Dorota Choińska

Absolwentka studiów magisterskich Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek wiodący: Historia w przestrzeni publicznej. Zainteresowania badawcze: polskie podziemie zbrojne po 1944 roku, studia nad pamięcią, polityka historyczna, historia społeczna.

Ostatnie teksty użytkownika
2019-11-06 10:00
Julia Boyd – „Wakacje w Trzeciej Rzeszy. Narodziny faszyzmu oczami zwykłych ludzi” – recenzja i ocena
Czy 80 lat po wybuchu II wojny światowej można jeszcze napisać coś odkrywczego o reżimie, który do niej doprowadził? Julia Boyd udowadnia, że tak!
2019-10-07 10:00
Michał Ostapiuk – „Komendant Bury. Biografia kpt. Romualda Adama Rajsa Burego (1913–1949)” – recenzja i ocena
Trudno jest uniknąć kontrowersji, gdy pisze się książkę o postaci takiej jak kapitan Romuald Rajs „Bury”. Jeżeli na dodatek pisze się o kimś takim książkę „z tezą”, uniknięcie kontrowersji staje się p
2018-03-07 10:00
Dominik Kuciński – „Józef Kuraś «Ogień»” – recenzja i ocena
Zainteresowanie losami „Żołnierzy Wyklętych” nie maleje. Historycy i czytelnicy chętnie sięgają po historie bohaterów podziemia, zafascynowani ich osobowością i brawurą. Tylko gdzie kończy się fascyna