Opublikowano
2011-06-30 23:05
Licencja
Wolna licencja

Dyplomacja USA w czasie I wojny światowej

(strona 4)

Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny po stronie koalicji diametralnie zmieniło stosunek sił. 3 700 000 Amerykanów znalazło się pod bronią, a przeszło 10 000 000 musiało pracować w służbach pomocniczych i dla zaopatrzenia frontu. W celu sfinansowania potrzeb wojska wypuszczono do 1919 r. obligacje na sumę 21 448 120 300 dolarów.


Strony:
1 2 3 4

Stany Zjednoczone przystępują do wojny

24 lutego 1917 r. Foreign Office poprzez ambasadora amerykańskiego w Londynie przekazało Departamentowi Stanu pełen tekst depeszy Zimmermanna. 1 marca 1917 r. został on ogłoszony przez prasę. Oburzenie społeczeństwa było wielkie. Pogłębiały je udane ataki niemieckich łodzi podwodnych na amerykańskie statki. 2 kwietnia 1917 r. senat powziął (82 głosami przeciwko 6) uchwałę upoważniającą prezydenta do wypowiedzenia wojny Niemcom49. Jedynie senator La Follette protestował przeciwko przystąpieniu do niej po stronie Wielkiej Brytanii, argumentując, że to ona ponosi odpowiedzialność za eskalację konfliktu na morzach50. 6 kwietnia identyczna uchwała zapadła w Izbie Reprezentantów. Jeszcze tego samego dnia USA wypowiedziały wojnę II Rzeszy, a 7 grudnia 1917 r. Austro-Węgrom51.

Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny po stronie koalicji diametralnie zmieniło stosunek sił. 3 700 000 Amerykanów znalazło się pod bronią, a przeszło 10 000 000 musiało pracować w służbach pomocniczych i dla zaopatrzenia frontu. W celu sfinansowania potrzeb wojska wypuszczono do 1919 r. obligacje na sumę 21 448 120 300 dolarów52. Dane te pokazują, że przystąpienie USA do wojny znacznie pomogło wygrać ją entencie.

Rada Czterech w Wersalu. Od lewej: Lloyd George, Vittorio Emanuele Orlando, Georges Clemenceau, Woodrow Wilson (fot. Capt. Jackson, US Army Signal Corps)

Włączenie się Stanów Zjednoczonych w europejski konflikt miało wiele złożonych przyczyn. Od początku wśród amerykańskiego społeczeństwa i jego elit dominowały tendencje pacyfistyczne i izolacjonistyczne. Podzielał je również prezydent Woodrow Wilson. Nieudolna niemiecka zagrywka dyplomatyczna, tj. próba sformowania sojuszu niemiecko-meksykańsko-japońskiego oraz wykorzystanie tego przez wywiad brytyjski doprowadziły do rewizji stanowiska władz USA i wręcz wymusiły przystąpienie tego państwa do I wojny światowej.

Polecamy e-book Pawła Rzewuskiego „Wielcy zapomniani dwudziestolecia cz.3”:

Autor: Paweł Rzewuski
Tytuł: „Wielcy zapomniani dwudziestolecia cz.3”

Wydawca: PROMOHISTORIA [Histmag.org]

ISBN: 978-83-65156-00-6

Stron: 86

Formaty: PDF, EPUB, MOBI (bez DRM i innych zabezpieczeń)

5,9 zł

(e-book)

