Opublikowano
2012-08-01 11:00
Licencja
Wolna licencja

In memoriam – Anna Katarzyna Sucheni-Grabowska (1920–2012)

Przedwczoraj (30 lipca 2012) zmarła prof. Anna Sucheni-Grabowska, wybitny historyk nowożytności. Dziś wspominamy jej postać.


30 lipca 2012 roku zmarła prof. Anna Sucheni-Grabowska, polska historyk, specjalista od dziejów Polski XVI wieku. Była absolwentką Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1998 roku profesor zwyczajny. W 1950 była aresztowana z powodów politycznych. W 1980 roku była współorganizatorką i członkiem NSZZ Pracowników Nauki Techniki i Oświaty. Zaangażowała się wtedy w działalność opozycyjną, była m.in. kierownikiem punktu informacyjnego dla pracowników oświaty w Towarzystwie Wolnej Wszechnicy Polskiej, współorganizatorką „Solidarności” Oświaty i Wychowania Warszawa-Mokotów, ekspertem Zespołu Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze, uczestnikiem prac Zespołu ds. Oświaty Narodowej i negocjacji z ministerstwem dotyczącym reformy nauczania historii. Była współtwórczynią i przewodniczącą Regionalnego Zespołu Historyczno-Oświatowego, współzałożycielką Ogólnopolskiego Zespołu Historyczno-Oświatowego. Publikowała w niezależnym piśmie „Rozmowy”. W dniach 11–12 grudnia 1981 roku była uczestnikiem Kongresu Kultury Polskiej (autorka listu pracowników oświaty do Kongresu i projektu uchwały o oświacie). W 1982 roku kierowała sekcją pomocy nauczycielom w Komitecie Prymasowskim. W latach 1982–1986 była organizatorką wydania serii Antologii Historyczno-Literackich. Wykładała w latach 1982–1990 w Studium Kultury Chrześcijańskiej w Warszawie.

Była członkiem PAN, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Miłośników Historii, Towarzystwa im. Stanisława ze Skarbimierza. Jest autorką fundamentalnych prac na temat dziejów parlamentaryzmu I Rzeczypospolitej; do jej publikacji należą: Lustracje województwa płockiego 1565–1789 (Warszawa 1965); Odbudowa domeny królewskiej w Polsce 1504–1548 (Wrocław 1967 , wyd. 2. 2007); Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów a ruch egzekucyjny, cz. 1, Geneza egzekucji dóbr (Wrocław 1974); Spory królów ze szlachtą w złotym wieku (Kraków 1988 ); Między monarchą a demokracją. Studia z dziejów Polski XV–XVIII wieku (redaktor; Warszawa 1994); Zygmunt August – król polski i wielki książę litewski 1520–1562 (Warszawa 1996, wyd. 2. Kraków 2010); Wolność i prawo w staropolskiej koncepcji państwa (Warszawa 2009).

Zobacz też

Napisz komentarz
Regulamin komentarzy
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy
Michał Kozłowski

Historyk bez afiliacji, mediewista. Zajmuje się historią Bizancjum oraz historią historiografii. Publikował m.in. w „Kulturze Liberalnej”, „Mówią Wieki”, „Nowym Filomacie”, „Studiach z Dziejów Rosji i Europy Środkowej”, „Studiach i Materiałach Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”. Ostatnio opracował przypisy i Bibliografię prac Ihora Ševčenki za lata 1938–2010 do książki Zakorzeniony kosmopolita. Ihor Szewczenko w rozmowie z Łukaszem Jasiną (Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wchodniej 2010). Obecnie zajmuje się recepcją prac historyka Oskara Haleckiego.

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Redakcja i autor zezwalają na jego dowolny przedruk i wykorzystanie (również w celach komercyjnych) pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału oraz miejsce pierwotnej publikacji – Portal historyczny Histmag.org, a także nazwę licencji (CC BY-SA 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.

UWAGA: Jeśli w treści artykułu nie zaznaczono inaczej, licencja nie dotyczy ilustracji i filmów dołączonych do materiału – w kwestii ich wykorzystania prosimy stosować się do wskazówek w opisie pod nimi lub – w razie ich braku – o kontakt z redakcją: redakcja@histmag.org