Marek Groszkowski

Absolwent Instytutu Historycznego UW, doktorant na Wydziale Historii i Nauk Społecznych UKSW. Naukowo zajmuje się historią II połowy XVII wieku z naciskiem na historię wojskowości oraz historię Ukrainy.

Ostatnie teksty użytkownika
2018-10-07 07:21
Od widma klęski do wielkiego zwycięstwa – Bitwa pod Parkanami 7-9 X 1683 r.
Bitwa pod Parkanami, mająca miejsce niecały miesiąc po odsieczy wiedeńskiej, jest starciem stosunkowo mało znanym wśród osób interesujących się historią. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że pod pew
2018-09-11 09:04
Bitwa pod Wiedniem 12 września 1683 roku
Bitwa pod Wiedniem z 12 września 1683 roku jest jednym z największych sukcesów w dziejach polskiego oręża. Wydarzenie to znalazło też swoje zaszczytne miejsce w historii świata...
2016-04-07 17:52
Krok ku zwycięstwu. Bitwa pod Warką 7 IV 1656 roku
Bitwa pod Warką była pierwszym tak dużym zwycięstwem, które zostało odniesione w otwartym polu nad Szwedami podczas „Potopu”. Jej wynik zachęcił polsko-litewskie dowództwo do bardziej aktywnych wystąp
2015-10-14 17:33
Bitwa pod Cudnowem - wielka okazja historyczna
Rok 1660 jest w polskiej historiografii określany mianem „szczęśliwego”. Rzeczpospolita odniosła wtedy bowiem kilka istotnych zwycięstw nad Moskwą. Najważniejszym z nich była bitwa pod Cudnowem.
2015-07-30 16:46
Starcie, po którym zwycięzcy wiodło się gorzej niż przegranemu. Bitwa pod Warszawą 28-30 VII 1656 r.
Stoczona w 1656 roku pomiędzy oddziałami Rzeczypospolitej a siłami szwedzko-brandenburskimi bitwa warszawska jest jednym z niewielu starć w historii, z którego przegrany odniósł większe korzyści niż z