Atimes
Ostatnie komentarze użytkownika
@ Skromny_uczeń_Profesora_Kostrzewskiego
""[z wywiadu]Czasowo, mamy tu ludność taką bardziej gocką, potem grobów jamowych i unietycką, a potem to się odwraca, stajemy się bardziej podobni do tych z zachodniej Europy. To jest takie trudne do wytłumaczenia. ""

No cóż, wystarczy przestudiować archeologią ziem polskich z czasu od LGM lodowca do amforowej i CWC. Jedynie wpływy jamowej, kaukaskiej i ich EHG są wschodnie, ale w małym procencie; oraz neolitu z południowego wschodu..
To jest ta rewolucja genetyczna, która trzeba sobie urządzić - w myśleniu!
Nasza ludność jest z Zachodu!

Piastowie pod lupą genetyków. „To jeden z najbardziej fascynujących projektów ostatnich lat”
~ Atimes
@większość naszego dziedzictwa genetycznego pochodzi z Europy Zachodniej, z czego bierze się zresztą jego nazwa - WHG - Zachodnioeuropejscy Łowcy-Zbieracze.

Warto przestudiować archeologie Polski górnego paleolitu i mezolitu. Po ustąpieniu maksimum Lodowca (LGM) napływają do nas grupy z Zachodu, z genetyczym WHG, podobnie na Jutlandię i Skandynawię: WHG + niewiele EHG tworząc SHG.
Na polskich terenach polodowcowych notuje się na pływ z Zachodu, z dawnych refugiów, grup ludnościowych z kultury hamburskiej , Brommie-Lyngby z północnych Niemiec i południowej Jutlandii, ahrensburskiej - z niemieckiej przybałtyki, potem także z jutlandzkiego Duvanse i Maglemose.

Dopiero kultura świderska , (Świdry pod W-wą) 11-8 lub 9-6 tys. BC; zaznacza się jakby ogólnokrajowa.
https://en.wikipedia.org/wiki/Swiderian_culture
Jej pochodzenie także z Zachodu. Jest uważana za grupę kultury Magdaleńskiej (17-12 tys.BC), ale ze śladami wcześniejszej Solutre (22-17 tys. BC).
Kolejne kultury na naszych ziemiach to też dzieło grup z Zachodu: komornicka (komornica pod W-wą), chojnicko-pieńkowska, janisławicka, a nawet amforowa (z Iberii?).
Jedynie grupy neolityczne napływają z południa: linearna - LBK i Lengyel.
Kultura ceramiki sznurowej najbardziej zagęszcza się u południowo-wschodniego Bałtyku, a szerzej w rejonie styku granic Polska, Litwa i Białoruś. A jej ludność wówczas ponad 50% WHG i R1a chyba od dawna w tym regionie.
Nie wiemy kto przyniósł składnik wschodniej EHG, chyba jakieś grupy R1b (np. liczne dna na Łotwie) albo z Kaukazu. Więc co mamy ze "stepu"? - kilkanaście procent CHG od kaukaskich kobiet w małżeństwach jamowców. I zapewne ich było też EHG - według najnowszych ustaleń.

Piastowie pod lupą genetyków. „To jeden z najbardziej fascynujących projektów ostatnich lat”
~ Atimes
@ Sławomir Ambroziak,
Do konfederacji mam zastrzeżenia, że ona kojarzy się mi z jakąś wyższą organizacją polityczną,raczej już przedpaństwową i wyższą. Sojusze celowe, zawierane dla rozmaitych spraw, mogły być zawierane na każdym stopniu rozwoju: dla wspólnych polować, jednorazowych wypraw bitewnych itd.
Tak też robiły plemiona indiańskie.

Piastowie pod lupą genetyków. „To jeden z najbardziej fascynujących projektów ostatnich lat”
~ Atimes
"Goci" przed "Jamowcami" - stepowymi (czyli Sznurowcami?)

- Stepowców (zwłaszca z kultury jamowej) nie wolno kojarzyć ze sznurowcami.
Ogromne różnice kulturowe i Y-DNA są głównym powodem odrzucania przez grupę Klejna pomysłu, że CWC pochodzi od jamowej. Domyślają się jakiegoś wspólnego przodka dla nich, ale raczej na przybałtyckiej północy. Jestem za!

Piastowie pod lupą genetyków. „To jeden z najbardziej fascynujących projektów ostatnich lat”
~ Atimes
Kiedyś na tym forum poruszałem sprawę nierównowagi demograficznej między bratnimi haplogrupami R1a i R1b, powstałymi przecież równocześnie, około 22.000 lat temu.
Na podstawie dendrogramu YFull obliczyłem, że około roku 1000 przed Chr. R1b w trwałych liniach genetycznych przeważała 2,5 raza nad R1a. Niektórzy autorzy informowali o różnicach kulturowych: umiłowanie metalu i kult miecza (a więc wojny).
Teraz tym zagadnieniem, w szerszym ogólnoeuropejskim zakresie, zajęli się Zeng et al. 2018.
Zobacz u Eurogenesa:
http://eurogenes.blogspot.com.au/2018/05/cultural-hitchhiking-and-competition.html

Zob. ilustrację tej dzisiejszej przewagi R1b
https://1.bp.blogspot.com/-SraghTWWesw/WwjVhEmDI0I/AAAAAAAAG20/dRjZ9hCo39MV_6MdSrrjNkoCiYgDShizwCLcBGAs/s1600/Zeng_etal_Fig6.png
Nie kłóćmy się więc na tym forum, jeśli należymy do R1a. Wróg czuwa! :))


Piastowie pod lupą genetyków. „To jeden z najbardziej fascynujących projektów ostatnich lat”
~ Atimes