Opublikowano
2009-02-12 16:45
Licencja
Wolna licencja

63. urodziny Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŁ

63 lata temu powstało Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego. Wśród członków założycieli znajdziemy między innymi Marię Jaczynowską – zmarłą rok temu wybitną badaczkę dziejów starożytnego Rzymu. Dziś do koła należy kilkadziesiąt osób i jest ono jednym z najprężniejszych w kraju.


12 lutego 1946 roku grupa młodych studentów historii UŁ założyła Koło Naukowe Historyków UŁ w Łodzi. Studenci historii zrzeszyli się więc niedługo po erygowaniu samego Uniwersytetu Łódzkiego (24 maja 1945). Pierwszym prezesem Koła został Andrzej Tomczak, później kontynuujący karierę w Toruniu, znawca nauk pomocniczych historii (zwłaszcza archiwistyki i geografii historycznej).

Od tej pory w Kole działało wielu przyszłych wybitnych naukowców, m.in.: Waldemar Ceran – światowej sławy bizantynolog; Wiesław Puś – badacz XIX-wiecznej Łodzi, a w latach 2002-2008 rektor UŁ; Jan Szymczak – mediewista, bronioznawcza; Małgorzata Dąbrowska – bizantynolożka; Andrzej Maciej Brzeziński – specjalista od historii dyplomacji XX wieku, w szczególności badań nad konferencjami rozbrojeniowymi; Jerzy Grobis – amerykanista; i wielu innych.

Data powstania SKNH UŁ znana jest od niedawna. Przeprowadzona w latach 2006-2007 kwerenda źródłowa w Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego pozwoliła na zapoznanie się z licznymi pozostałościami po jego działalności oraz spisanie zarysu historycznego. Zawarł go w Księdze Pamiątkowej XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów mgr Andrzej Kompa, główny inicjator kwerendy1.

Jak więc zmieniało się Koło od momentu powstania? Jego działalność przechodziła niewątpliwie różne etapy, od wzmożonej aktywności, po stan całkowitego zastoju. Liczebność SKNH UŁ zawsze wahała się, oscylując pomiędzy liczbami jednocyfrowymi a niemal równymi jednemu całemu rocznikowi studentów. W latach 90. XX wieku liczebność Koła nie przekraczała kilkunastu osób. Na początku XXI wieku Koło przeżywało wyraźny kryzys, a w jego składzie było zaledwie parę osób. Od roku 2004 liczba ta jednak nieustannie wrasta, a dziś wynosi około 70 członków zrzeszonych w kilku sekcjach tematycznych.

Przez lata zmieniały się również formy aktywności Koła. Zajmowało się ono prowadzeniem biblioteki, samokształceniem, organizacją wypraw terenowych, prowadziło działalność wydawniczą, organizowało spotkania z naukowcami oraz przeprowadzało projekty naukowe. Do historii SKNH UŁ przeszły organizowane w latach 1976-1994 obozy epigraficzne. Młodzi adepci historii, przy wydatnej pomocy doktorów Jana i Alicji Szymczaków, w okresie wakacyjnym badali cmentarze i kościoły w centralnej Polsce, sporządzając bogatą dokumentację, która do dziś dnia jest podstawą szeregu prac naukowych. Obozy epigraficzne wychowały kilka pokoleń historyków, czego dowodem było spotkanie wspomnieniowe zorganizowane w 2006 roku.

SKNH UŁ w czasie obozu epigrafików; lata 80.

Prof. dr hab. Maciej Kokoszko – bizantynolog, prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego w czasach studenckich

Dr Witold Filipczak – znawca sejmów epoki stanisławowskiej w czasach studenckich

Działalność SKNH UŁ w okresie PRL–u naznaczona była również wydarzeniami o charakterze ogólnopolskim. Członkowie Koła uczestniczyli w wydarzeniach Marca 1968 czy też proteście łódzkich studentów w 1981 roku. Drobne represje nie omijały także Koła (którego działalność bywała zawieszana), a dyskusje na zebraniach przybierały charakter polityczny.

Legitymacja członkowska SKNH UŁ, lata 70. i 80.

Plakat z dyżurami zarządu

Gazetka SKNH UŁ z lat 80.

Członkowie SKNH zawsze charakteryzowali się ogromnym poczuciem humoru

Życzenia świąteczne od Koła Naukowego Historyków KUL

Znaki czasów...

