Artur Grzeszkiewicz

Student II stopnia historii na Uniwersytecie Łódzkim. Jego główne zainteresowania badawcze to historia polityczna XIX i XX wieku oraz rozwój idei politycznych. Amatorsko uprawia sport, z uwagą śledzi bieżącą politykę polską i międzynarodową.

Ostatnie teksty użytkownika
2019-08-03 10:00
Krzysztof Drozdowski – „Artylerzysta Piłsudskiego. Wspomnienia generała Jana Chmurowicza” – recenzja i ocena
Generał Jan Chmurowicz jest postacią mało znaną. Dzięki publikacji jego wspomnień pojawia się szansa na odkrycie i poznanie jego ciekawego życiorysu.