Autor: Redakcja
Tagi: Redakcyjne
Opublikowany: 2008-08-05 20:59
Licencja: wszystkie prawa zastrzeżone

Patronat nad projektami wydawniczymi, imprezami i inicjatywami historycznymi

Informacje na temat patronatu medialnego Histmag.org.
REKLAMA

Jednym z podstawowych celów działalności Histmag.org jest popularyzacja wiedzy historycznej. Realizujemy go, m.in. patronując związanym z historią imprezom, inicjatywom i projektom wydawniczym.

Forma patronatu oraz oferowane przez nas świadczenia zależą od przedsięwzięcia. Konkretne warunki ustalamy każdorazowo indywidualnie.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: [email protected]

W zgłoszeniu należy zawrzeć:

  • opis danego przedsięwzięcia
  • zasięg przedsięwzięcia (np. szacowana liczba uczestników imprezy lub nakład publikacji, ogólny plan promocji)
  • listę osób, które mogą udzielić nam dodatkowych informacji
  • proponowane świadczenia przekazane na rzecz „Histmag.org” (uwaga, w przypadku projektów komercyjnych, redakcja zasadniczo nie udziela zgody na współpracę opartą wyłącznie na barterze – w ramach patronatu proponujemy zniżkę na świadczenia promocyjne i ewentualne świadczenia dodatkowe)
  • propozycje świadczeń, jakie w ramach patronatu chcieliby Państwo otrzymać na stronach Histmag.org
  • informację o innych planowanych patronatach medialnych (uwaga: zazwyczaj redakcja Histmag.org zastrzega sobie prawo do bycia jedynym internetowym medium historycznym patronującym przedsięwzięciu. Zastrzeżenie to nie dotyczy nieinternetowych mediów historycznych ani też mediów internetowych nie specjalizujących się w tematyce historycznej, a także patronatów realizowanych w ramach współpracy komercyjnej)
REKLAMA
Śledź nas!
Komentarze

O autorze
Redakcja
Redakcja Histmag.org

Wszystkie teksty autora
Pierwszy polski portal historyczny
ISSN: 1896-8651
Wydawca portalu
Michał Świgoń PROMOHISTORIA
ul. Koźmiana 2/89
01-606 Warszawa
NIP 626-281-54-56
Numer konta: PL 33 1140 2004 0000 3802 7410 0716
Patronaty
Jak uzyskać patronat
Kontakt z redakcją
Mateusz Balcerkiewicz
redaktor naczelny
Reklamuj się u nas
Oferta reklamowa
Konkursy
Nasze konkursy