Autor: Reklama
Tagi: Polska, Muzea i instytucje kultury, Reklamy
Opublikowany: 2022-11-24 06:02
Licencja: wszystkie prawa zastrzeżone

Jak rozmawiać o patriotyzmie?

Wciąż potrzeba narzędzi, które pozwolą we wciągający sposób podejmować temat patriotyzmu wśród młodzieży. Centrum Myśli Jana Pawła II od kwietnia realizuje projekt DWA KOLORY. MIĘDZY BUNTEM A POSŁUSZEŃSTWEM, w którym zaprasza do rozmowy o współczesnych postawach patriotycznych. W ramach rocznych działań odbyły się cztery debaty, badania fokusowe, zrealizowany został pakiet edukacyjny ze scenariuszami obchodów świąt narodowych oraz wystawa.
REKLAMA

Wszystkie materiały są dostępne na stronie: https://www.centrumjp2.pl/dwa-kolory/

Projekt „Dwa Kolory. Między buntem a posłuszeństwem” to propozycja refleksji nad patriotyzmem dzisiaj. Jego celem była wielopłaszczyznowa dyskusja na temat współczesnych postaw patriotycznych. Centrum Myśli Jana Pawła II realizowało projekt w 2022 roku – okresie, w którym tuż za wschodnią granicą Polski wybuchła wojna. Mimo że pomysł narodził się jeszcze przed konfliktem zbrojnym w Ukrainie, wydarzenie to wzmocniło potrzebę rozmawiania o poświęceniu, roli władzy, posłuszeństwie i buncie – postawach, które odnoszą się do pojęcia patriotyzmu. Wypracowane w ramach projektu narzędzia skierowane są przede wszystkim do nauczycieli, jako wsparcie pracy z uczniami w starszych klasach szkół podstawowych i szkołach ponadpodstawowych.

Celem scenariuszy jest nie tylko przypominanie bohaterskich chwil z historii Polski, ale przede wszystkim wzmocnienie wielokierunkowego procesu interakcji i współpracy społeczności szkolnej. – mówi Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II – Nie chcieliśmy tworzyć kolejnych akademii czy wieczornic patriotycznych. W materiałach znajdziecie Państwo propozycje zabaw, form teatralnych, gier – również takich, które dzieją się niejako „w tle” życia szkolnego. Niektóre z nich można zrealizować w ciągu jednego dnia, inne wymagają kilkuetapowego przygotowania z uwzględnieniem specyfiki środowiska szkolnego.

Zaproponowane metody obchodzenia uroczystości pozwalają na wejście w klimat wydarzenia bardziej aktywnie, twórczo i refleksyjnie. Pomysły autorów scenariuszy zakładają zaangażowanie większości społeczności uczniowskiej – dzięki temu młodzi ludzie aktywnie w niej uczestniczą. Tematyka proponowanych zajęć zachęca do celebrowania mniejszych rocznic, które czasem „domagają się” umieszczenia w kalendarzu szkolnym ze względu na ich historyczne znaczenie. Oprócz konspektu poświęconego rocznicy powstania styczniowego w pakiecie Centrum Myśli Jana Pawła II znajdują się m.in. scenariusze wydarzenia opartego na życiorysie trzech sławnych Polek, wprowadzenia stanu wojennego, czy też rocznic związanych z Janem Pawłem II. Autorzy zaproponowali również ogólne scenariusze imprez, które mają wesprzeć wychowanie patriotyczne wśród młodzieży szkolnej.

fot. Mateusz Ofiara, Centrum Myśli Jana Pawła II

Scenariusze te można modyfikować i dostosowywać do potrzeb uczniów i danej społeczności. Mogą stać się po prostu inspiracją, punktem wyjścia do dalszej pracy czy twórczości pedagogicznej. We wstępie każdego z nich zaproponowano czas trwania wydarzenia, potrzebne narzędzia i konieczne elementy przygotowania. Dzięki temu łatwiej jest zaplanować i dokonać odpowiednich wyborów podczas realizacji przedsięwzięcia.

W ramach projektu Centrum Myśli Jana Pawła II zorganizowało także cztery debaty, badania fokusowe nauczycieli oraz warsztaty dla młodzieży. W każdym z tych elementów Centrum starało się ukazać patriotyzm jako wartość, która łączy, a nie stawia poza nawiasem wspólnot. Konsekwentnie pokazywało, że patriotyzm jest postawą dialogiczną, która zakłada, że miłość do Ojczyzny przejawia się poprzez różnorodność zachowań, idei i poglądów, służących dobru wspólnemu, jakim jest Polska.

Materiały i nagrania video związane z projektem „Dwa Kolory. Między buntem a posłuszeństwem” znajdziecie Państwo na stronie www.centrumjp2.pl/dwa-kolory

PARTNER: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

PATRONI MEDIALNI: Presspublica, Rzeczpospolita, TVP Kultura, TVP Polonia, Więź, Radio Wnet, wSieciHistorii, Nowy Obywatel.

Sfinansowano ze środków Fundacji PZU.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Odwiedź stronę Centrum Myśli Jana Pawła II!

REKLAMA
Śledź nas!
Komentarze

O autorze
Pierwszy polski portal historyczny
ISSN: 1896-8651
Wydawca portalu
Michał Świgoń PROMOHISTORIA
ul. Koźmiana 2/89
01-606 Warszawa
NIP 626-281-54-56
Numer konta: PL 33 1140 2004 0000 3802 7410 0716
Patronaty
Jak uzyskać patronat
Kontakt z redakcją
Mateusz Balcerkiewicz
redaktor naczelny
Reklamuj się u nas
Oferta reklamowa
Konkursy
Nasze konkursy