Sławomir Ambroziak

Z wykształcenia farmaceuta, z zawodu publicysta, pasjonat starożytnej historii Polski.

Ostatnie komentarze użytkownika
Horusie, mi cały czas najbardziej prawdopodobne wydaje się moje wyjaśnienie, że ci wszyscy tzw. Germanie Wschodni były to w rzeczywistości słowiańskie koalicje plemienne, skupione wokół plemion germańskich. Podobnymi tworami były przecież potem Państwo Samona i Ruś. Wandalowie i Goci się potem zeslawizowali, a Słewowie zgermanizowali, a więc zrealizowały się tutaj dwa takie same, alternatywne scenariusze, jak w przy przypadku Węgrów i Bułgarów.

Radku, a kim miały niby być te kobiety, skoro wczesnośredniowieczna Bawaria była częściowo słowiańska - tzw. Bavaria Slavica...

Piastowie pod lupą genetyków. „To jeden z najbardziej fascynujących projektów ostatnich lat”
~ Sławomir Ambroziak
Atimesie, wygląda mi na to, że teraz będzie dobrze. Te grafiki od Lazaridisa znakomicie rozjaśniają też informacje zawarte w tekście. Mam tylko jedną wątpliwość...

Napisałeś:

"Grupą wyjściową dla europejskich WHG jest głównie europejska ludność epoki lodowcowej od około 40 tys. lat temu, reprezentowana przez człowieka z Goyet-q116 (35 tys. lat), a WCZEŚNIEJ - ludność zachodnioeurazyjska".

A chyba powinno być...

"Grupą wyjściową dla europejskich WHG jest głównie europejska ludność epoki lodowcowej od około 40 tys. lat temu, reprezentowana przez człowieka z Goyet-q116 (35 tys. lat), a PÓŹNIEJ - ludność zachodnioeurazyjska".

Tak by było logicznie, jeżeli miałeś na myśli West Eurasian Lazaridisa.

Swoją drogą ciekawe, dlaczego Lazaridis wybrał na populację referencyjną Zachodnich Słowian akurat Czechów, a nie Polaków?

Piastowie pod lupą genetyków. „To jeden z najbardziej fascynujących projektów ostatnich lat”
~ Sławomir Ambroziak
Skromny, tam jest mowa o 200 próbkach, a więc o 2 razy większej ilości, niż zwykle mówiono.

Atimesie, nie to miałem na myśli... Chodziło mi o to, że gdy porównamy PCA Dawida z naniesionymi próbkami polskimi, z tym ostatnim - z dodanymi nowymi próbkami neolitycznymi i brązowymi, zobaczymy, że wiele tych starożytnych genomów lokuje się w zakresie zmienności genetycznej współczesnych Polaków.

Piastowie pod lupą genetyków. „To jeden z najbardziej fascynujących projektów ostatnich lat”
~ Sławomir Ambroziak
Skromny, miałeś rację - Dawid był pochłonięty tymi nowo wrzuconymi próbkami od Mathiesona i Olalde. Warto teraz porównać starsze PCA z nowym, z tymi dodanymi próbkami:

https://drive.google.com/file/d/0B9o3EYTdM8lQTzRYN3NaT0hvaGs/view

https://drive.google.com/file/d/16Y5kdT3yfIr5JjEgAHx6cwFrrM0B1ffJ/view

Na pierwszy rzut oka widać, że wiele tych nowych próbek lokuje się w klastrze polskim. Teraz już chyba nie ma najmniejszych wątpliwości, że biologicznie Polacy są potomkami ludności zamieszkującej Europę Środkową przynajmniej od epoki brązu.

Mam nadzieję, że Dawid zajmie się teraz Longobardami. Łukasz chyba też się nimi zajmuje - i dlatego nigdzie się nie odzywa.


Piastowie pod lupą genetyków. „To jeden z najbardziej fascynujących projektów ostatnich lat”
~ Sławomir Ambroziak
Horus:

"Jeżeli wśród plemion germańskich pojawiłyby się kolejne przypadki słowiańskiego DNA, oznaczałby to, że Prasłowianie sięgali dalej na zachód niż zakładają autochtoniści".

Jeżeli chodzi o plemiona germańskie, to na dzień dzisiejszy mamy bilans mniej więcej taki: dwóch autosomalnych Słowian pośród Gotów (Kow. 45 i 55), kilku autosomalnie słowiańskich Alemanów, jeden typowo słowiański kład mtDNA u Słewów (tworzących nb. fundament demograficzny Alemanów), kilka słowiańskich kładów Y-DNA pośród powandalskiej ludności Sardynii i kilku Longobardów lokujących się w zakresie zmienności genetycznej najbliżej współczesnych Słowian.


Piastowie pod lupą genetyków. „To jeden z najbardziej fascynujących projektów ostatnich lat”
~ Sławomir Ambroziak