Katarzyna Nowak

Studentka historii oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Łódzkim.

Ostatnie teksty użytkownika
2015-03-28 14:46
Ideologia zamknięta w kadrze. „Triumf woli” Leni Riefenstahl
_Triumf woli_ to przedstawienie ideologii narodowego socjalizmu i wizji własnej nazistów w postaci dynamicznie zmieniających się ruchomych obrazów doprawionych ekspresyjną muzyką. Ten żywiołowy przeka
2011-05-14 11:48
Przetrwać wojnę po czesku. Jan Hřebejk „Musimy sobie pomagać” (2000)
Konkluzja filmu Jana Hřebejka jest optymistyczna: wszystkie zniszczenia, zarówno w sferze materialnej, jak i duchowej, da się odbudować. Dramatyczne wydarzenia nie pozostawiły traumy, lecz wskazówki n
2011-05-05 12:37
Stalinizm z czeską twarzą. Studium przypadku: Jiři Menzel „Skowronki na uwięzi” (1969)
_Skowronki na uwięzi_ to obraz stalinizmu, ale stalinizmu w wydaniu komediowym. W okresie masowego terroru, wszechwładzy jednej partii i monopolu ideologicznego dystans wobec świata staje się sposobem
2011-04-11 18:02
Filmowe zmagania z historią. Fabularny film historyczny jako źródło historyczne
Akademicka nauka historyczna, stając wobec wyzwania, jakim jest ekspansja audiowizualnych środków przekazu, zdaje się tworzyć skansen kultury werbalnej, tym samym tracąc wpływ na kształtowanie współcz
2011-03-02 00:13
Historia okiem metodologa
Czy można dotknąć historii? Jakie miejsce w refleksji o przeszłości zajmują zwierzęta i rzeczy? Czy biologia to nauka użyteczna dla historyka? Czym jest historia ratownicza? O problemach współczesnej