bartensteiner

Jestem emerytowanym właśnie ekonomistą, odkrywającym od kilku lat, że historia - do której mam nabożny stosunek - jest zupełnie inna, niż myślałem przez większość swego życia.

Ostatnie komentarze użytkownika
@ Gość: słowianofil
Język litewski wymarł już kilka wieków temu, więc nie mógł wpływać na tworzenie się języka ukraińskiego, o czym uprzejmie informuję czytelników Britanniki. Obecnie Litwini używają języka żmudzkiego, który - po niewielu modyfikacjach - przemianowano na język litewski. Prawdziwy język litewski zanikł pod wpływem dużej ekspansywności języków słowiańskich. Niemczyzna nie miała takiej siły oddziaływania, więc język żmudzki jakoś się uchował, pomimo relatywnie słabej organizacji politycznej Żmudzi. Przemianowanie leksykalne nastąpiło wyłącznie z ciągot nacjonalistycznych Litwinów, gdyż nie używając języka litewskiego nie mogliby obecni obywatele Republiki Litewskiej odwoływać się do dziedzictwa średniowiecznej Litwy, która często było skonfliktowana ze Żmudzią, stanowiącą przeważnie odrębny byt polityczny. Tak więc, niezauważany przez zagranicę problem semantyczny jest w tym przypadku elementem świadomej polityki historycznej państwa litewskiego. Nie wykluczam jednak, że 15-20 wieków temu, języki bałtyjskie miały swój udział w powstawaniu języków słowiańskich, które następnie przerosły jakością swój pierwowzór.

Piastowie pod lupą genetyków. „To jeden z najbardziej fascynujących projektów ostatnich lat”
~ bartensteiner
@ Gość: słowianofil
Niepotrzebnie włączasz do swych rozważań o językowej starożytności język litewski, bowiem został on sztucznie stworzony dopiero w końcu XIX wieku przez litewskich działaczy, na bazie języka żmudzkiego i czeskich znaków diakrytycznych, a następnie przemianowany na język litewski. Natomiast prawdziwy język litewski został wyparty z użycia przez języki ruskie i polszczyznę już kilka wieków temu, więc uległ niemal kompletnemu zanikowi, co uniemożliwiało jego rekonstrukcję na potrzeby nacjonalistyczne. Podobne zjawisko dotknęło język czeski, lecz ten zanikł pod wpływem niemczyzny.

Piastowie pod lupą genetyków. „To jeden z najbardziej fascynujących projektów ostatnich lat”
~ bartensteiner
@ Gość: wilmar
Zaczęto mówić o Słowianach dopiero wtedy, gdy pojawił się w świadomości ludzi z V i VI w. język słowiański! Przyjęły go do użycia ludy o różnej proweniencji i genotypie. Trwa to nadal.

Piastowie pod lupą genetyków. „To jeden z najbardziej fascynujących projektów ostatnich lat”
~ bartensteiner
@ Jacek Bal
Masz rację, mnie też razi, gdy dla zademonstrowania swego obecnego antykomunizmu psuje się polszczyznę poprzez kontaminację: połączenie polskiego wyrazu "związek" i rosyjskiego "sowiecki". Jestem także zwolennikiem używania przymiotnika "radziecki", gdy występuje on samodzielnie. Natomiast popieram używanie słowa "sowiety" - gdy chodzi o system państwowy ZSRR (prawdopodobnie Wieczorkiewicz użył go w takim znaczeniu), oraz "Sowieci" - dla określenia obywateli Kraju Rad. Kiedyś najczęściej używano słowa "Rosjanie", nie troszcząc się o faktyczną narodowość tych ludzi.

Paweł Wieczorkiewicz – „Sowiety. Historia ZSRS” – recenzja
~ bartensteiner
Dobrze byłoby, gdyby Autorka wtrąciła do fragmentu o świątyni Salomona wzmiankę, że obecnie nauka nie traktuje już tej budowli, jak i samego Salomona, jako bytów historycznych, a jedynie jako część biblijnego mitu. Jest także literówka w nazwisku Jakuba de Molay.

Mit i symbol – geneza masonerii
~ bartensteiner