bartensteiner

Jestem emerytowanym właśnie ekonomistą, odkrywającym od kilku lat, że historia - do której mam nabożny stosunek - jest zupełnie inna, niż myślałem przez większość swego życia.

Ostatnie komentarze użytkownika
@ Gość: Robert
Nawet nie poczekałeś na rezultaty dzisiejszej konferencji na UW, gdyż wiesz lepiej! Twój spot jest dokładnym naśladownictwem stylu dominującego w TVP Info, gdzie również Tusk jest wszystkiemu winny. I niepotrzebnie troszczysz się o brak 5-7 mln szkieletów, bo zapewne zostały spalone, a ocalały nieliczne, należące do niesłowiańskich (zapewne) elit naszego państwa.

Mieszko I i chrystianizacja Polski – proces był szybszy, niż sądzono?
~ bartensteiner
Myślę, że zdecydowana większość Polaków interesujących się historią, nawet bez skonkretyzowanych zarzutów Zychowicza, miała już wyrobioną ocenę "wyklętych". Bronią ich wyłącznie: albo niezorientowani w temacie, albo ci, którzy za wszelką cenę, wbrew faktom, chcą wierzyć w niepokalaną przeszłość powojennego podziemia zbrojnego. I jedni i drudzy nie zasługują na szacunek; nie tylko z powodu swej indolencji, lecz także z powodu niweczenia świadomości historycznej Polaków, co w konsekwencji prowadzi do zaniku naszej tożsamości narodowej, a czego owi hurapatrioci nie potrafią dostrzec. Zbiega się to, niestety, z barbarzyństwem naszych rządzących, kreujących tzw. politykę historyczną, będącą jednoczesnym zaprzeczeniem zarówno historii, jak i rozumnej polityki. Idiotyzm takiej polityki objawił się, chociażby, w niesławnej nowelizacji ustawy o IPN.
Zastanawiam się teraz, jakie oburzenie zapanuje na forach internetowych i w oświadczeniach polityków, gdy zostaną opublikowane prawdziwe, a nie tylko wydumane, służące pokrzepieniu serc, losy Armii Krajowej i innych organizacji zbrojnych czasu wojny.

Piotr Zychowicz – „Skazy na pancerzach” – recenzja
~ bartensteiner
@ Gość: słowianofil
Język litewski wymarł już kilka wieków temu, więc nie mógł wpływać na tworzenie się języka ukraińskiego, o czym uprzejmie informuję czytelników Britanniki. Obecnie Litwini używają języka żmudzkiego, który - po niewielu modyfikacjach - przemianowano na język litewski. Prawdziwy język litewski zanikł pod wpływem dużej ekspansywności języków słowiańskich. Niemczyzna nie miała takiej siły oddziaływania, więc język żmudzki jakoś się uchował, pomimo relatywnie słabej organizacji politycznej Żmudzi. Przemianowanie leksykalne nastąpiło wyłącznie z ciągot nacjonalistycznych Litwinów, gdyż nie używając języka litewskiego nie mogliby obecni obywatele Republiki Litewskiej odwoływać się do dziedzictwa średniowiecznej Litwy, która często było skonfliktowana ze Żmudzią, stanowiącą przeważnie odrębny byt polityczny. Tak więc, niezauważany przez zagranicę problem semantyczny jest w tym przypadku elementem świadomej polityki historycznej państwa litewskiego. Nie wykluczam jednak, że 15-20 wieków temu, języki bałtyjskie miały swój udział w powstawaniu języków słowiańskich, które następnie przerosły jakością swój pierwowzór.

Piastowie pod lupą genetyków. „To jeden z najbardziej fascynujących projektów ostatnich lat”
~ bartensteiner
@ Gość: słowianofil
Niepotrzebnie włączasz do swych rozważań o językowej starożytności język litewski, bowiem został on sztucznie stworzony dopiero w końcu XIX wieku przez litewskich działaczy, na bazie języka żmudzkiego i czeskich znaków diakrytycznych, a następnie przemianowany na język litewski. Natomiast prawdziwy język litewski został wyparty z użycia przez języki ruskie i polszczyznę już kilka wieków temu, więc uległ niemal kompletnemu zanikowi, co uniemożliwiało jego rekonstrukcję na potrzeby nacjonalistyczne. Podobne zjawisko dotknęło język czeski, lecz ten zanikł pod wpływem niemczyzny.

Piastowie pod lupą genetyków. „To jeden z najbardziej fascynujących projektów ostatnich lat”
~ bartensteiner
@ Gość: wilmar
Zaczęto mówić o Słowianach dopiero wtedy, gdy pojawił się w świadomości ludzi z V i VI w. język słowiański! Przyjęły go do użycia ludy o różnej proweniencji i genotypie. Trwa to nadal.

Piastowie pod lupą genetyków. „To jeden z najbardziej fascynujących projektów ostatnich lat”
~ bartensteiner