Wojciech Morawski

Historyk gospodarki, profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Ostatnie teksty użytkownika
2019-11-04 16:00
Problem reparacji wojennych
Temat reparacji wojennych, zdawałoby się, dawno zamknięty, nieoczekiwanie znów pojawił się w dyskursie politycznym. W dyskusjach na ten temat za punkt odniesienia uznaje się rozwiązania przyjęte po pi