Katarzyna Hoffman

Studentka IV roku historii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza.

Ostatnie teksty użytkownika
2017-02-20 08:11
„Za mną w Tatry, w ziemię czarów”.... Początki ruchu turystycznego w Tatrach
W XIX wieku nastąpił wzrost zainteresowania obszarami górskimi, zwłaszcza Tatrami i Zakopanem. Co przyciągało elitę intelektualną, poetów i zwykłych turystów w to miejsce?
2016-11-13 15:43
Ugoda hadziacka – osobista porażka hetmana Iwana Wyhowskiego
Ugoda hadziacka mogła trwać dopóty, dopóki znajdowali się jej zwolennicy i kontynuatorzy porozumienia z Rzeczpospolitą. Nad ambitnym przedsięwzięciem szybko zebrały się jednak czarne chmury.
2016-08-07 01:10
2016-06-26 18:22
Oblężenie Azowa 1695-1696. Ciężka próba dla rosyjskiej armii
Do twierdzy Azow Rosjanie podchodzili dwukrotnie. Za pierwszym połamali zęby na jej murach. Za drugim - wyciągnęli wnioski.
2015-08-10 08:15
Rzeczpospolita Trojga Narodów – różne wizje jednej ugody
Mimo krwawego powstania Chmielnickiego Rzeczpospolita wciąż szukała płaszczyzny porozumienia z Kozakami. Jak każda ze stron wyobrażała sobie wspólne funkcjonowanie w obrębie Rzeczpospolitej Trojga Na