Konspekty prac do „Arkusza maturalnego 2011 – Histmag.org”

opublikowano: 2011-05-17 19:00
wszystkie prawa zastrzeżone
poleć artykuł:
W próbnym "Arkuszu maturalnym 2011", stworzonym przez autorów "Poradnika maturalnego z historii", w części rozszerzonej zaproponowane zostały dwa tematy opisowe. Rozwiązujący mieli porównać system parlamentarny Rzeczpospolitej i Francji w XVII i XVIII wieku, oraz zastanowić się nad przyczynami i skutkami upadków systemów parlamentarnych w latach 20. i 30. XX wieku. Dziś publikujemy konspekty do tematów.
REKLAMA

Temat I : Porównaj funkcjonowanie systemu parlamentarnego w Polsce z systemem absolutystycznym we Francji (XVII-XVIII w.)

Wstęp: Celem niniejszej pracy będzie porównanie systemu parlamentarnego w Rzeczpospolitej, rozumianego jako system polityczny, w którym kluczową rolę w zarządzaniu państwem odgrywają instytucje parlamentarne (izba poselska, senat) do systemu absolutystycznego we Francji, w którym najważniejszą rolę odgrywa niczym nie ograniczany władca.

Porównywać będę wpływ poszczególnych systemów na problemy polityczne, społeczne i kulturowe. Granicami geograficznymi pracy będą terytoria Królestwa Francuskiego oraz Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Granicami chronologicznymi, w przypadku Rzeczpospolitej będą daty 1572 (uchwalenie artykułów henrykowskich, kodyfikujących parlamentarny system w Rzeczpospolitej, z którym mamy do czynienia w XVII wieku) oraz 1795 (upadek Rzeczpospolitej). W przypadku Francji będą to daty 1624 (początek umacniania władzy absolutnej we Francji przez kardynała Richelieu) oraz 1789 (początek rewolucji francuskiej).

W swoich rozważaniach postawię pytanie, czy w związku z upadkiem Rzeczpospolitej w XVIII wieku, można uznać wyższość systemu absolutystycznego nad systemem parlamentarnym.

Rozwinięcie:

a. polityczne

 • sposoby zarządzania (instytucje, zasady funkcjonowania)
 • skuteczność polityki wewnętrznej (reformy, stabilność systemu, sprawność podejmowania decyzji w momentach kryzysowych – rewolucja, potrzeba reform systemowych)
 • bezpieczeństwo wewnętrzne (wojny religijne, wystąpienia konfederacji)
 • skuteczność polityki zagranicznej (wojny Rzplitej XVII wieku, udział Francji w wojnie 30-letniej, wojny francuskie w II. Połowie XVIII wieku, rola Francji i Rzeczpospolitej w XVIII wieku)

b. społeczne

 • absolutyzm, a tworzenie hierarchii społecznej (urzędnicy królewscy, arystokracja)
 • wpływ parlamentu na tworzenie elity
 • równość wewnątrzstanowa w polskim systemie parlamentarnym (brak arystokracji)
 • sytuacja stanu duchownego, mieszczańskiego i chłopskiego (stanu trzeciego)
 • wpływ na gospodarkę i stan finansów

c. kulturowe

 • mecenat kulturowy państwa
 • symboliczne znaczenie władcy
 • różnice w obyczajowości
 • problemy tolerancji religijnej

Zakończenie: W swojej pracy przedstawiłem wpływ systemu parlamentarnego i absolutystycznego na wybrane czynniki polityczne, społeczne i kulturowe. Z pewnością system absolutystyczny pozwalał na stworzenie bardziej stabilnego państwa, mogącego w sposób łatwiejszy i bardziej ekspansywny prowadzić politykę zagraniczną, bez obawy na stabilizację wewnętrzną.