Obecnie SKNH UŁ jest jednym z aktywniejszych kół w Polsce. W roku 2007 było organizatorem XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów III RP, na który przybyło 365 studentów z kraju i z zagranicy. W 2008 roku SKNH UŁ wystawiło potężną, blisko 60- osobową reprezentację na kolejny zjazd odbywający się w Krakowie. Na tegoroczny zgłoszenia wysłało ponad 50 osób. SKNH UŁ organizuje również konferencje studenckie (Łódzką Wiosnę Młodych Historyków oraz Konferencję Studencką XIX i początków XX wieku), wznowiło działalność wydawniczą, organizuje wystawy, spotkania z wybitnymi postaciami nauki i życia publicznego, naukowe projekcje filmowe itp.

Koło organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi – p. Feliks Milan – katorżnik obozów na Kołymie.

Dzień przed XV OZHS

Inauguracja XV OZHS

Po XV OZHS

SKNH UŁ w czasie XIV OZHS

Więcej informacji na temat SKNH UŁ znajdziecie na stronie: www.sknh.uni.lodz.pl

Zobacz też:

Przypis

1 A. Kompa, Zarys historii SKNH UŁ [w:] Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów, t. II, s. 5-10.

Zredagował: Kamil Janicki
Korektę przeprowadziła: Joanna Łagoda

Napisz komentarz
Regulamin komentarzy

Gość: R. Żurawski vel Grajewski |

Może warto opisać osoby na pierwszej fotografii, póki jeszcze są rozpoznawalne. Nie wszystkie już pamiętam, ale jednak. Jest to obóz epigraficzny w Płocku. Stoją od lewej: 1. Witold Filipczak (wówczas student) 2. Macjej Kokoszko (wówczas student) 3. dr Jan Chańko 4. Przemysław Żurawski vel Grajewski (wówczas student) 5. Jan Szymczak (wówczas doktor) 6. Jacek Walicki (wówczas student) 7. Alicja Szymczakowa (wówczas doktor) 8. Warcisław Machura (wówczas student) 9. Zbigniew Szymczak - syn Państwa Szymczaków siedzą od lewej: 1. ??? 2. ??? studentka filologii klasycznej 3. Danuta Otomańska (wówczas studentka) 4. Jolanta Marczuk (wówczas studentka) 5. Basia Mrowicka (wówczas studentka) 6. Halina - obecnie Machura - nie pamiętam jej pańieńskiego nazwiska 7. Krzysztof Dziedzic (wówczas student filologii klasycznej) 8. Radosław Żurawski vel Grajewski (wówczas student) 9. osoba z pochyloną głową ??? Pozdrawiam Wszystkich Następców w SKNH UŁOdpowiedz

Gość: Sebastian Adamkiewicz |

Hehehe...wiele:) Część mam sfotografowanych, ale nie wszystko wysyłałem. Naprawdę sporo się tego zachowało:)Odpowiedz

Zapowiedź konferencji z okazji 100 rocznicy urodzin dzierżyńskiego - bezcenne! :) Z ciekawości, wiele znaleźliście tego typu pamiątek?Odpowiedz

Gość: Przemysław Damski |

Aż się łza w oku kręci :DOdpowiedz
Sebastian Adamkiewicz

Członek redakcji portalu „Histmag.org”, doktor nauk humanistycznych, asystent w dziale historycznym Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, współpracownik Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii, współzałożyciel i członek zarządu Fundacji Nauk Humanistycznych. Zajmuje się badaniem dziejów staropolskiego parlamentaryzmu oraz kultury i życia elit politycznych w XVI wieku. Interesuje się również zagadnieniami związanymi z dydaktyką historii, miejscem „przeszłości” w życiu społecznym, kulturze i polityce oraz dziejami propagandy. Miłośnik literatury faktu, podróży i dobrego dominikańskiego kaznodziejstwa. Współpracuje - lub współpracował - z portalem onet.pl, czasdzieci.pl, novinka.pl, miesięcznikiem "Uważam Rze Historia".

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Redakcja i autor zezwalają na jego dowolny przedruk i wykorzystanie (również w celach komercyjnych) pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału oraz miejsce pierwotnej publikacji – Portal historyczny Histmag.org, a także nazwę licencji (CC BY-SA 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.

UWAGA: Jeśli w treści artykułu nie zaznaczono inaczej, licencja nie dotyczy ilustracji i filmów dołączonych do materiału – w kwestii ich wykorzystania prosimy stosować się do wskazówek w opisie pod nimi lub – w razie ich braku – o kontakt z redakcją: redakcja@histmag.org