Autor: Redakcja
Tagi: Redakcyjne
Opublikowany: 2008-05-02 17:45
Licencja: wolna licencja

Regulamin publikacji w serwisie internetowym Histmag.org

Ostatnia edycja: 15 wrze艣nia 2021 r.
REKLAMA

I. Postanowienia og贸lne

搂 1.

1. Regulamin okre艣la zasady publikowania w serwisie Histmag.org niezam贸wionych materia艂贸w prasowych.

2. Postanowienia regulaminu nie dotycz膮 materia艂贸w reklamowych i sponsorowanych, notatek prasowych i sprostowa艅.

3. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W konkretnych przypadkach wszelkie indywidualne uzgodnienia mi臋dzy autorem i redakcj膮 lub wydawc膮 maj膮 zastosowanie z pierwsze艅stwem przed postanowieniami regulaminu, lub uchylaj膮 je, gdyby okaza艂y si臋 z nimi niezgodne.

搂 2.

U偶yte w regulaminie poj臋cia oznaczaj膮:

a) materia艂 鈥 tekst, obraz lub nagranie dostarczone redakcji jako materia艂 prasowy przeznaczony do publikacji w serwisie,

b) serwis, redakcja i wydawca 鈥 odpowiednio serwis Histmag.org, redakcj臋 serwisu Histmag.org i wydawc臋 tego serwisu,

c) autor materia艂u 鈥 tw贸rc臋 lub wsp贸艂tw贸rc臋 materia艂u.

搂 3.

1. Redakcja przyjmuje materia艂y wy艂膮cznie od ich autor贸w.

2. Redakcja przyjmuje wy艂膮cznie materia艂y niepublikowane i nieprzyj臋te do publikacji gdzie indziej.

3. Redakcja przyjmuje wy艂膮cznie materia艂y dostarczone poczt膮 elektroniczn膮 i tylko w formatach plik贸w okre艣lonych w Wytycznych dla autor贸w.

搂 4.

Dostarczenie materia艂u do publikacji uwa偶a si臋 za to偶same z przyj臋ciem niniejszego regulaminu.

搂 5.

Dostarczenie materia艂u do publikacji uwa偶a si臋 za to偶same z o艣wiadczeniem dostarczaj膮cego, 偶e:

a) jest on tw贸rc膮 lub wsp贸艂tw贸rc膮 materia艂u,

b) przys艂uguj膮 mu pe艂ne prawa autorskie do materia艂u lub zosta艂 uprawniony przez pozosta艂ych wsp贸艂tw贸rc贸w do rozporz膮dzania ca艂o艣ci膮 tych praw,

c) materia艂 jest wolny od wad prawnych,

d) materia艂 nie jest przedmiotem trwaj膮cej umowy licencyjnej z innym wydawnictwem.

Je艣li kt贸rekolwiek z o艣wiadcze艅 oka偶e si臋 nieprawdziwe, dostarczaj膮cy materia艂 zobowi膮zuje si臋 naprawi膰 szkody poniesione przez wydawc臋 w zwi膮zku z wykorzystaniem materia艂u oraz zaspokoi膰 powsta艂e z tego powodu roszczenia os贸b trzecich, kt贸re zostan膮 potwierdzone ugod膮 lub wyrokiem s膮dowym.

II. Przyj臋cie do publikacji

搂 6.

Redakcja publikuje tylko wybrane materia艂y.

搂 7.

Redakcja decyduje o publikacji materia艂u w terminie 6 miesi臋cy od jego otrzymania. Je艣li autor nie otrzyma艂 decyzji w tym terminie, traktuje si臋 to jak odmow臋 przyj臋cia do publikacji.

搂 8.

Je艣li przed otrzymaniem decyzji o publikacji autor opublikowa艂 lub zgodzi艂 si臋 na publikacj臋 materia艂u w innym wydawnictwie, powinien niezw艂ocznie poinformowa膰 o tym redakcj臋, co skutkuje wycofaniem materia艂u z kolejki oczekuj膮cych na publikacj臋.

III. Umowa licencyjna

搂 9.

Przyj臋cie materia艂u do publikacji skutkuje zawarciem mi臋dzy autorem i wydawc膮 umowy licencyjnej. Umowa staje si臋 wi膮偶膮ca od dnia, w kt贸rym redakcja informowa艂a autora, 偶e materia艂 przyj臋to do publikacji.

搂 10.

