Opublikowano
2017-01-11 14:49
Licencja
Prawa zastrzeżone

Nowy cykl seminariów bliskowschodnich w Krakowie

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na nowy cykl seminariów bliskowschodnich. Pierwsze spotkanie odbędzie się w środę 18 stycznia o godz. 18:30 w Instytucie Historii UJ w Krakowie (ul. Gołębia 13, sala 210). Tematem spotkania będzie Izrael. Seminaria pod patronatem naszego portalu!


Seminarium stanowi platformę wymiany wyników badań i doświadczeń badaczy zajmujących się szeroko pojętą problematyką państw Orientu. Jest to okazja do inspirujących naukowych dyskusji dotyczących Bliskiego Wschodu. Spotkania dotyczą społeczeństw i historii Turcji, Iranu, Izraela i państw arabskich. Poruszane są różne problemy badawcze związane z tym obszarem od starożytności aż do czasów współczesnych. Uczestnicy seminarium będą mieli sposobność do wymiany poglądów oraz wzajemnego poznania się naukowców z różnych ośrodków naukowych w kraju i za granicą, zajmujących się rozmaitymi dziedzinami obszaru MENA (Middle East and North Africa).

Jednym z celów przedsięwzięcia jest pokazanie młodym badaczom, w szczególności historykom, że warto różnorakie zagadnienia badać w ujęciu interdyscyplinarnym, korzystając z osiągnięć innych nauk. Spotkania seminaryjne będą nie tylko zróżnicowane tematycznie, ale także w zakresie formuły. Przewidywane są wykłady eksperckie specjalistów krajowych i zagranicznych, jak również panele dyskusyjne czy prezentacja dorobku młodych badaczy.

  • Prof. dr hab. Artur Patek wygłosi wykład: Izrael – kraj imigrantów
  • Dr Magdalena Pycińska wygłosi wykład: Rozwój palestyńskiej tożsamości narodowej
  • Mgr Michał Buśko wygłosi wykład: Jerozolima miasto podzielone

Prof. dr hab. Artur Patek - Zakład Historii Powszechnej Najnowszej Instytutu Historii UJ, zainteresowania badawcze: Bliski Wschód w XX wieku; Palestyna w okresie mandatu brytyjskiego ze szczególnym uwzględnieniem nielegalnej imigracji żydowskiej (alija bet); Polacy w Ziemi Świętej w XX wieku; Polacy w Rosji i ZSRR; Żydowski Obwód Autonomiczny w ZSRR (Birobidżan).

Dr Magdalena Pycińska - Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, zainteresowania badawcze: UJ, zainteresowania badawcze: problematyka procesów narodotwórczych, teorie nacjonalizmu, przemiany religijne we współczesnym świecie, zagadnienia asymilacji kulturowej i wielokulturowości, historia myśli społecznej i politycznej, teorie kultury, historia Bliskiego Wschodu, polityczne aspekty islamu, prawo muzułmańskie oraz idea państwa muzułmańskiego

Mgr Michał Buśko - Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, redaktor naczelny i współtwórca serwisu bliskiwschod.pl. Doktorant na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Zainteresowania badawcze: zagadnienie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, z naciskiem na problematykę Jerozolimy.

Koordynator seminarium: Mgr Karolina Wanda Olszowska (karolinawanda.olszowska@gmail.com)

Napisz komentarz
Regulamin komentarzy
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy
Mat. pras.

Ten news powstał w oparciu o informację prasową lub inne materiały poddane opracowaniu redakcyjnemu.

Maciej Zaremba

Redaktor naczelny Histmag.org. Student historii i politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się historią nowożytną Polski, zwłaszcza życiem codziennym, publicznym i wojskowym społeczeństwa szlacheckiego Rzeczypospolitej oraz stosunkami polsko-moskiewskimi w XVI i XVII wieku. Wielbiciel gier video i literatury fantasy. Uważa, że historię należy popularyzować za pomocą wszelkich dostępnych środków popkultury, takich jak filmy, seriale, muzyka czy gry.

Prawa zastrzeżone – ten materiał jest chroniony przez przepisy prawa autorskiego.

Kopiowanie, przedrukowywanie (poza dozwolonymi prawnie wyjątkami) wyłącznie za zgodą redakcji: redakcja@histmag.org