Marcin Gonera

Student teologii w Instytucie Teologicznym w Częstochowie, afiliowanym do Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Ostatnie teksty użytkownika
2008-04-10 18:44
Millenaryzm – pytanie o władzę Chrystusa
Millenaryzm to pogląd, że Jezus po powtórnym przyjściu na świat będzie panował przez tysiąc lat jako ziemski władca.
2007-12-18 00:30
Sobór pojednania w Jerozolimie
Mało jest w historii chrześcijaństwa wydarzeń tak znaczących, a równocześnie tak bardzo zapomnianych jak sobór jerozolimski. Spotkanie apostołów i pierwszych najważniejszych uczniów Chrystusa w Jerozo