Ostatnie komentarze


@ Gość:

Nie ma sensu dyskusja, jeżeli jedynym jej celem jest sprzeciwianie się.

Na białoruskim Polesiu archeolodzy natrafili na ślady kolebki Słowian
~ Atimes
@ Gość:

Zapomniałeś dodać (albo raczej świadomie ukryłeś) to:

Eurogenes EUtest V2 K15 Oracle results:
Kit M313201

Admix Results (sorted):

# Population Percent
1 North_Sea 42.07
2 Atlantic 21.58
3 Eastern_Euro 13.2
4 Baltic 12.51
5 West_Med 5.94
6 West_Asian 4.7


EASTERN EURO + BALTIC = 25.71 %

I do tego typowo bałtosłowiańska haplogrupa R1a-Z280.

Osobnik z Halberstadt na typowego Germanina nie wygląda. To mieszaniec. Najprawdopodobniej miał męskiego przodka, który był Bałtosłowianinem lub Prasłowianinem. biorą pod uwagę chronologię i kontekst kulturowy, ten przodek mógł przybyć na te tereny wraz z kulturą łużycką.


Na białoruskim Polesiu archeolodzy natrafili na ślady kolebki Słowian
~ Gość: Horus
@ Atimes
"Wspomniałem o cząstkach DNA wirusów w naszym DNA. Dlaczego?
Bowiem, jeśli ktoś ludzi nazywa potomkami neandertalczyków, gdyż miewamy w sobie po około 2% neandertalskiego DNA, to tak samo powinien nas nazywać potomkami wirusów, gdyż mamy w sobie jakieś cząstki ich DNA. "

Już ci radziłem, żebyś poczytał sobie o różnicy między poziomym i pionowym transferem DNA:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poziomy_transfer_gen%C3%B3w
Jesteśmy potomkami neandertalczyków, bo byli naszymi prarodzicami, czyli inaczej mówiąc łączy nas z nimi nieprzerwany łańcuch par rodzic-dziecko, czego nie można powiedzieć o naszym związku z jakimkolwiek wirusem. Możemy być co najwyżej potomkiem osoby zakażonej wirusem, ale nie potomkiem samego wirusa.

A przy okazji, od jaskiniowca z Goyet odziedziczyliśmy tylko ok. 3% naszego DNA. Czy to też znaczy, że nie jesteśmy jego potomkami?Na białoruskim Polesiu archeolodzy natrafili na ślady kolebki Słowian
~ Gość:
@ Gość:

Zapomniałeś dodać (albo raczej świadomie ukryłeś) to:

Eurogenes EUtest V2 K15 Oracle results:
Kit M313201

Admix Results (sorted):

# Population Percent
1 North_Sea 42.07
2 Atlantic 21.58
3 Eastern_Euro 13.2
4 Baltic 12.51
5 West_Med 5.94
6 West_Asian 4.7


EASTERN EURO + BALTIC = 25.71 %

I do tego typowo bałtosłowiańska haplogrupa R1a-Z280.

Osobnik z Halberstadt na typowego Germanina nie wygląda. To mieszaniec. Najprawdopodobniej miał męskiego przodka, który był Bałtosłowianinem lub Prasłowianinem. Biorąc pod uwagę chronologię i kontekst kulturowy, ten przodek mógł przybyć na te tereny wraz z kulturą łużycką.


Na białoruskim Polesiu archeolodzy natrafili na ślady kolebki Słowian
~ Gość: Horus

@ Sławosław

Pod literą A nie znajdziesz wiele nazw słowiańskich, bo wyrazy słowiańskie - poza kilkoma, jak np. spójnikiem a - nie zaczynały się tą głoską.

Na białoruskim Polesiu archeolodzy natrafili na ślady kolebki Słowian
~ Skromny_uczeń_Profesora_Kostrzewskiego
@ Gość:

Ja nie, ale może Ty, bo ja mnie jestem potomkien Neandertalczyka.

Na białoruskim Polesiu archeolodzy natrafili na ślady kolebki Słowian
~ Atimes
@Atimes
"Pokaż mi link do tych obliczeń 100000 potomków Gustorzyna."