Je艣li strony nie uzgodni艂y inaczej, autor udziela wydawcy licencji na korzystanie z materia艂u na okre艣lonych ni偶ej zasadach (standardowa licencja Histmag.org):

1. Autor udziela wydawcy licencji na korzystanie z materia艂u na nast臋puj膮cych polach eksploatacji:

a) wytwarzanie egzemplarzy utwor贸w technik膮 drukarsk膮, reprograficzn膮, cyfrow膮 oraz zapisu magnetycznego;

b) wprowadzenie do obrotu egzemplarzy utwor贸w,

c) publiczne udost臋pnianie utworu, w tym jego wykonywanie, wystawianie, wy艣wietlanie, odtwarzanie, nadawanie, importowanie i reemitowanie,

d) publiczne udost臋pnianie utwor贸w w spos贸b pozwalaj膮cy ka偶demu korzysta膰 z nich w dowolnie wybranym czasie i miejscu.

2. Autor udziela licencji nieodp艂atnie.

3. Autor udziela licencji bez ogranicze艅 terytorialnych.

4. Autor udziela licencji na czas trwania praw autorskich do materia艂u, bez prawa wcze艣niejszego wypowiedzenia.

5. Licencja obejmuje zgod臋 na wykonywanie praw zale偶nych do opracowa艅 materia艂u.

6. Licencja obejmuje prawo udzielanie dalszych licencji na korzystanie z materia艂u, w tym udost臋pnianie materia艂u na zasadach nieodp艂atnej licencji publicznej.

IV. Publikacja materia艂u

搂 11.

Materia艂y s膮 udost臋pniane w serwisie na publicznej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 (CC BY-SA 3.0).

搂 12.

Je艣li autor opublikowanego materia艂u zamierza opublikowa膰 lub udzieli膰 zgody na opublikowanie go w innym miejscu, prosi si臋 go, by doda艂 w nim wzmiank臋 informuj膮c膮, 偶e materia艂 pierwotnie opublikowano w serwisie Histmag.org, a je艣li materia艂 ma by膰 opublikowany w Internecie, r贸wnie偶 aktywny odno艣nik do pierwotnej publikacji.

搂 13.

1. Redakcja zastrzega sobie prawo korekty i redakcji materia艂u przed publikacj膮.

2. Redakcja zastrzega sobie prawo zmian obejmuj膮cych dodanie i/lub zmian臋 tytu艂u i 艣r贸dtytu艂贸w, skr贸ty, zmiany kompozycji oraz dodanie i/lub zmian臋 materia艂u ilustracyjnego.

3. Redakcja zastrzega sobie prawo wykorzystania fragment贸w materia艂u, tak偶e bez uwidocznienia nazwiska autora, w celach promocji i reklamy serwisu.

搂 14.

1. Wydawca mo偶e w ka偶dym czasie usun膮膰 materia艂 z serwisu.

2. Wydawca usuwa z serwisu materia艂y naruszaj膮ce prawo.

3. Wydawca mo偶e usun膮膰 materia艂 na 偶膮danie autora, je艣li popar艂 je wa偶nym powodem dotycz膮cym jego interes贸w tw贸rczych. Za taki pow贸d nie uznaje si臋 zwyk艂ych konsekwencji opublikowania materia艂u, jak krytyka lub kontrowersje, nawet je艣li s膮 dla autora uci膮偶liwe.

V. Postanowienia ko艅cowe

搂 17.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie znajduj膮 w艂a艣ciwe przepisy prawa powszechnie obowi膮zuj膮cego, w szczeg贸lno艣ci przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych o umowach licencyjnych.

搂 18.

Regulamin staje si臋 wi膮偶膮cy z dniem opublikowania.

搂 19.

Wydawca zastrzega prawo zmian w regulaminie. Zmiany te s膮 og艂aszane w serwisie i staj膮 si臋 wi膮偶膮ce z dniem ich opublikowania.

REKLAMA
艢led藕 nas!
Komentarze
lub zaloguj si臋 za po艣rednictwem konta Google

O autorze
Redakcja
Redakcja Histmag.org

Wszystkie teksty autora

Polecamy artyku艂...
Pierwszy polski portal historyczny
ISSN: 1896-8651
Wydawca portalu
Micha艂 艢wigo艅 PROMOHISTORIA
ul. Ko藕miana 2/89
01-606 Warszawa
m.swigon@histmag.org
NIP 626-281-54-56
Numer konta: PL 33 1140 2004 0000 3802 7410 0716
Patronaty
Jak uzyska膰 patronat
Kontakt z redakcj膮
Mateusz Balcerkiewicz
redaktor naczelny
redakcja@histmag.org
Reklamuj si臋 u nas
Oferta reklamowa
Konkursy
Nasze konkursy