REKLAMA

Z drugiej jednak strony wpływ absolutyzmu na sytuację społeczną i kulturową nie pozwolił na bezkrwawe reformy i doprowadził do wybuchu rewolucji. System absolutystyczny nie potrafił się zreformować i pozostając archaicznym doprowadził do krwawych przemian. System parlamentarny, choć doprowadził do osłabienia Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej i wielokrotnie nie pozwalał na prowadzenie stabilnej polityki potrafił doprowadzić do samonaprawy. Rewolucja systemowa w państwie polsko-litewskim przebiegała w sposób pokojowy unikając przelewu krwi. System parlamentarny w dużo większy sposób niż absolutyzm wymuszał również szacunek do odmienności religijnych i kulturowych poszerzając zakres wolności osobistych. Trudno więc jednoznacznie ocenić wyższość któregokolwiek z systemów.

Temat II: Wyjaśnij przyczyny i skutki upadku systemów parlamentarnych w Europie w latach 20. i 30. XX wieku.

Wstęp: Tematem niniejszej pracy będą przyczyny i skutki, polityczne, społeczne i kulturowe, upadku systemów parlamentarnych w Europie w latach 1918-1939. W swojej pracy posłużę się przykładami państw europejskich, w których systemy parlamentarne zastąpione zostały przez autorytarną, bądź totalitarną władzę (Niemcy, Włochy, Polska, Jugosławia, Węgry, Hiszpania). Postawię pytanie jakie okoliczności wpływały na to, że w wymienionych państwach systemy parlamentarne nie wytrzymał próby czasu.

Rozwinięcie:

a. przyczyny

 • polityczne (częste zmiany rządów, rozdrobniona scena polityczna, słabe zaplecza rządów, brak bezpieczeństwa na ulicach)
 • społeczno-gospodarcze (kryzysy ekonomiczne, problem reparacji wojennych, problem kombatantów wojennych, rozwarstwienie społeczne, rozkwit etatyzmu)
 • kulturowe (powojenny syndrom „noża w plecy”, tęsknota za silną władzą, popularyzacja filozofii dekadenckich i darwinistycznych)

b. skutki

 • polityczne (powstanie systemów faszystowskiego i nazistowskiego, militaryzacja, dążenie do rewizji traktatu wersalskiego, powstawanie systemów autorytarnych, II wojna światowa)
 • społeczno-gospodarcze (systemy etatystyczne, stabilizacja gospodarcza, formowanie elit urzędniczych skupionych wokół władzy)
 • kulturowe (rasizm, kultura totalitarnej, rozkwit kultu siły)

Zakończenie: Po I wojnie światowej w większości państw europejskich zaczęły funkcjonować demokratyczne systemy parlamentarne. Chwiejność tych systemów, rozdrobniona scena polityczna uniemożliwiająca wyłanianie silnych rządów, kłopoty ekonomiczne i liczne problemy społeczne, prowadziły jednak do zaniku autorytetu parlamentów i powstania partii, które nawoływały do stworzenia silnej, scentralizowanej władzy. Z czasem stronnictwa te przejmowały, bądź siłą bądź w wyborach, władzę dokonując poważnych przemian systemowych czyniących z parlamentów fasadę. Degeneracja systemów parlamentarnych prowadziła do ukształtowania się w Europie systemów autorytarnych i totalitarnych, a z czasem również wybuchu II wojny światowej.

Zobacz też:

Matura próbna 2011 – historia (Histmag.org).

REKLAMA
Komentarze

O autorze
Redakcja
Redakcja Histmag.org

Wszystkie teksty autora

Zamów newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać przegląd najciekawszych tekstów prosto do skrzynki mailowej. Tylko wartościowe treści. Za darmo.
Zamawiając newsletter, wyrażasz zgodę na użycie adresu e-mail w celu świadczenia usługi. Usługę możesz w każdej chwili anulować, instrukcję znajdziesz w newsletterze.
© 2001-2023 Promohistoria. Wszelkie prawa zastrzeżone