bartensteiner

Jestem emerytowanym właśnie ekonomistą, odkrywającym od kilku lat, że historia - do której mam nabożny stosunek - jest zupełnie inna, niż myślałem przez większość swego życia.

Ostatnie komentarze użytkownika
Pogubiłem się już (prawdopodobnie nie tylko ja) w dyskusji o genetycznym pochodzeniu naszych przodków, więc będę wdzięczny za odpowiedź na 3 fundamentalne pytania, odpowiedzi na które przybliżą nas do wyjaśnienia podstawowego "Skąd się wzięli Polacy?".
1. Kto i dlaczego stworzył równanie R1a = Słowianie?
2. Kim są Polacy?
3. Czy możemy nazywać państwo Mieszka I słowiańskim? (Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to od kiedy nasze państwo stało się słowiańskie?)

Skąd wzięli się Polacy?
~ bartensteiner
Złości mnie, gdy podczas omawiania drogi Hitlera do władzy, niemal zawsze pomija się rolę Żydów, a dokładniej - syjonistów, którzy w pokaźnej mierze sfinansowali jego polityczne przedsięwzięcia. Oczywiście zdawali sobie sprawę z antysemickiej doktryny Hitlera, lecz tym bardziej byli skłonni w niego inwestować, by spowodować przesiedlenie się Żydów z cywilizowanych Niemiec - do prymitywnej wówczas Palestyny.

Ale Historia, 15 stycznia w Wyborczej
~ bartensteiner
@ Gość: Horus
Piszesz o czymś, co nigdy nie istniało - w tej akurat sprawie obecnie wszyscy historycy są zgodni. Nigdy nie było na terenie obecnej Polski plemienia Polan! Mało tego: nie zidentyfikowano - wyjąwszy Pomorze Zachodnie i tereny południowo-wschodniej Polski - jakiegokolwiek innego plemienia. Dotyczy to również Prus (może z wyjątkiem Jaćwingów, jeżeli uznać ich za Prusów). Jeżeli się z tym nie zgadzasz - przedstaw jakieś źródło z epoki, abym mógł to odszczekać.

Skąd wzięli się Polacy?
~ bartensteiner
A może któryś z moich P.T. adwersarzy wreszcie wskaże jakieś, choćby drobne, źródełko wiedzy, pochodzące koniecznie z przełomu X/XI wieku lub jeszcze wcześniejsze, dowodzące, że nazwa naszego kraju wzięła się od śródleśnych polan lub pól uprawnych. Brak takiego źródła wskazuje, że hipoteza etymologiczna wiążąca później powstałe słowo "Polska" z zasobem leksykalnym greki lub hebrajskim (kiedyś wzajemnie się przenikały) jest obecnie najbardziej prawdopodobna (lecz mentalnie trudno przyswajalna). Istnieje również hipoteza o wędrówkach nad Wisłę i Wartę w X wieku naddnieprzańskich Polan, także o całe niebo lepsza od preferowanej w podręcznikach szkolnych i na tym forum, ponieważ - pomijając już szczupłość dowodów - jest przynajmniej prawdopodobna.
Ponadto, jeżeli ktoś ma taki kaprys, by wiązać etnos jakiegoś ludu, przejawiający się głównie językiem i obyczajem, z pochodzeniem genetycznym, to niech skoryguje swoje wyobrażenie o Chazarii poprzez skonstatowanie, że tworzyły ją głównie ludy ugrofińskie wraz z ludami turańskimi. Stąd też dzisiejsi Węgrzy wykazują duże podobieństwo genetyczne z dzisiejszymi Żydami.

Skąd wzięli się Polacy?
~ bartensteiner
@ Sławomir Ambroziak
Apelatyw Polin był i jest od tysiąca lat oficjalną nazwą Polski zarówno w języku hebrajskim, jak i jidysz. Prawdopodobnie ukształtował się pod wpływem dominującej niegdyś na Bliskim Wschodzie greki. Oznaczał zaś, tysiąc lat temu, miejsce dla wielu, w znaczeniu dogodne do osiedlenia - urobione przez wyznających judaizm uchodźców z Chazarii.
A teraz o prawdopodobieństwie genezy nazwy naszego państwa. Bzdurna teoria o przybyciu do Polski Żydów z zachodu Europy znalazła sobie miejsce dopiero w latach 60. XX wieku, prawdopodobnie na antysemickim podłożu gomułkowszczyzny. Wcześniej wszyscy wielcy historycy - począwszy od Ernesta Renana aż po Marca Blocha - uważali, że Żydzi przybyli do Polski z Chazarii (zacytowałem tu zdanie prof. Szlomo Sanda). Tak twierdzili również historycy syjonistyczni. Owi wyznający judaizm Chazarowie zamieszkali na przełomie X i XI wieku nie tylko na terenach obecnej Polski, lecz równie powszechnie osiedlali się w całej Europie wschodniej. Brak jest zresztą jakiejś naukowej literatury, która kreśliłaby rzekome, masowe wędrówki Żydów do Polski i dalej na wschód z Zachodu. Nie rozumiem, dlaczego większość Polaków nie chce zauważać tożsamości czasowej genezy nazwy naszego państwa - zarówno żydowskiej, jak i łacińskiej. Woli wierzyć, że nazwa Polska powstała od leśnych polan, których w naszym kraju było przecież mniej niż w krajach ościennych, przy jednoczesnym ignorowaniu historycznych Polan zamieszkałych nad Dnieprem. Oprócz tego zdaję sobie sprawę, że ta wiara jest tym samym, co wiara 30% obywateli USA w wizyty kosmitów, a obywateli Francji w istnienie ogólnoświatowego rządu żydowsko-masońskiego. Zastanawiam się ponadto, jaki odsetek Polaków wierzy w starożytnych Słowian: mniej, czy więcej niż wierzących w zamach smoleński.

Skąd wzięli się Polacy?
~ bartensteiner