Tomasz Pietras

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Łódzkiego, członek Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Autor m.in. książkowej biografii kontrowersyjnego biskupa krakowskiego Jana Muskaty pt. „Krwawy wilk z pastorałem”. Biskup krakowski Jan zwany Muskatą (ok 1250–1320). Tematyka jego rozprawy doktorskiej dotyczyła genealogii średniowiecznego rodu rycerskiego Sulimów. Zajmuje się naukami pomocniczymi historii, zwłaszcza genealogią, heraldyką, kartografią historyczną. Od lat popularyzuje ponadto historię lokalną, publikując różne artykuły poświęcone dziejom i zabytkom rodzinnego Aleksandrowa i Regionu Łódzkiego. Jest autorem strony internetowej: http://warsztathistoryka.uni.lodz.pl.

Ostatnie teksty użytkownika
2013-08-22 16:25
Z Orłem Białym poprzez wieki. Cz. 5: Symbolika państwowa PRL i III RP
Ostatnim ostrym zakrętem w dziejach Orła Białego był okres Polski Ludowej (1944–1989). Nowe, komunistyczne władze – chcąc odciąć się od przedwojennej, sanacyjnej, „burżuazyjnej” i „ziemiańskiej” Polsk
2013-08-15 13:47
Z Orłem Białym poprzez wieki. Cz. 4: Spory o orła i koronę w XIX i XX wieku
Utrata niepodległości sprawiła, że wokół Orła Białego pojawiło się wiele sporów, kontynuowanych również w II Rzeczpospolitej.
2013-08-07 17:37
Z Orłem Białym poprzez wieki. Cz. 3: W epoce Jagiellonów i królów elekcyjnych
W czasach Jagiellonów i królów elekcyjnych Orzeł Biały przechodził liczne przemiany, a herb Rzeczpospolitej stawał się coraz bardziej rozbudowany.
2013-08-04 14:43
Z Orłem Białym poprzez wieki. Cz. 2: orły piastowskie
Który ptak stał się pierwowzorem herbu Orzeł Biały? Czy był on znakiem zależności od Niemiec? Dlaczego stał się symbolem Królestwa Polskiego?
2013-07-24 17:32
Z Orłem Białym poprzez wieki. Cz. 1: symbolika orła w starożytności i średniowieczu
Zanim orzeł stał się godłem państwa polskiego, funkcjonował w niezliczonych kulturach jako symbol rozmaitych bóstw i cnót, z rzadka tylko nabierając negatywnych konotacji.