Przemysław Gradek
Ostatnie komentarze użytkownika
Pełno błędów interpunkcyjnych, na drugiej stronie: „Kraft", nie „Kratf"...

Wilhelm Gustloff: Katastrofa, jakiej nie widział świat
~ Przemysław Gradek