykułu nie zaznaczono inaczej, licencja nie dotyczy ilustracji i filmów dołączonych do materiału – w kwestii ich wykorzystania prosimy stosować się do wskazówek w opisie pod nimi lub – w razie ich braku – o kontakt z redakcją: redakcja@histmag.org

Komentarze

Gość: stała czytelniczka Przypomniały się czasy studenckie... :) Wydział Humanistyczny, którego pracownikiem jest pan Radziwiłłowicz, słynie z wykładowców - miłośników historii wojskowości. A tak na temat :) Recenzenci Histmaga rzetelnie podchodzą do swojej pracy więc tym bardziej miło się czyta tak pochlebną ocenę książki. Pozdrowienia dla Histmaga i absolwentów Historii na UWM rocznik 2006 :)
Odpowiedz

Gość: Woziwoda Czy ktoś wie jak nawiązać kontakt z panem Radziwiłłowiczem? Napisałem e-maila do Instytutu Historii olsztyńskiej uczelni ale nikomu nie chce się odpisać.
Odpowiedz

Gość: krzysztof Proszę pisać na podany adres
Odpowiedz

Gość: Woziwoda Przepraszam, na który adres? Gdzie podany? Chodzi o adres pocztowy?
Odpowiedz

Gość: piotr Darek jesteś wielki.Pamiętam już w Kożuchowie wydawalo mi się,że będą z Ciebie Ludzie.Szacunek emeryta wojskowego.
Odpowiedz

Zarejestruj lub zaloguj się, aby móc dostawać maile o nowych komentarzach pod tym tekstem i publikować swoje komentarze bez uprzedniego zatwierdzenia przez moderatora i captchy!

Dodaj komentarz

Przeczytaj też
X

Znamy książki nominowane do tytułu najlepszej książki historycznej II półrocza 2015 roku!

Plebiscyt Historia Zebrana II 2015 jest już za półmetkiem. Internauci oraz jurorzy wyłonili publikacje nominowane do plebiscytowej nagrody. Przedst...
Kilknij, aby czytać dalej...