Opublikowano
2017-11-15 22:17
Licencja
Prawa zastrzeżone

Ile lat poszczególne ziemie znajdowały się pod polskim panowaniem? [video]

W najnowszym odcinku Historii na szybko na swoim kanale na YouTube ThrashingMadPL omawia i pokazuje na jakich terytoriach i jak długo panowała Polska. Zapraszamy do oglądania!


Napisz komentarz
Regulamin komentarzy

Dostaję białej gorączki, gdy głosi się, że Litwa była litewska, silna, suwerenna itd. Pomija się, że w momencie unii z Polską, czyli w okresie największego swego znaczenia, państwo litewskie było etnicznie i terytorialnie największym z państw ruskich, gdzie Litwa stanowiła zaledwie 10-20% ogółu. Z nazwą tego państwa było tak, jak z nazwą księstwa i królestwa pruskiego, gdzie wzrastające w siłę i znaczenie jedno z państw niemieckich, czyli Elektorat Brandenburski, przyjęło miano wzięte od peryferyjnej krainy, Prus, by w tej części nie być zależnym od Cesarstwa. Tak więc nazwa Litwa była stosowana tylko dlatego, by podkreślić, że dotychczasowe księstwa ruskie nie są już zależne od Kijowa, lecz od Wilna lub Trok. Uważam więc, że znacznie większe moralne prawa do spuścizny historycznej dotyczącej ziem leżących na wschód od Bugu mają obecnie Białorusini i Ukraińcy niż Litwini, którzy wyrzekli się swej litewskości, początkowo na rzecz ruskości, a później - polskości. W pełni uzasadnia to nazywanie ich obecnych ziem terenami byłej Polski.Odpowiedz

Gość: Grzegorz Maculewicz |

No pewnie, idąc śladem takiej logiki powinniśmy przykładowo nazywać średniowieczną Anglię mianem Francji- bo cała klasa wyższa gadała tam po francusku, a kraj składał się poza właściwą Anglią z całego szeregu ościennych, podbitych krain. Cały Twój wywód starannie próbuje wyminąć mój prosty argument: że Litwa i Polska współtworzyły Rzeczpospolitę na równych prawach, że Litwa nie była częścią Polski. Ani formalnie, ani praktycznie.Odpowiedz

@ bartensteiner:"Dostaję białej gorączki, gdy głosi się, że Litwa była litewska, silna, suwerenna itd. Pomija się, że w momencie unii z Polską, czyli w okresie największego swego znaczenia, ...."

A nie zauważyłeś, że wtedy w rękach Litwinów była zarówno Litwa jak i Polska?
Teren Władysława okazał się lepiej zorganizowany i podatnym na mocarstwowość, ale to tylko kwestia nazewnictwa, czy nazywamy: Unia Polsko-Litewska, czy Litewsko-Polska.Odpowiedz

@ Atimes
Nie można twierdzić, że kiedyś Polska była w rękach Litwinów, bo konsekwentnie należałoby twierdzić, że Wielka Brytania i Rosja - w okresie ich największej potęgi - były w rękach Niemców. Litwa tylko dlatego przez kilka wieków występowała jako byt polityczny i nazwa geograficzna, bo będąc państwem zacofanym zaabsorbowała instytucje państwowe i społeczne wyżej rozwiniętych cywilizacyjnie: wpierw księstw ruskich, a później - Polski. Być może omawiany przeze mnie aspekt historyczny jest dosyć błahy, lecz znajduje konkretne zastosowanie w sytuacji, gdy obecnie Litwini administracyjnie zmuszają "swych" Polaków do zaniechania nauki polskiej literatury i historii na rzecz mocno zafałszowanej historii Litwy i prymitywnej literatury bez tradycji.Odpowiedz

@ bartensteiner
Jeśli mnie pamięć nie myli, to Jagiełło był najpierw, od 1377 r. , wielkim księciem Litwy i jako władca Litwy przejął władzę w Polsce, zachowując jednak do końca, mimo przekazania władzy bratu, tytuł "supremus dux Lithuaniae". Dlatego można powiedzieć, że Polska była w łapach Litwy (zanim Władysław się nie spolszczył; ale niezupełnie się spolszczył).
Po drugie, należałoby unikać określenia że "Litwa była zacofana". "Zacofanie" w naszym języku brzmi wartościująco. Tymczasem brak równego z państwami basenu śródziemnomorskiego rozwoju to sprawa geografii, a nie lenistwa czy zacofania (jako wady). Tak samo trzeba widzieć opóźnienie w Polsce czy "przodowanie" Niemiec,. Postęp cywilizacyjny idzie głównie z zewnątrz,. może z wyjątkiem pionierskiego basenu Nilu czy międzyrzecza Tygrysu i Eufratu. A niemiecki "postęp' to częściowo darowizna, a częściowo łup wojenny od Imperium Rzymskiego.Odpowiedz

Wystarczy zerknąć na mapkę aby się okazało, że autor należy do ludzi, dla których Litwa i Polska to jedno i to samo... Nie dziwię się Litwinom nie utożsamiającym się z tradycjami I Rzeczpospolitej, skoro my w Polsce myślimy w ten sposób. W tej sytuacji zaliczenie Prus Książęcych, Kurlandii, albo Mołdawii do ziem pod polskim panowaniem to już drobnostka.Odpowiedz

@ Grzegorz Maculewicz
Dlaczego więc nie kwestionujesz zaliczania do Polski Mazowsza? Litwa również scaliła się z "rdzenną" Polską w wyniku Unii Lubelskiej i konstytucji 3 maja, a ponadto wyrzekła się języka litewskiego na rzecz polszczyzny, w dodatku całkiem dobrowolnie.Odpowiedz

