Autor: Reklama
Tagi: Wydarzenia, Reklamy, Studenci
Opublikowany: 2021-10-11 05:15
Licencja: wszystkie prawa zastrzeżone

XIV edycja Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

IPN oraz IH PAN ogłaszają XIV edycję Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej. Do udziału w konkursie zapraszamy autorów niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku, obronionych w okresie od 1 listopada 2020 do 31 października 2021.
REKLAMA
Kliknij obraz, aby powiększyć!

Konkurs im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej ogłoszony jest w dwóch kategoriach:

  • prac magisterskich
  • prac doktorskich.

Do udziału w konkursie zapraszamy autorów niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku, obronionych w okresie od 1 listopada 2020 do 31 października 2021 r.

I nagrodą w obu kategoriach jest okolicznościowy dyplom, wydanie pracy przez IPN oraz IH PAN w formie książkowej wraz honorarium wypłacanym po podpisaniu umowy wydawniczej z IPN: 10 000 PLN w przypadku najlepszych prac magisterskich, 25 000 PLN w przypadku najlepszych prac doktorskich.

II nagrodę stanowi okolicznościowy dyplom, wydanie przez IPN oraz IH PAN pracy w całości lub części wraz z honorarium autorskim. Obok dwóch głównych nagród Komisja Konkursowa może przyznać w każdej kategorii 1–3 wyróżnienia. Komisja może też zrezygnować w każdej z kategorii konkursowych z przyznania I nagrody i zamiast tego przyznać jedną lub dwie II nagrody.

Podpisanie umowy wydawniczej i wypłata nagrody-honorarium będą możliwe pod warunkiem przejścia całości procedur wydawniczych obowiązujących w IPN, łącznie z uzyskaniem dwóch pozytywnych recenzji specjalistów od danej problematyki, wskazanych przez wydawcę.

Prace konkursowe, bez żadnych zmian dokonanych po obronie, należy nadsyłać:

  • w formie elektronicznej w formacie pdf (płyta CD)
  • z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym
  • z załączoną klauzulą RODO
  • wraz z opinią promotora (w przypadku prac magisterskich) lub kopiami recenzji powstałych w trakcie przewodu (w przypadku prac doktorskich)

w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej

ul. Janusza Kurtyki 1

02-676 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs na Najlepszy Debiut Historyczny Roku”.

Pracę do konkursu zgłasza jej autor. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac. W zgłoszeniu konkursowym należy podać adres pocztowy, mailowy oraz numer telefonu autora pracy. Wszystkie potrzebne załączniki są dostępne na stronie konkursu: LINK.

W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Instytucie Pamięci Narodowej oraz Instytucie Historii PAN. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, powołaną przez Prezesa IPN oraz Dyrektora Instytutu Historii PAN.

Ogłoszenie wyników nastąpi do końca grudnia 2021 za pośrednictwem strony internetowej IPN.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej Instytutu lub pisząc na adres: [email protected]

REKLAMA
Śledź nas!
Komentarze

O autorze
Pierwszy polski portal historyczny
ISSN: 1896-8651
Wydawca portalu
Michał Świgoń PROMOHISTORIA
ul. Koźmiana 2/89
01-606 Warszawa
NIP 626-281-54-56
Numer konta: PL 33 1140 2004 0000 3802 7410 0716
Patronaty
Jak uzyskać patronat
Kontakt z redakcją
Mateusz Balcerkiewicz
redaktor naczelny
Reklamuj się u nas
Oferta reklamowa
Konkursy
Nasze konkursy