Autor: Reklama
Tagi: Reklamy, Książki, 1945-1989
Opublikowany: 2020-07-01 06:41
Licencja: wszystkie prawa zastrzeżone

5 najciekawszych propozycji IPN w lipcu

Oto 5 nowości wydawniczych IPN. Wśród nich m.in. „Podziemna sieć społeczna. Casus z dziejów konspiracji solidarnościowej”, „W służbie bezpieczeństwa stolicy. Służba Bezpieczeństwa Komendy MO m.st. Warszawy i Komendy Stołecznej MO w latach 1956–1975” czy „Powroty minionego czasu. Zagnieżdżone w pamięci”.

Filip Musiał, Mateusz Szpytma (red.)
„Nieznane instrukcje, wytyczne, okólniki Departamentu V Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego dotyczące ruchu ludowego i niezależnych działaczy ludowych w latach 1945–1954”
30 zł
Wydawca: IPN
Rok wydania: 2020, Kraków
Okładka: twarda
Liczba stron: 238
Seria: Normatywy aparatu represji, t. 7
ISBN: 978-83-8098-893-4
EAN: 9788380988934

W tomie zebrano najważniejsze dokumenty dotyczące działań operacyjnych i represji wobec działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, a po jego przejęciu przez komunistów, wobec niezależnych działaczy chłopskich. Jest to kompendium najważniejszych źródeł ukazujących kierunki działań bezpieki, a także metod jej działania wobec niepodległościowych działaczy ludowych w pierwszej dekadzie „ludowej” Polski. Edycja zawiera 57 dokumentów, poprzedza je szczegółowa analiza naukowa.

Książkę „Nieznane instrukcje, wytyczne, okólniki Departamentu V Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego...” możesz zamówić TUTAJ.

Jan Olaszek
„Podziemna sieć społeczna. Casus z dziejów konspiracji solidarnościowej”
30 zł
Wydawca: IPN, Warszawa 2020
Okładka: twarda
Liczba stron: 224
Seria: Monografie, tom 149
ISBN: 978-83-8098-826-2
EAN: 9788380988262

Książka jest monografią jednego z najważniejszych środowisk opozycyjnych lat osiemdziesiątych. Uformowało się ono wokół kilku inicjatyw: niezależnego pisma „Wola”, Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność”, Grupy Politycznej „Wola” oraz Duszpasterstwa Ludzi Pracy „Wola”.

Jan Olaszek, rekonstruując dzieje tego środowiska, wykorzystał źródła archiwalne, prasę i relacje uczestników wydarzeń. Metody pracy historyka uzupełnił narzędziami badawczymi zaczerpniętymi z nauk społecznych, przede wszystkim z socjologii – przeprowadził analizę funkcjonowania badanego środowiska jako sieci społecznej. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi badań czytelnik może lepiej zrozumieć mechanizmy powstawania struktur konspiracyjnych, wyłaniania się ich przywódców i mobilizacji różnego rodzaju zasobów niezbędnych do podziemnej aktywności.

Książkę „Podziemna sieć społeczna. Casus z dziejów konspiracji solidarnościowej” możesz zamówić TUTAJ.

Zygmunt Zieliński
„Powroty minionego czasu. Zagnieżdżone w pamięci”
50 zł
Wydawca: IPN
Okładka: twarda
Liczba stron: 872
ISBN: 978-83-8098-876-7
EAN: 9788380988767

Tom zawiera zapis wspomnień księdza profesora Zygmunta Zielińskiego. Ten wybitny historyk dzieli się z czytelnikiem refleksjami dotyczącymi okresu od drugiej wojny światowej do współczesności. Autor opisuje m.in. swój pobyt w seminarium duchownym, próbę werbunku przez UB, posługę kapłańską czy wieloletnią pracę na KUL. Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”.

Książkę „Powroty minionego czasu. Zagnieżdżone w pamięci” możesz zamówić TUTAJ.

Adam Dziurok, Bogusław Tracz
„W obronie krzyża. Protest w Gliwicach w 1960 roku”
30 zł
Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum w Gliwicach, Katowice–Gliwice–Warszawa 2020
Liczba stron: 256
ISBN: 978-83-8098-935-1
EAN: 9788380989351

W piątek 24 czerwca 1960 r. doszło w Gliwicach do wystąpień wiernych w obronie usuwanego krzyża przy kościele franciszkanów. W wyniku interwencji sił milicyjnych rozproszono tłum, a 37 protestujących zatrzymano. Gliwicki protest, w którym wzięło udział ok. tysiąca osób, był najliczniejszym wystąpieniem przeciwko władzom PRL na terenie województwa katowickiego pomiędzy Październikiem 1956 a Marcem 1968.

Książkę „W obronie krzyża. Protest w Gliwicach w 1960 roku” możesz zamówić TUTAJ.

Tadeusz Ruzikowski
„W służbie bezpieczeństwa stolicy. Służba Bezpieczeństwa Komendy MO m.st. Warszawy i Komendy Stołecznej MO w latach 1956–1975”
40 zł
Wydawca: IPN
Liczba stron: 478
Seria: Warszawa Nie?pokonana, t. 20
ISBN: 978-83-8098-885-9
EAN: 9788380988859

Książka omawia organizację i działalność policji politycznej PRL usytuowanej w Komendzie MO m.st. Warszawy oraz Komendzie Stołecznej MO w latach 1956–1975. Cele „bezpieki” realizowano na wiele sposobów, a zwłaszcza wykorzystując osobowe źródła informacji, których przybywało proporcjonalnie do skali stawianych przed SB zadań. Było ich jednak zawsze za mało. Także i to przyczyniało się do tego, że policji politycznej nie udało się przejąć całkowitej kontroli nad społeczeństwem Warszawy.

Książkę „W służbie bezpieczeństwa stolicy. Służba Bezpieczeństwa Komendy MO m.st. Warszawy i Komendy Stołecznej MO w latach 1956–1975” możecie zamówić TUTAJ.

Zobacz także pozostałe nowości wydawnicze IPN na stronie: LINK.

Polecamy również pozostałe książki, które Instytut Pamięci Narodowej ma w swojej ofercie.

Śledź nas!
Komentarze

O autorze

Pierwszy polski portal historyczny
ISSN: 1896-8651
Wydawca portalu
Michał Świgoń PROMOHISTORIA
ul. Koźmiana 2/89
01-606 Warszawa
telefon: 692 929 681
m.swigon@histmag.org
NIP 626-281-54-56
Numer konta: PL 33 1140 2004 0000 3802 7410 0716
Patronaty
Jak uzyskać patronat
Kontakt z redakcją
Mateusz Balcerkiewicz
redaktor naczelny
redakcja@histmag.org
telefon: 798 537 653
Reklamuj się u nas
Oferta reklamowa
Konkursy
Nasze konkursy