Przypisy

1 Cyt. za: Ch. i M. Beard, Rozwój cywilizacji amerykańskiej, Warszawa 1961, s. 477.

2 J. Pajewski, Pierwsza wojna światowa 1914–1918, Warszawa 2004, s. 77.

3 T. Roosevelt, An Autobiography, Huntsville 2001, s. 236.

4 J. Pajewski, Pierwsza wojna..., s. 77.

5 Więcej na ten temat zob. w: A.D. Howden Smith,_The real colonel House_, New York 1918.

6 B.W. Tuchman, Telegram Zimermana, Warszawa 1988, s. 171.

7 A.D. Howden Smith, The real colonel..., s. 169-171.

8 Sir Edward Grey (ur. 25 IV 1862 w Londynie, zm. 7 IX 1933 w Fallodon). Był synem pułkownika George’a Henry’ego Greya i Harriet Pearson. Studiował na Oksfordzie. Karierę polityczną rozpoczął w 1885 r. jako liberalny członek Izby Gmin. W latach 1892–1895 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W roku 1905 został ministrem spraw zagranicznych, przeprowadził wzmocnienie ententy z Francją i zbliżenie do Rosji (1907). W 1916 r. był zmuszony do usunięcia się z życia politycznego z powodu poważnej choroby. Otrzymał tytuł 1. wicehrabiego Grey of Fallodon. W latach 1919–1920 był posłem brytyjskim w Waszyngtonie.

9 A.D. Howden Smith, The real colonel..., s.173-175.

10 J. Pajewski, Pierwsza wojna..., s. 561.

11 B.W. Tuchman, Telegram..., s. 181.

12 Ch. i M. Beard, Rozwój cywilizacji amerykańskiej..., s. 482-483.

13 J. Pajewski, Pierwsza wojna..., s. 559-560.

14 Z.A.B. Zeman, A Diplomatic History of the First World War, London 1971, s. 166.

15 J. Pajewski, Pierwsza wojna..., s. 562.

16 Tamże, s. 562-563.

17 Tamże, s. 564-565.

18 Z.A.B. Zeman, A Diplomatic History ..., s. 176-177.

19 Tamże, s. 178.

20 M. Gilbert, Pierwsza wojna światowa, Poznań 2003, s. 174.

21 Cyt za: tamże, s.174.

22 Ch.E. Lauriat, The Lusitania’s last voyage, Cambridge 1915, s. 6.

23 M. Gilbert, Pierwsza wojna..., s. 175.

24 J. Pajewski, I wojna..., s. 568.

25 Henry Cabot Lodge (1850–1924). Republikański senator w latach 1893–1924.

26 J. Pajewski, I wojna..., s. 568.

27 Tamże, s. 568-569.

28 Z.A.B. Zeman, A Diplomatic History..., s. 182-183.

29 Ch.i M. Beard, Rozwój cywilizacji amerykańskiej..., s. 486-487.

30 Tamże, s. 487.

31 J. Pajewski, Pierwsza wojna..., s. 570.

32 Z.A.B. Zeman, A Diplomatic History..., s. 182.

33 Więcej na ten temat: J. Pajewski, Pierwsza wojna..., s.573-574.

34 Tamże, s. 572-573.

35 Tamże, s. 576.

36 Z.A.B. Zeman, A diplomatic History..., s.184-185.

37 E.M. House, Intimate papers,t. 2, London 1926, s. 171.

38 J. Pajewski, Pierwsza wojna..., s. 577.

39 Tamże.

40 O zwycięstwie Wilsona miały zadecydować kobiety z zachodu USA (gdzie miały one już prawo głosu), zwłaszcza wojownicze sufrażystki. Hasło utrzymania pokoju zniwelowało wcześniejsze antyfeministyczne wypowiedzi kandydata demokratów. Więcej informacji w: Ch. i M. Beard, Rozwój cywilizacji amerykańskiej..., s. 488.

41 Tamże, s. 487-488.

42 J. Pajewski, Pierwsza wojna..., s. 578.

43 Wilson, W., Why We are at War: Messages to the Congress January to April 1917 by Wilson, [w:] Project Gutenberg, 1 listopada 2004 [dostęp: 9 czerwca 2010], <http://www.gutenberg.org/ebooks/6870>, s. 3-7.