100.000 to szacunkowa liczba Polaków z subkladem R1a - Z280 - S24902, tym samym, który posiadał osobnik z Gustorzyna sprzed 4000 lat. Na około 800 polskich próbek R1a, 8 (czyli 1%) miało subklad S24902 (tak przynajmniej przedstawiały się proporcje jeszcze jakiś rok temu). Około 10 mln. Polaków posiada haplogrupę R1a. 1% z 10 mln. to 100 tys.

Wśród tych 100 tys. są oczywiście przedstawiciele różnych subkladzików, z natury rzadkich i trudnych do wykrycia. To wymaga dalszych, szczegółowych badań. Na braku lub niedostatku takich badań zawsze będą żerować trolle takie jak Michał. To kolejny trik z jego strony.
W Halberstadt odkryto typowo słowiańską haplogrupę Z280, więc troll Michał doczepił się do subkladu, którego nie znamy. W Gustorzynie odkryto typowo słowiańską haplogrupę Z280 i subklad typowy dla 100.000 Polaków, więc troll Michał doczepił się do subkladzika, który z natury rzeczy jest rzadki.

Pamiętajmy, że Gustorzyn to tylko jedna próbka. Dzięki niej wiemy, że w populacji trzcinieckiej był obecny typowo słowiański klad R1a-Z280. Wiemy, że właśnie w Polsce odkryto najstarszy (4000 lat) jak dotąd subklad S24902, który dzisiaj posiada około 100.000 Polaków.
Możemy się więc spodziewać, że z kolejnymi próbkami, na ziemiach polskich zostaną odkryte też inne, bratnie klady, subklady i subkladziki typowe dla Słowian, obecne w populacjach słowiańskich lub przynajmniej blisko spokrewnione z nimi.


Na białoruskim Polesiu archeolodzy natrafili na ślady kolebki Słowian
~ Gość: Horus
@ Michał

Archeolodzy allochtoniści mówili o resztkach dawnej ludności, gdy dyskutowali z językoznawcami lub antropologami. Dyskutując z archeologami, bardzo się starali, by żadnych śladów archeologicznych takich resztek nie honorować. Mówili, że może jakieś resztki były, ale oni na nie dotąd nie natrafili. Ktoś, kto chciał być uczciwy względem siebie samego, doskonale ten brak konsekwencji wyczuwał.

Na rzeczonej konferencji krakowskiej historyk Boroń powiedział w dyskusji (por. stenogram w tomie; teraz tropi Turbosłowian), że oni historycy mają powody, by sądzić, że wywędrowywało całe plemię, nikt nie pozostawał. No to niedługo się przekonamy, na ile silny mają kontakt z rzeczywistością.

Na białoruskim Polesiu archeolodzy natrafili na ślady kolebki Słowian
~ Skromny_uczeń_Profesora_Kostrzewskiego
@ Atimes
"Ale zarówno ojcowski Y-DNA jak i matczyny chromosom X neandertalczyków spotkał się w końcu z blokadą ludzkiego systemu immunologicznego, został potraktowany jako intruz i w rezultacie odrzucany i dlatego neandertalczyk wymarł (jakby ukarany przez przyrodę za cudzołóstwo z człowiekiem "

Nie było żadnej "blokady ludzkiego systemu immunologicznego" (to jest kolejna totalna bzdura), choć była rzeczywiście selekcja, zarówno negatywna, jak i pozytywna, w odniesieniu do poszczególnych genów odziedziczonych po naszych neandertalskich przodkach. Właśnie ta pozytywna selekcja niektórych neandertalskich genów jest między innymi przyczyną tego, że są one dzisiaj tak powszechne u praktycznie wszystkich nie-Afrykanów, w tym oczywiście także u wszystkich Polaków (włącznie z Atimesem, czyli wyjątkowo niewdzięcznym, albo wręcz wyrodnym potomkiem swych neandertalskich przodków). Tu jest np. cytat z pracy demonstrującej, że geny otrzymane od naszych neandertalskich przodków znacząco wzbogaciły nasz system immunologiczny, wprowadzając nowe elementy regulacyjne, zabezpieczające nas przed infekcjami wirusowymi:

"We find that immune-responsive regulatory variants are enriched in population-specific signals of natural selection and show that admixture with Neandertals introduced regulatory variants into European genomes, affecting preferentially responses to viral challenges."
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S009286741631306X?via%3Dihub

Jest jeszcze wiele innych korzystnych ewolucyjnie cech u dzisiejszych Europejczyków, które podejrzewa się o bycie częścią spadku po tak obrażanych tu przez Atimesa neandertalczykach.


