Michał Kozłowski

Historyk bez afiliacji, mediewista. Zajmuje się historią Bizancjum oraz historią historiografii. Publikował m.in. w „Kulturze Liberalnej”, „Mówią Wieki”, „Nowym Filomacie”, „Studiach z Dziejów Rosji i Europy Środkowej”, „Studiach i Materiałach Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”. Ostatnio opracował przypisy i Bibliografię prac Ihora Ševčenki za lata 1938–2010 do książki Zakorzeniony kosmopolita. Ihor Szewczenko w rozmowie z Łukaszem Jasiną (Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wchodniej 2010). Obecnie zajmuje się recepcją prac historyka Oskara Haleckiego.

Ostatnie teksty użytkownika
2019-07-17 12:15
Królowa Jadwiga Andegaweńska – święta polska władczyni
Królowa Jadwiga Andegaweńska była trzecią córką Ludwika Węgierskiego. Kiedy Ludwik obejmował tron Polski w 1370 roku był ojcem Katarzyny. W 1371 roku urodziła się druga córka Maria, a najpewniej jesie
2018-11-02 06:11
Św. Odylon z Cluny i Zaduszki
Zaduszki (Dzień Zaduszny) wywodzą się z modlitw i mszy odprawianych za zmarłych zakonników w średniowiecznych klasztorach. Za inicjatora obchodów tego święta uważany jest św. Odylon, przełożony słynne
2015-02-08 16:22
Konstantyn XI Paleolog - ostatni cesarz bizantyński
Ostatni cesarz bizantyński to postać tragiczna. Marzył o koronie i wielkiej potędze, a gdy ją zdobył, rozpaczliwie walczył o zachowanie ponadtysiącletniego dziedzictwa. W końcu, znalazł śmierć na ulic
2014-11-10 13:25
Bitwa pod Warną 1444 – kulisy katastrofy
Bitwa pod Warną i jej tragiczne skutki to jedno z lepiej kojarzonych wydarzeń z historii Polski Jagiellonów. Jak doszło do tej katastrofy?
2014-09-25 16:00
Klęska krucjaty – bitwa pod Nikopolis 25 września 1396 roku
25 września 1396 roku miała miejsce bitwa pod Nikopolis. Była to jedna z niewielu prób powstrzymania agresji tureckiej w późnośredniowiecznej Europie...