44 B.W. Tuchman, Telegram Zimermana..., s. 15.

45 Cyt. za Tamże, s. 18-19.

46 Tamże, s. 22.

47 J. Pajewski, Pierwsza wojna..., s. 586-588.

48 Tamże, s. 590-591.

49 Tamże, s. 591-592.

50 Ch.i M. Beard, Rozwój cywilizacji amerykańskiej..., s. 496-497.

51 J. Pajewski, Pierwsza wojna..., s. 592.

52 Ch.i M. Beard, Rozwój cywilizacji amerykańskiej..., s. 498-500.

Bibliografia

Źródła

 • House E.M., Intimate papers, t. 2, London 1926.
 • Lauriat Ch.E., The Lusitania’s last voyage, Cambridge 1915.
 • Roosevelt T., An Autobiography, Huntsville 2001.
 • Wilson, W., Why We are at War: Messages to the Congress January to April 1917 by Wilson, [w:] Project Gutenberg, 1 listopada 2004 [dostęp: 9 czerwca 2010], <http://www.gutenberg.org/ebooks/6870>.

Opracowania

 • Archer W., The peace president, New York 1919.
 • Beard Ch. i M., Rozwój cywilizacji amerykańskiej, Warszawa 1961.
 • Gilbert M., Pierwsza wojna światowa, Poznań 2003.
 • Howden Smith A.D, The real colonel House, New York 1918.
 • Pajewski J., _Pierwsza wojna światowa 1914–1918, Warszawa 2004.
 • Tuchman B.W., Telegram Zimermana, Warszawa 1988.
 • Zeman Z.A.B., A diplomatic History of the First World War, London 1971.


Redakcja: Roman Sidorski


Tekst ma więcej niż jedną stronę. Przejdź do pozostałych poniżej.
Spodobał Ci się nasz materiał? Zapisz się do naszego newslettera!
Strony:
1 2 3 4
Napisz komentarz
Regulamin komentarzy

Gość |

Dziękuję za wszystkie komentarze.Pozdrawiam serdecznie.Odpowiedz

Gość: Jan Ratuszniak |

Niestety, nie zajmuję się historią Austro-Węgier. Z tego powodu nie mogę przybliżyć sylwetki tego dyplomaty. Z tego co pamiętam pewne informacje o środowisku Polaków służących Franciszkowi Józefowi znajdują się w zbiorze artykułów Karoliny Lanckorońskiej \"Szkice wspomnień\".Odpowiedz

Gość: mbbaran |

Nie wiedziałem o A. Tarnowskim ambasadorze CK w USA. Może autor przybliży nieco jego sylwetkę? Swoją drogą potwierdza się iż prezydent USA może coś większego zdziałać dopiero na początku drugiej kadencji.Odpowiedz

Gość: mac ap |

Przeczytałem z zainteresowaniem. Trzeba by tylko poprawić datę w akapicie powyżej zdjęcia Wilsona.Odpowiedz
Jan Ratuszniak

Student historii na Uniwersytecie Łódzkim, w 2010 r. obronił pracę licencjacką pt. „Obraz Rosji mikołajowskiej w pamiętnikach Amelii Lyons (1849–1854)”, a obecnie pisze pracę magisterską pt. „Piotrogrodzkie środowisko literackie wobec rewolucji rosyjskiej 1917 r.” – obie pod kierunkiem prof. Katarzyny Jedynakiewicz-Mróz. Od roku 2010 r. pełni funkcję wiceprezesa Studenckiego Koła Naukowego Historyków. Interesuje się historią powszechną XIX w., Rosji oraz historią społeczną i kulturalną.

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Redakcja i autor zezwalają na jego dowolny przedruk i wykorzystanie (również w celach komercyjnych) pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału oraz miejsce pierwotnej publikacji – Portal historyczny Histmag.org, a także nazwę licencji (CC BY-SA 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.

UWAGA: Jeśli w treści artykułu nie zaznaczono inaczej, licencja nie dotyczy ilustracji i filmów dołączonych do materiału – w kwestii ich wykorzystania prosimy stosować się do wskazówek w opisie pod nimi lub – w razie ich braku – o kontakt z redakcją: redakcja@histmag.org