Matura 2010 – historia poziom podstawowy – prawidłowe odpowiedzi

opublikowano: 2010-05-17 12:36
wolna licencja
poleć artykuł:
Publikujemy prawidłowe odpowiedzi na zadania maturalne z przedmiotu: historia – poziom podstawowy. Test rozwiązują na żywo eksperci naszego portalu, którzy odpowiadają też na Wasze wątpliwości w komentarzach.
REKLAMA

Zobacz zadania maturalne

Historia – poziom podstawowy – prawidłowe odpowiedzi:

Pytanie 1

A:

 • sposób ukazywania postaci z boku a nie od przodu
 • wykorzystanie hieroglifów i innych symboli (znak ankh)

B: Starożytny Egipt

Pytanie 2

A: Salomon

B: 3

Pytanie 3

A:

W źródle 1. opisano bitwę pod Maratonem

W źródle 2. opisano bitwę u wybrzeży Salaminy

B:

W źródle 1. opisano bitwę, której datę oznaczono numerem 2

W źródle 2. opisano bitwę, której datę oznaczono numerem 3

Pytanie 4

A: Toga

B: prawnicy (sędziowie, adwokaci)

Pytanie 5

A: Imperium Rzymskie

B: Korupcja

Pytanie 6 1. Starożytne Chiny 2. Ateny 3. Imperium Rzymskie (Cesarstwo Rzymskie)

Pytanie 7

A: W obydwu przypadkach koronacja władców Polski nastąpiła w momencie kryzysu w cesarstwie niemieckim (śmierć cesarza, wojna domowa). Pokazuje to, że koronacja mogła nastąpić tylko przy osłabieniu cesarstwa.

B: Grzegorz VII

Pytanie 8 1. Chlodwig 2. X w.

Pytanie 9 1. Prawda 2. Fałsz 3. Prawda 4. Fałsz

Pytanie 10 1. Święty Wojciech 2. Święty Franciszek 3. Święta Jadwiga Śląska 4. Święta Joanna d'Arc

Pytanie 11

A: 1. renesans 2. gotyk

B:

 • romanizm
 • gotyk

Pytanie 12 1. Prawda 2. Fałsz 3. Fałsz 4. Prawda

Pytanie 13

A: Władysław Jagiełło

B: Bitwa pod Grunwaldem 1410 r.

C: Unia w Horodle 1413 r.

Pytanie 14

A: Jan Zamojski

B:

 • zbudowanie ogromnej fortuny będąc z pochodzenia zwykłym szlachcicem
 • założenie Zamościa

Pytanie 15 1. Kaprzy 2. Wojsko kwarciane 3. Husaria

Pytanie 16 1. Ostateczna utrata większości Inflant (bez tzw. Inflant Polskich z Dyneburgiem) 2. 1686 r. 3. Pokój w Karłowicach

Pytanie 17

A: Władcą Polski, który podpisał ten traktat był Stanisław Leszczyński

B: Pokój ten uzależniał Rzeczpospolitą od Szwecji - Rzeczpospolita nie mogła zawierać sama sojuszy oraz zezwalała, by na jej terytorium prowadzić swobodny werbunek do wojska szwedzkiego.

Pytanie 18

A: Komisja Edukacji Narodowej (Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca)

B: Decyzję o powstaniu tej instytucji podjął sejm rozbiorowy w 1773 r. (odp. 3)

Pytanie 19

A: Powstanie (Insurekcja) Kościuszkowskie

B: Ilustracja 2

Pytanie 20

A:

1 Prawda 2. Fałsz 3. Prawda

B: Francja (z Flandrią), Państwa włoskie, Holandia

C: Blokada kontynentalna

Pytanie 21

A: Mikołaj I

B: Detronizacja Cara Mikołaja I przez Sejm Królestwa Polskiego

Pytanie 22

A: 3. Półwysep Apeniński w 1914 r. (przed wybuchem I wojny światowej)

B: 2. Półwysep Apeniński w 1815 r. (po kongresie wiedeńskim)

Pytanie 23

A: W 1864 roku kończyło się powstanie styczniowe, a władze carskie represjonowały ludność polską za udział w powstaniu i jego wsparcie. Wielu Polaków zostało zesłanycn na Syberię, a Polki chodziły w czarnych strojach żałobnych w związku z sytuacją ojczyzny.

B: Autor uważa, że Polkom, które wzięły udział w balu, należy się współczucie, a nie potępienie, gdyż najwyraźniej nie znalazły w sobie dość siły woli, by zrezygnować z zabawy i pójść z mężami na zesłanie

REKLAMA

Pytanie 24

W XX wieku nie wynaleziono mikroskopu optycznego (odp. 3)

Pytanie 25

A: Struktura zatrudnienia w Królestwie Polskim jest typowa dla kraju niskouprzemysłowionego, w którym większość mieszkańców zajmuje się rolnictwem oraz leśnictwem i rybołóstwem, a znacznie mniejszy procent ludności trudni się handlem, czy też pracuje w przemyśle, górnictwie lub transporcie. Odwrotnie w wysokouprzemysłowionej Wielkiej Brytanii, gdzie w tych sektorach gospodarki pracowała większość mieszkańców, a tylko niewielka ich część utrzymywała się dzięki rolnictwu.

