piotr reiss

amator taniego wina

Ostatnie komentarze użytkownika
@
//. Ponad wszelka miarę udowodniono falszerstwo kodeksu argentus //.........czy można poznać źródło tej informacji , t zn kto i kiedy przedstawił dowody na fałszerstwo tego zabytku ?

Skąd wzięli się Polacy?
~ piotr reiss
@
Stąd ,że jest zaskakująco bliskie gockiej wersji tego samego zdania : //"hails! skapjam matjan jah drigkan!"// czyli biorąc pod uwagę jedynie cechy tych dwóch języków , to Wandalom musiało być bliżej do Gotów , poza tym , raczej chodzi nie o "wandland" a "wendland" jako niemieckiego określenia jednego z odłamów Słowian Połabskich ,t zn Drzewian , o których jeszcze w XVIII wieku nasz Potocki ( ten od "Rękopisu znalezionego w Saragossie ) dowiadywał się od ostatnich ze znających ten język zgermanizowanych od wielu wieków Drzewian

Skąd wzięli się Polacy?
~ piotr reiss
@ Skromny_uczeń_Profesora_Kostrzewskiego
W takim razie jakie są przesłanki za tym by szukać związku języka połabskiego z wandalskim ?bo w zaprezentowanej tu wersji "ojcze nasz" nie widać za bardzo germańskich cech, trudno dostrzec, poza -Wader- oraz - rick komma- ...co można przyjąć jako -reich kommt , jakieś inne germanizmy ,a w tym krótkim jednym wandalskim zdaniu ,podobno na 100% pewnym ,że to zdanie wandalskie :-//eils [...] scapia matzia ia drincan!"//.....poza słowem "scapia " , trzy pozostałe mają wyraźny germański charakter ,w tej sytuacji chyba trzeba przyjąć ,że język wandalski nie może należeć do grupy języków słowiańskich a to z kolei musi prowadzić do wniosku ,że sami Wandale nie byli Słowianami

Skąd wzięli się Polacy?
~ piotr reiss
@
skąd pewność ,że ten tekst ma związek z językiem wandalskim? skoro utrzymuje się w nauce pogląd ,że jedyne zachowane w tym języku zdanie to: -//"eils [...] scapia matzia ia drincan!"//............nie chodzi mi tu o to czy zaprezentowana tu modlitwa i to jedno zdanie mają jakieś cechy wspólne a jedynie o to , dlaczego język tej modlitwy do tej pory nie był kojarzony z językiem wandalskim , przynajmniej w oficjalnej opinii lingwistów ?

Skąd wzięli się Polacy?
~ piotr reiss
Zabrakło tu wzmianki o najważniejszym "zabiegu" Las Casas czyli pomyśle sprowadzenia do pracy w antylskich kopalniach niewolników z Afryki , można założyć ,że to wsparcie czyli zastąpienie niewolników indiańskich tymi z Afryki , umożliwiło przetrwanie resztek tych pierwszych

Bartłomiej de Las Casas - rzecznik praw Indian
~ piotr reiss