Skromny_uczeń_Profesora_Kostrzewskiego
Ostatnie komentarze użytkownika
@ Atimes

Nic podobnego.

67% to jest CWC. A z grafu genealogicznego nie wynika nawet wcześniejszy wkład WHG (jak rozumieją je autorzy) w EHG.

Na białoruskim Polesiu archeolodzy natrafili na ślady kolebki Słowian
~ Skromny_uczeń_Profesora_Kostrzewskiego

Kolejna praca potwierdza niewielką domieszkę syberyjską u Litwinów:

https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13059-018-1522-1

U Dawida: http://eurogenes.blogspot.com/2018/09/corded-ware-people-proto-uralics.html

Udział WHG niezapośredniczonego przez EHG i CWC oszacowano w Litwie na 12%. Atimes ma problem, bo i Bałanowscy się pod tym podpisali.

Na białoruskim Polesiu archeolodzy natrafili na ślady kolebki Słowian
~ Skromny_uczeń_Profesora_Kostrzewskiego
@ Sławomir Ambroziak

A kto jest na tej liście? Chętnie przejrzę.

Ostatnio prof. Słoczyński (wywiad na Sigillum Authenticum) proponował dodanie do niej prof. E. Domańskiej i prof. J. Sowy.

Na białoruskim Polesiu archeolodzy natrafili na ślady kolebki Słowian
~ Skromny_uczeń_Profesora_Kostrzewskiego
@ Atimes

Genealogia tradycyjna jest oparta na badaniu tego, co zapisano w księgach metrykalnych.

Na białoruskim Polesiu archeolodzy natrafili na ślady kolebki Słowian
~ Skromny_uczeń_Profesora_Kostrzewskiego