B: W porównaniu z Rosją Królestwo Polskie cechowało się strukturą zatrudnienia państwa bardziej uprzemysłowionego, w którym w rolnictwie (oraz leśnictwie i rybołóstwie) pracowała wprawdzie ponad połowa ludności, ale i tak było to aż o 21 procent mniej niż w Rosji. Ponadto w Królestwie Polskim nieco ponaddwukrotnie większy był procent miekszańców zatrudnionych w przemyśle, handlu, komunikacji i górnictwie.

C: Królestwo Polskie było krajem znacznie mniej rozwiniętym niż Wielka Brytania (dwukrotnie mniejszy procent ludności pracującej w przemyśle, handlu, górnictwie i transporcie), ale daleko bardziej uprzemysłowionym niż Rosja, gdzie w przemyśle (oraz handlu, transporcie i górnictwie) zatrudnionych był dwukrotnie mniejszy procent mieszkańców niż w Królestwie.

Pytanie 26 1. Maria Skłodowska-Curie 2. Róża Luksemburg 3. Helena Modrzejewska

Pytanie 27

A: Utworzenie Związku Niemieckiego

B: Zamach na arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie

Pytanie 28

A:

 • Wojciech
 • Tadeusz

B: Dziadkiem

Pytanie 29

A:

 • Pierwsza rewolucja: Lutowa
 • Druga rewolucja: Październikowa (lub bolszewicka)

B: 1917

Pytanie 30

A: Roman Dmowski

B: Narodowa Demokracja (endecja)

Pytanie 31

A: Eugeniusz Kwiatkowski

B: Centralny Okręg Przemysłowy

Pytanie 32

A: Odnalezienie w lesie katyńskim ciał polskich oficerów wziętych do niewoli we wrześniu 1939 r.

B:

 • Naczelny Wódz
 • Premier Rządu na Uchodźstwie

Pytanie 33 1. 1939 2. 1941 3. 1943 4. 1944 5. 1945

Pytanie 34

Odp: Reżim komunistyczny w Polsce (osoba przedstawiona na obrazku ma rysy Bolesława Bieruta) wykorzystując radziecki system gospodarki planowanej (maszyna z napisem "Made in Russia") za pomocą planów Trzyletniego i Sześcioletniego niszczy polską gospodarkę. Wymowa tego rysunku jest zdecydowanie antykomunistyczna.

Pytanie 35 1. taktyka biernego oporu 2. Wielki Skok 3. apartheid

Pytanie 36

A: Interwencja Wojsk Układu Warszawskiego (W tym Wojska Polskiego) w Czechosłowacji w sierpniu 1968 r.

B: Autor porównuje interwencję, która zdławiła demokratyzację w Czechosłowacji do wydarzeń z 1938 r., kiedy to oddziały polskie wykorzystując kryzys monachijski wkroczyły na należące do Czech Zaolzie.

C: Autor nazywa decyzję haniebną stwierdzając, że jest to splamienie honoru żołnierza polskiego. Przypomina też, że decyzję tą władze podjęły na przekór opinii społeczeństwa polskiego.

Pytanie 37

A: Objęcie funkcji I sekretarza KC PZPR przez Edwarda Gierka

B: Obrady "Okrągłego Stołu"

Zobacz też:

Polecamy książkę: „Historia. Poradnik maturalny”

Sebastian Adamkiewicz, Karolina Sikała
„Historia. Poradnik maturalny”
cena:
Okładka:
miękka
Liczba stron:
160
Format:
135x200
Redakcja:
Michał Świgoń
ISBN:
978-83-62329-12-0
REKLAMA
Komentarze

O autorze
Roman Sidorski
Historyk, redaktor, popularyzator historii. Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Przez wiele lat związany z „Histmagiem” jako jego współzałożyciel i członek redakcji. Jest współautorem książki „Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych” (2009). Współpracował jako redaktor i recenzent z oficynami takimi jak Bellona, Replika, Wydawnictwo Poznańskie oraz Wydawnictwo Znak. Poza „Histmagiem”, publikował między innymi w „Uważam Rze Historia”.

Wszystkie teksty autora
Tomasz Leszkowicz
Doktor historii, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Publicysta Histmag.org, redakcji merytorycznej portalu w l. 2006-2021, redaktor naczelny Histmag.org od grudnia 2014 roku do lipca 2017 roku. Specjalizuje się w historii dwudziestego wieku (ze szczególnym uwzględnieniem PRL), interesuje się także społeczno-polityczną historią wojska. Z uwagą śledzi zagadnienia związane z pamięcią i tzw. polityką historyczną (dawniej i dziś). Autor artykułów w czasopismach naukowych i popularnych. W czasie wolnym gra w gry z serii Europa Universalis, słucha starego rocka i ogląda seriale.

Wszystkie teksty autora

Zamów newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać przegląd najciekawszych tekstów prosto do skrzynki mailowej. Tylko wartościowe treści. Za darmo.
Zamawiając newsletter, wyrażasz zgodę na użycie adresu e-mail w celu świadczenia usługi. Usługę możesz w każdej chwili anulować, instrukcję znajdziesz w newsletterze.
© 2001-2023 Promohistoria. Wszelkie prawa zastrzeżone