Na białoruskim Polesiu archeolodzy natrafili na ślady kolebki Słowian
~ Gość:

@ Michał

Acha, PL_N17 zmarł bezpotomnie, bo był bezpłodny.

Chciałoby się powtórzyć za Panem Januszem ("Od mitów ku faktom"): "I tu mamy właśnie tę autorytarną negację".

Na białoruskim Polesiu archeolodzy natrafili na ślady kolebki Słowian
~ Skromny_uczeń_Profesora_Kostrzewskiego
Uważam, że Strzelczyk najbliżej prawdy był wtedy kiedy w pracy "Od Prasłowian do Polaków" pisał o szczególnym znaczeniu Lugiów i Wenedów dla początków historii ziem polskich.

Na przełomie starożytności i wczesnego średniowiecza nastąpiły znaczące zmiany klimatyczne, które pchnęły ludność słowiańską do poszukiwania nowych siedzib.
Przerzedzenie sieci osadniczej na ziemiach polskich miało zapewne związek z emigracją stąd znacznej części Prasłowian w kierunku Łaby i Dunaju. Mieliśmy zatem na ziemiach polskich do czynienia ze spadkiem ilościowym liczby ludności i wytwarzanych przez nią zabytków.

Natomiast kontynuację kulturową widać m.in. w następujących dziedzinach:
- typy budynków
- kształty budynków
- wielkość budynków
- typ konstrukcji budynków
- typ urządzenia grzewczego i jego lokalizacja
- typ konstrukcji dachu
- struktura upraw zbóż
- struktura hodowli zwierząt
- kształt i technika produkcji naczyń ceramicznych
- obrządek pogrzebowy

Postęp widać w kilku dziedzinach m.in.:
- stopniowe rozpowszechnianie się pieca, jako urządzenia grzewczego w domach
- opanowanie techniki zgrzewania żelaza ze stalą oraz wprowadzenie pieców hutniczych wielokrotnego użytku
- rozpowszenienie bardziej wydajnej hodowli trzody chlewnej (w młodszych fazach wczesnego średniowiecza)
- rozpowszechnienie dmów naziemnych o konstrukcji zrębowej (jak wyżej)


Na białoruskim Polesiu archeolodzy natrafili na ślady kolebki Słowian
~ Gość: Horus
Gość:"Fakt, że AMH i neandertalczycy mieli rzeczywiście wspólnych przodków, nie wyklucza w żadnym przypadku, że w którymś momencie zaczęli się oni ze sobą krzyżować"

- - A kto twierdzi, że się nie krzyżowali? Przecież pisałem wyraźnie. Nie posługuj się tą kretyńska metodą insynuacji, bo to prowadzi do niczego!
Jest tylko ale: że w końcu, po tysiącach lat, powstaje oporność systemu odpornościowego i potraktowanie chromosom, ojcowskiego czy żeńskiego jako intruza i wyginięcie gatunku. Są na ten temat publikacje sprzed dwóch może lat.

"że wszyscy współcześni Polacy (bez żadnego wyjątku) są owocem tej krzyżówki"

- - Skąd wiesz? Czy już wszyscy Polacy przetestowali? Czy wszyscy mają nadwiślańskie i europejskie pochodzenie? W mojej rodzinie są Polacy pochodzenie zza Równika! Oni też?

"Jeśli twierdzisz, że neandertalskie DNA u współczesnych ludzi pochodzi tylko i wyłącznie od wspólnego przodka AMH i neandertalczyków"

- - A kto tak napisał? Znów ta kretyńska insynuacja?

"Zauważ, że gdyby neandertalskie DNA obecne u współczesnych ludzi pochodziło tylko i wyłącznie od wspólnego przodka AMH i neandertalczyka, to wówczas byłoby obecne u wszystkich AMH,"

- - Znów ta insynuacja?

