piotr reiss

amator taniego wina

Ostatnie komentarze użytkownika
@ Gość: Jacek Radzymiński
Przede wszystkim ta teza jest zupełnie niepotrzebna , nie ma żadnych historycznych odniesień czyli najmniejszych śladów udziału samych "krzyżaków " nawet w jakiejś rozbudowie Warszawy a tym bardziej jej założeniu , jedynym niemieckim , i to też nie do końca pewnym motywem przy okazji rozważań nad historią Warszawy może być udział toruńskich kupców , t zn należałoby w najlepszym razie założyć ,że ci kupcy z Torunia mogli również być Niemcami współpracującymi z "krzyżakami "

Rzecz o tym, jak Krzyżacy zbudowali Warszawę
~ piotr reiss
Jeśli Niemcy zdołali zapłacić za szkody I wojny , to chyba tym bardziej wypadałoby zapłacić za skutki II wojny .Czas nie ma tu znaczenia , tym bardziej ,że Polska do 1989 jako satelita ZSRR nie była w stanie podjąć samodzielnych negocjacji z RFN , przynajmniej w sprawach o pieniądze .Wg mnie , należy wreszcie opracować jakiś plan "zachęcenia " Niemiec do zadośćuczynienia , niech to nawet rozłożą na 50 czy 100 lat , w każdym razie , nie można tej sprawy traktować w sensie jakiejś łaski z ich strony bo to jest zwyczajny dług a każdy uczciwy długi spłaca

Dawajcie kasę Niemcy, czyli czy warto denerwować sąsiadów?
~ piotr reiss
@
//. Ponad wszelka miarę udowodniono falszerstwo kodeksu argentus //.........czy można poznać źródło tej informacji , t zn kto i kiedy przedstawił dowody na fałszerstwo tego zabytku ?

Skąd wzięli się Polacy?
~ piotr reiss
@
Stąd ,że jest zaskakująco bliskie gockiej wersji tego samego zdania : //"hails! skapjam matjan jah drigkan!"// czyli biorąc pod uwagę jedynie cechy tych dwóch języków , to Wandalom musiało być bliżej do Gotów , poza tym , raczej chodzi nie o "wandland" a "wendland" jako niemieckiego określenia jednego z odłamów Słowian Połabskich ,t zn Drzewian , o których jeszcze w XVIII wieku nasz Potocki ( ten od "Rękopisu znalezionego w Saragossie ) dowiadywał się od ostatnich ze znających ten język zgermanizowanych od wielu wieków Drzewian

Skąd wzięli się Polacy?
~ piotr reiss
@ Skromny_uczeń_Profesora_Kostrzewskiego
W takim razie jakie są przesłanki za tym by szukać związku języka połabskiego z wandalskim ?bo w zaprezentowanej tu wersji "ojcze nasz" nie widać za bardzo germańskich cech, trudno dostrzec, poza -Wader- oraz - rick komma- ...co można przyjąć jako -reich kommt , jakieś inne germanizmy ,a w tym krótkim jednym wandalskim zdaniu ,podobno na 100% pewnym ,że to zdanie wandalskie :-//eils [...] scapia matzia ia drincan!"//.....poza słowem "scapia " , trzy pozostałe mają wyraźny germański charakter ,w tej sytuacji chyba trzeba przyjąć ,że język wandalski nie może należeć do grupy języków słowiańskich a to z kolei musi prowadzić do wniosku ,że sami Wandale nie byli Słowianami

Skąd wzięli się Polacy?
~ piotr reiss