eda

Licencjonowany przewodnik turystyczny - górski, terenowy, miejski

Ostatnie komentarze użytkownika
Gilotyna w Polsce do zobaczenia w Muzeum Śląskim w Katowicach, jest pamiątką po hitlerowcach, którzy używali ją podczas II wojny światowej do wykonywania wyroków śmierci na Ślązakach.

Humanitarna śmierć. Krótka historia gilotyny
~ eda