"Dowody na krzyżowanie się AMH z neandertylczykami w Azji i w Europie są w zasadzie nie do podważenia,"

- - A kto podważa. Znów ta insynuacja?

"Przykładowo, osobnik AMH sprzed 40 tysięcy lat znaleziony w Rumunii (Oase 1) ma tak duży udział neandertalskiego DNA, że wskazuje to według autorów tego odkrycia na wspólnego przodka żyjącego zaledwie od 4 do 6 pokoleń wcześniej. Podobnie nasz daleki przodek/krewniak z Ust'-Ishim, należący do męskiej haplogrupy K2a (a więc "stryjeczny dziadek" dla R1a, według twojej terminologii), żyjący w środkowej Azji ok. 45 tys. lat temu,"

- to jest od dawna na moich stronach internetowych.

"okazał się mieć neandertalskiego przodka żyjącego między 52 a 58 tysięcy lat temu,"

Jeżeli ktoś ma ojcowskie Y-DNA i matczyne mtDNA człowieka współczesnego i jest w naszym drzewie genealogicznym to nie jest potomkiem neandertalczyka. jest potomkiem Y-Adama i mt-Ewy, choćby miał jakąś cząstkę DNA od neandertalczyka; jak nie jest potomkiem wirusa, choćby w swoim DNA miał cząstkę DNA wirusa.

"co stwierdzono na podstawie tego, że fragmenty neandertalskiego DNA występowały jeszcze u niego w znacznie dłuższych fragmentach (a długość takich wspólnych fragmentów DNA ściśle koreluje z liczbą pokoleń od wspólnego przodka)."

- - Oase-1 miał około 90% DNA człowieka współczesnego; Yst'Ishim daleko więcej. Jego Y-DNA i mt-DNA jest od Y-Adama i mt-Ewy.

"Zanim napiszesz kolejny post zaprzeczający pochodzeniu Polaków (i wszystkich Europejczyków) od neandertalczyków, powinieneś wziąć się do czytania i uzupełnić swoje ogromne luki w tym względzie."

- - To zrób Ty. I wskaż mi Polaka, który by miał Y-DNA lub mtDNA neandertalczyka i autosomów co najmniej 90% neandertalczyka. Podałem jeden Ci link. Z badaczami DNA Y-Adama i neandertalczyków, Michałem Hammerem i Fernado Mendezem, współpracowałem z okazji testowania linii A00.

P.S.
Zapytam jeszcze, jeżeli ktoś odziedziczył i ma w sobie DNA bakterii Dżumy, to czy on też może być nazwany potomkiem dżumy?

Na białoruskim Polesiu archeolodzy natrafili na ślady kolebki Słowian
~ Atimes
@ Gość:

Odkopane zabytki późnoprzeworskie z V-VI w. (np. ceramika identyczna jak słowiańska) dowiodły miejscowego pochodzenia kultury Sukow-Dziedzice (i prawdopodobnie też kultury praskiej).
Archeolog T. Makiewicz badający zabytki z tego okresu, pod ich wpływem porzucił allochtonizm i oficjalnie przyznał rację profesorowi J. Kostrzewskiemu i innym autochtonistom, twierdząc przy okazji, że allochoniści tacy jak Godłowski, opierali się na błędnych przesłankach.
Fakty są takie, że klasyczny allochtonizm stracił swoje fundamenty i upadł, a allochtoniści zmieniając swoją narrację stracili zupełnie na wiarygodności.
Okazało się bowiem, że to co autochtoniści głosili od samego początku zostało potwierdzone, a to co głosili allochtoniści zostało obalone.

Na białoruskim Polesiu archeolodzy natrafili na ślady kolebki Słowian
~ Gość: Horus
@ Atimes
" dlatego neandertalczyk wymarł (jakby ukarany przez przyrodę za cudzołóstwo z człowiekiem "

Chyba nie chcesz w ten sposób powiedzieć, że jesteś bękartem.

Na białoruskim Polesiu archeolodzy natrafili na ślady kolebki Słowian
~ Gość: