Autor: Sebastian Adamkiewicz
Tagi: Łódź, Studenci, Reportaże/relacje, Polska
Opublikowany: 12 lutego 2009
Licencja:wolna licencja

63. urodziny Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŁ

63 lata temu powstało Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego. Wśród członków założycieli znajdziemy między innymi Marię Jaczynowską – zmarłą rok temu wybitną badaczkę dziejów starożytnego Rzymu. Dziś do koła należy kilkadziesiąt osób i jest ono jednym z najprężniejszych w kraju.

12 lutego 1946 roku grupa młodych studentów historii UŁ założyła Koło Naukowe Historyków UŁ w Łodzi. Studenci historii zrzeszyli się więc niedługo po erygowaniu samego Uniwersytetu Łódzkiego (24 maja 1945). Pierwszym prezesem Koła został Andrzej Tomczak, później kontynuujący karierę w Toruniu, znawca nauk pomocniczych historii (zwłaszcza archiwistyki i geografii historycznej).

Od tej pory w Kole działało wielu przyszłych wybitnych naukowców, m.in.: Waldemar Ceran – światowej sławy bizantynolog; Wiesław Puś – badacz XIX-wiecznej Łodzi, a w latach 2002-2008 rektor UŁ; Jan Szymczak – mediewista, bronioznawcza; Małgorzata Dąbrowska – bizantynolożka; Andrzej Maciej Brzeziński – specjalista od historii dyplomacji XX wieku, w szczególności badań nad konferencjami rozbrojeniowymi; Jerzy Grobis – amerykanista; i wielu innych.

Data powstania SKNH UŁ znana jest od niedawna. Przeprowadzona w latach 2006-2007 kwerenda źródłowa w Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego pozwoliła na zapoznanie się z licznymi pozostałościami po jego działalności oraz spisanie zarysu historycznego. Zawarł go w Księdze Pamiątkowej XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów mgr Andrzej Kompa, główny inicjator kwerendy

1
.

Jak więc zmieniało się Koło od momentu powstania? Jego działalność przechodziła niewątpliwie różne etapy, od wzmożonej aktywności, po stan całkowitego zastoju. Liczebność SKNH UŁ zawsze wahała się, oscylując pomiędzy liczbami jednocyfrowymi a niemal równymi jednemu całemu rocznikowi studentów. W latach 90. XX wieku liczebność Koła nie przekraczała kilkunastu osób. Na początku XXI wieku Koło przeżywało wyraźny kryzys, a w jego składzie było zaledwie parę osób. Od roku 2004 liczba ta jednak nieustannie wrasta, a dziś wynosi około 70 członków zrzeszonych w kilku sekcjach tematycznych.

Przez lata zmieniały się również formy aktywności Koła. Zajmowało się ono prowadzeniem biblioteki, samokształceniem, organizacją wypraw terenowych, prowadziło działalność wydawniczą, organizowało spotkania z naukowcami oraz przeprowadzało projekty naukowe. Do historii SKNH UŁ przeszły organizowane w latach 1976-1994 obozy epigraficzne. Młodzi adepci historii, przy wydatnej pomocy doktorów Jana i Alicji Szymczaków, w okresie wakacyjnym badali cmentarze i kościoły w centralnej Polsce, sporządzając bogatą dokumentację, która do dziś dnia jest podstawą szeregu prac naukowych. Obozy epigraficzne wychowały kilka pokoleń historyków, czego dowodem było spotkanie wspomnieniowe zorganizowane w 2006 roku.

SKNH UŁ w czasie obozu epigrafików; lata 80.

Prof. dr hab. Maciej Kokoszko – bizantynolog, prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego w czasach studenckich

Dr Witold Filipczak – znawca sejmów epoki stanisławowskiej w czasach studenckich

Działalność SKNH UŁ w okresie PRL–u naznaczona była również wydarzeniami o charakterze ogólnopolskim. Członkowie Koła uczestniczyli w wydarzeniach Marca 1968 czy też proteście łódzkich studentów w 1981 roku. Drobne represje nie omijały także Koła (którego działalność bywała zawieszana), a dyskusje na zebraniach przybierały charakter polityczny.

Legitymacja członkowska SKNH UŁ, lata 70. i 80.

Plakat z dyżurami zarządu

Gazetka SKNH UŁ z lat 80.

Członkowie SKNH zawsze charakteryzowali się ogromnym poczuciem humoru

Życzenia świąteczne od Koła Naukowego Historyków KUL

Znaki czasów...

Obecnie SKNH UŁ jest jednym z aktywniejszych kół w Polsce. W roku 2007 było organizatorem XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów III RP, na który przybyło 365 studentów z kraju i z zagranicy. W 2008 roku SKNH UŁ wystawiło potężną, blisko 60- osobową reprezentację na kolejny zjazd odbywający się w Krakowie. Na tegoroczny zgłoszenia wysłało ponad 50 osób. SKNH UŁ organizuje również konferencje studenckie (Łódzką Wiosnę Młodych Historyków oraz Konferencję Studencką XIX i początków XX wieku), wznowiło działalność wydawniczą, organizuje wystawy, spotkania z wybitnymi postaciami nauki i życia publicznego, naukowe projekcje filmowe itp.

Koło organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi – p. Feliks Milan – katorżnik obozów na Kołymie.

Dzień przed XV OZHS

Inauguracja XV OZHS

Po XV OZHS

SKNH UŁ w czasie XIV OZHS

Więcej informacji na temat SKNH UŁ znajdziecie na stronie: "www.sknh.uni.lodz.pl":www.sknh.uni.lodz.pl

Zobacz też:

Przypis

Zredagował: Kamil Janicki

Korektę przeprowadziła: Joanna Łagoda

Śledź nas!
Komentarze

O autorze
Sebastian Adamkiewicz
Członek redakcji portalu „Histmag.org”, doktor nauk humanistycznych, asystent w dziale historycznym Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, współpracownik Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii współzałożyciel i członek zarządu Fundacji Nauk Humanistycznych. Zajmuje się badaniem dziejów staropolskiego parlamentaryzmu oraz kultury i życia elit politycznych w XVI wieku. Interesuje się również zagadnieniami związanymi z dydaktyką historii, miejscem „przeszłości” w życiu społecznym, kulturze i polityce oraz dziejami propagandy. Miłośnik literatury faktu, podróży i dobrego dominikańskiego kaznodziejstwa. Współpracuje - lub współpracował - z portalem onet.pl, czasdzieci.pl, novinka.pl, miesięcznikiem "Uważam Rze Historia".

Wszystkie teksty autora

Polecane artykuły
Pierwszy polski portal historyczny
ISSN: 1896-8651
Wydawca portalu
Michał Świgoń PROMOHISTORIA
ul. Koźmiana 2/89
01-606 Warszawa
telefon: 692 929 681
m.swigon@histmag.org
NIP 626-281-54-56
Numer konta: PL 33 1140 2004 0000 3802 7410 0716
Patronaty
Jak uzyskać patronat
Kontakt z redakcją
Magdalena Mikrut-Majeranek
redaktor naczelna
redakcja@histmag.org
telefon: 796 418 763
Reklamuj się u nas
Oferta reklamowa
Konkursy
Nasze konkursy