Autor: Reklama
Tagi: Reklamy
Opublikowany: 2020-03-27 06:19
Licencja: wszystkie prawa zastrzeżone

Materiały edukacyjne IPN dla uczniów i nauczycieli – „Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej”

IPN przygotował specjalne materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, dotyczące Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Teki edukacyjne przekazywane są bezpłatnie nauczycielom i przedstawicielom innych placówek oświatowych, którzy uczestniczą w okołopakietowych kursach metodycznych organizowanych przez IPN.

Teki edukacyjne IPN nie są dostępne w sprzedaży. Wszystkie materiały dostępne są do darmowego pobrania TUTAJ.

Pakiet edukacyjny „Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej” prezentuje tematykę, o której rzadko wspomina się w polskich szkołach, dlatego też ma być wypełnieniem tej luki edukacyjnej. W pakiecie przedstawione są organizacje, ale również osoby prywatne, które pomagały w czasie okupacji niemieckiej Żydom.

Teka edukacyjna składa się z trzech części – „Materiałów dla nauczyciela”, „Materiałów dla ucznia” oraz „Kart”. Dodatkiem do całości jest płyta, na której zamieszczonych zostało pięć filmów dotyczących Polaków ratujących Żydów.

  • W „Materiałach dla nauczyciela”, oprócz eseju wprowadzającego dr. hab. Jana Żaryna, znajduje się sześć scenariuszy lekcji przeznaczonych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz jeden scenariusz skierowany do uczniów szkół podstawowych. Prezentowane w tece materiały na lekcje dotyczą m.in. działalności Żegoty, pomocy skierowanej do ludności żydowskiej przez osoby prywatne oraz mechanizmu samego pomagania Żydom. Dodatkowo w tece zostały zamieszczone przykładowe propozycje ćwiczeń do wybranych tekstów źródłowych i kart, które pozwolą nauczycielowi uatrakcyjnić przebieg zajęć dydaktycznych.
  • W „Materiałach dla ucznia” nauczyciel oprócz wybranych biogramów Polaków, którzy pomagali Żydom w latach II wojny światowej, tablic synchronistycznych, słownika pojęć znajdzie również propozycje książek, stron internetowych i filmów, które pozwolą młodzieży poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. Materiał zawiera również wiele tekstów źródłowych, które mogą być wykorzystywane do prezentowania w szkołach zagadnień związanych z postawami Polaków wobec ludności żydowskiej w czasie okupacji niemieckiej.
  • Na „Kartach” zostały zamieszczone zdjęcia oraz reprodukcje dokumentów z czasów II wojny światowej. Można tam znaleźć m.in. artykuły z prasy podziemnej, teksty obwieszczeń niemieckich, zdjęcia Polaków pomagających Żydom, miejsca kryjówek oraz mapy, pozwalające uczniom zlokalizować miejscowości, o których wspomina się w pakiecie. Do Kart dołączona została również mapa, która ma zainspirować uczniów i nauczycieli do samodzielnych poszukiwań miejsc ukrywania Żydów, które nie zostały uwzględnione w pakiecie.

Wszystkie materiały dostępne są do darmowego pobrania TUTAJ.

W sprawie kursów prosimy kontaktować się z Biurem Edukacji Narodowej w Warszawie lub właściwym terytorialnie Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej.

Pierwszy polski portal historyczny
ISSN: 1896-8651
Wydawca portalu
Michał Świgoń PROMOHISTORIA
ul. Koźmiana 2/89
01-606 Warszawa
telefon: 692 929 681
m.swigon@histmag.org
NIP 626-281-54-56
Numer konta: PL 33 1140 2004 0000 3802 7410 0716
Patronaty
Jak uzyskać patronat
Kontakt z redakcją
Magdalena Mikrut-Majeranek
redaktor naczelna
redakcja@histmag.org
telefon: 796 418 763
Reklamuj się u nas
Oferta reklamowa
Konkursy
Nasze konkursy