@ bartensteiner
Mazowsze należało do Polski całkiem dosłownie przez coś koło 450 lat, nie licząc krótszych okresów w średniowieczu. Analogia jest całkiem chybiona. A Litwa nie "scaliła się" z Polską, stanowiła odrębny kraj. Z pewnością nie była częścią Polski, czego dowodzi nazwa Rzeczpospolita Obojga Narodów. I Polakom i Litwinom i Białorusinom dobrze by zrobiło, gdybyśmy w Polsce przestali uważać, że I Rzeczpospolita i Polska to jedno i to samo.Odpowiedz

@ Grzegorz Maculewicz
Oburzam się, gdy wytyka się historiografom, że tereny dawnej Litwy nazywa się obecnie powszechnie Polską. To nie tylko skrót myślowy; to także stwierdzenie, że litewskość w ciągu paru zaledwie wieków niemal całkowicie zanikła na rzecz ruskości i polskości. Przecież obecny język urzędowy Litwy został sztucznie utworzony w końcu XIX w. z języka żmudzkiego, czeskiej pisowni i tylko nielicznych reliktów prawdziwego litewskiego. Twór państwowy o nazwie Wielkie Księstwo Litewskie był tylko wydmuszką, w olbrzymiej większości wypełnioną etnosami ruskim i polskim, więc nazywanie historycznych terenów między Niemnem i Dźwiną terenami litewskimi jest dezinformacją.Odpowiedz

@ bartensteiner
Ja natomiast przeciwnie. Do istnienia litewskiej państwowości podchodzę z uchyleniem kapelusza.
Po pierwsze - dlatego, że zawsze byłem zwolennikiem raczej średnich i mniejszych państw, a przeciwnikiem wydmuchanych imperiów rosyjskiego czy germańskiego.
Po drugie dlatego, że znam wyniki poszukiwań genetycznych.
Jedna mapa wskazuje gdzie było centrum Europy mezolitycznej, polodowcowej
http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/images/anc_eunorth.jpg
a druga - gdzie ciążyły jako do swojej praojczyzny autosomalnej narody Środkowo-wschodniej Europy w okresie brązu.
http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/images/anc_eureast.jpg
Litwa i rejony Przybałtyki, także polskiej są kolebką tzw. Bałtosłowian, z których wyrośli Bałtowie i Słowianie.
Litwa jest w centrum. Dla jej pozycji i sędziwego wieku należy się jej najbardziej jakaś państwowość!
Nie myślisz?Odpowiedz

Gość: Sebastian |

Materiał ciekawy ale zawierający błędy. Wielkie Księstwo Litewskie było podmiotem prawa międzynarodowego do 3 maja 1791 roku, gdy na mocy tejże konstytucji zostało włączone do I Rzeczpospolitej Polskiej . RON (Rzeczpospolita Obojga Narodów nie była nigdy I RP!!!!!). Włączenie WLK do I RP istniało tylko na papierze, bo postanowień Konstytucji nigdy nie wprowadzono w życie de facto. Sama Konstytucja 3 maja przestała obowiązywać 23 listopada 1793 roku. A więc I RP istniała od 5.5.1791 (weszła w życie) do 23.11.1793 czyli całe 2 lata i 203 dni (933 dni). A praktycznie jeszcze wcześniej gdy 24 lipca 1792 król przystąpił do Targowicy.
Obszar ówczesnego WKL nie pokrywał się z jego największym zasięgiem w czasach RON.
Mazowsze - Piastowie mazowieccy byli potomkami władców Polski i rządzili poddanymi Polakami więc choć nie wchodziło ono w skład Królestwa Polskiego do 1526, kiedy to stało się kolejnym województwem to jednak podpada pod władanie przez Polaków. Jagiełło był Litwinem ale jego potomkowie się spolonizowali.
Prusy Książęce - południowa część tak naprawdę jest pod Polskim panowaniem od 1945 czyli jakieś 73 lata ( a więc ponad 50 i mniej niż 100) więc oznaczenie na filmie jest w miarę poprawne.Odpowiedz

Gość: hanek |

spore oszustwo związane ze Śląskiem. krótki rachunek:
1159 - 990 = 169 lat
(1158 - suweren księstw polskich i śląskich, Fryderyk Barbarossa przekazuje dwa OSOBNE lenna - ziemie polskie i ziemie śląskie we władzę lenną czeskim Przemyślidom. Od tego momentu, aż do 1945 r. Polska nie miała nic wspólnego, poza granicą, ze Śląskiem, nie licząc jego drobnej części włączonej do PL w latach 1922 - 1939. Ignoruję całkiem długie w sumie okresy z tych 169 lat, kiedy Polska traciła kontrolę nad Śląskiem łącznie było tego ze 40 lat ;) .)
2017 - 1945 = 72 lata

Razem: 169 + 72 = 241 lat
tyle i tylko tyle, w dodatku w okresie, kiedy trudno mówić o Polsce, a sens ma jedynie mówienie o kraju Piastów.Odpowiedz

Gość: mg |

@ Gość: hanek
Zapewne dlatego śląscy Piastowie biorą udział z zjazdach polskich książąt dzielnicowych i jako pierwsi starają się o odnowienie Korony Polskiej (Henryk Probus).
A ów Przemyślida to ten gość : https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_IV_K%C4%99dzierzawy ???Odpowiedz
Historia Na Szybko

Powyższe video przygotowane zostało w ramach cyklu „Historia Na Szybko”. Jego autorem jest youtuber Thrashingmadpl.

Prawa zastrzeżone – ten materiał jest chroniony przez przepisy prawa autorskiego.

Kopiowanie, przedrukowywanie (poza dozwolonymi prawnie wyjątkami) wyłącznie za zgodą redakcji: redakcja@histmag.org