Marek Więcek

Student historii na Uniwersytecie Jagiellońskim, absolwent liceum ogólnokształcącego w podkrakowskich Krzeszowicach. Zainteresowania naukowe obejmują kwestie związane z historią mentalności, obyczajowości oraz religii, a także wpływem rozwoju techniki na zmiany cywilizacyjne. Zainteresowania niezwiązane ze studiowaną dziedziną to między innymi informatyka oraz nowe technologie.

Nagrody i wyróżnienia:

Ostatnie teksty użytkownika
2014-05-05 18:54
Marek Grajek - „Nie tylko Enigma. Ryba, która przemówiła” – recenzja i ocena
Temat Enigmy od lat bez większych trudności przyciąga uwagę polskiego czytelnika. Mimo tak dużego zainteresowania wydaje się, że o ile wymienienie nazwisk polskich kryptologów nie stanowi nad Wisłą wi
2013-10-23 09:01
Jan Czochralski: Polak, dzięki któremu stworzono mikroprocesory
23 października 1885 r. w Kcyni na Pałukach przyszedł na świat Jan Czochralski, twórca powszechnie stosowanej w elektronice metody pomiaru szybkości krystalizacji metali. Nazwisko uczonego przez wiele
2011-01-02 00:29
Czy rozwój techniki powinien być przedmiotem zainteresowania historyka?
Wiek dwudziesty przyniósł wielkie zmiany w zakresie naszego spojrzenia na pracę historyka. Modernizm uświadomił badaczom, iż nie jest możliwe widzenie przeszłości tylko i wyłącznie przez pryzmat takic
2009-10-29 21:13
„Lo” jak „login” czyli 40 lat internetu
O Internecie zwykło się myśleć jako nowości, swoistym symbolu naszych czasów. Dlatego też niejeden z nas zapytany o początki globalnej sieci odpowie, iż musiała ona powstać stosunkowo niedawno. Nic ba
2009-05-12 22:46
Andrzej Jarczewski – „Provokado. Gliwice 31.08.1939” – recenzja i ocena
O prowokacji gliwickiej powinien przynajmniej słyszeć każdy legitymujący się podstawowym wykształceniem w zakresie historii. Dramatyczne wydarzenia z 31 sierpnia 1939 roku na dobre wpisały się do kano