Jak wywiad PRL komentował międzynarodowe oceny na temat morderstwa księdza Popiełuszki?

opublikowano: 2024-02-20 18:18
wszystkie prawa zastrzeżone
poleć artykuł:
Zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki poruszyło zachodnią opinię publiczną. Jak komentował to wywiad PRL?
REKLAMA

Ten tekst jest fragmentem książki „Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki. Tom 3. Sprawa ks. Jerzego Popiełuszki w dokumentach wywiadu MSW” w oprac. Witolda Bagieńskiego.

Trumna z ciałem ks. Jerzego Popiełuszki (fot. Andrzej Iwański)

1984 listopad 10, Warszawa – Informacja wywiadu na temat międzynarodowych ocen sytuacji w PRL w kontekście zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki

Początkowe żywiołowe reakcje kół politycznych i opiniotwórczych Zachodu na uprowadzenie, a następnie wiadomość o zabójstwie ks. J[erzego] Popiełuszki stały się ostatnio bardziej powściągliwe i rzeczowe. Na ich treść rzutują przede wszystkim spokojny przebieg uroczystości pogrzebowych oraz brak strajków i demonstracji w Polsce. Sprawa ta zajmuje jednak nadal podstawowe miejsce w dokonywanych obecnie próbach formułowania ocen i wniosków nt. aktualnego stanu i dalszego rozwoju sytuacji w Polsce oraz jej reperkusji na stosunki międzynarodowe.

USA

Sytuacja w Polsce po porwaniu i zabójstwie ks. Popiełuszki była kilkakrotnie przedmiotem analiz i ocen administracji amerykańskiej. W dokonanych ostatnio ocenach stwierdza się m.in., że zamordowanie ks. J[erzego] Popiełuszki:

– jest świadectwem walki frakcyjnej w kierownictwie partii;

– spowoduje „czystkę” w aparacie bezpieczeństwa, a w rezultacie jego poważne osłabienie. Przygotowywana jest zmiana kadr (obsadzenie wielu ważnych stanowisk w resorcie oficerami Wojska Polskiego, którzy ze względu na brak kompetencji będą popadać w konflikty z kadrą Służby Bezpieczeństwa);

– wykazało niezdolność opozycji do manipulowania nastrojami (w wielu opiniach zakłada się, że zanik postaw agresywnych jest wynikiem świadomego działania opozycji, która stara się w ten sposób umożliwić gen. Jaruzelskiemu pozbycie się przeciwników w aparacie władzy);

– umocni pozycję premiera pod warunkiem, że rząd ukarze sprawców w sposób satysfakcjonujący społeczeństwo i nieantagonizujący resortu spraw wewnętrznych.

Według wstępnych analiz dokonanych przez Radę ds. Bezpieczeństwa Narodowego, brak poważniejszych wystąpień antyrządowych wskazuje, że w najbliższych miesiącach bardzo trudno będzie spowodować jakiekolwiek zaburzenia w sytuacji wewnętrznej i należy liczyć się z korzystnym dla ekipy rządzącej rozwojem sytuacji w Polsce.

Mimo to przedstawiciele administracji USA otrzymali zalecenie niepodejmowania żadnych pozytywnych kroków wobec władz PRL do czasu całkowitego wyjaśnienia sytuacji, przy jednoczesnej dokładnej obserwacji i analizie rozwoju wydarzeń w naszym kraju.

Przedłużanie się stanu napięcia w Polsce leży w strategicznym interesie USA, nie tylko ze względu na implikacje w stosunkach USA–ZSRR, ale może być wykorzystywane szerzej. Jako przykład, że źródłem niepokoju na świecie są nie tylko kraje proamerykańskie (Filipiny, Chile, Afryka Południowa), ale również państwa socjalistyczne. W związku z powyższym przygotowywana jest szeroka akcja propagandowa przeciwko krajom socjalistycznym. Sprawa Popiełuszki wykorzystana zostanie w przygotowywanej przez USA „walce z terroryzmem”, w której całkowitą odpowiedzialnością za zaistniałe, jak i przyszłe akty terroru obciążony zostanie ZSRR, kraje socjalistyczne oraz ideologia komunistyczna.

REKLAMA
Ks. Jerzy Popiełuszko podczas spotkania z robotnikami Stoczni Gdańskiej (fot. Andrzej Iwański)

RFN

W związku z realizowanymi i zapowiedzianymi wizytami czołowych polityków RFN w Polsce, w RFN uważnie obserwuje się reakcje sojuszników na to wydarzenie. Coraz powszechniejsze stają się opinie o konieczności spokojnego potraktowania incydentu, które wynikają z autentycznego zainteresowania Europy Zachodniej nawiązaniem dialogu z Polską, widzianego w kategoriach odprężenia.

Odpowiedzialnością za śmierć ks. J[erzego] Popiełuszki władze zachodnioniemieckie nie obarczają „w żadnym przypadku” władz PRL. W łonie SPD twierdzi się, że była to prowokacja skierowana przeciwko prowadzonej przez ekipę gen. Jaruzelskiego polityce porozumienia. Uważa się, że konsekwentne wyjaśnianie wszystkich aspektów sprawy Popiełuszki świadczy o rzeczywistym dążeniu władz PRL do utrzymania więzi z narodem. Ostrożny ton wypowiedzi polityków zachodnioniemieckich świadczy o dalszym dążeniu do utrzymania korzystnego dla RFN dialogu z Polską.

Watykan

Stanowisko Watykanu wobec rozwoju wydarzeń w Polsce po zabójstwie ks. Popiełuszki jest wypracowywane głównie w oparciu o informacje przekazywane przez episkopat Polski. Zarówno Jan Paweł II, jak i Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej zakłada, że wydarzenie to było efektem spisku politycznego wymierzonego bezpośrednio w osobę gen. Jaruzelskiego i jego politykę. W wyniku tego założenia papież przekazał do episkopatu Polski instrukcje nakazujące zachowanie całkowitej powściągliwości wobec prowokacji i oddziaływanie w tym kierunku na społeczeństwo.

Jednocześnie Sekretariat Stanu wykluczył możliwość zainspirowania zabójstwa ks. Popiełuszki przez służby specjalne jednego z państw socjalistycznych. Uważa się, że idea tej prowokacji wyszła z kół „opozycji gabinetowej”.

W kołach watykańskich panują opinie, iż wydarzenie to zahamuje proces wychodzenia Polski z izolacji międzynarodowej.

Pieczęć MSW (aut. Piotr VaGla Waglowski)

* * *

Według posiadanych przez nas informacji rządy innych państw NATO nie podejmą w związku z wydarzeniami w Polsce żadnych oficjalnych kroków, głównie ze względu na:

– brak instrukcji z Waszyngtonu;

– obawy, aby przedwczesne decyzje nie zrodziły nowego globalnego kryzysu w Polsce, który zagroziłby wznowieniu dialogu Wschód–Zachód;

– możliwość zastąpienia rządu gen. Jaruzelskiego przez „bardziej konserwatywną ekipę”.

Rządy państw zachodnich będą nadal obserwować rozwój wydarzeń w Polsce i konsultować swe stanowiska dla przyjęcia jednolitej linii politycznej wobec PRL. Ocenia się, że sprawa Popiełuszki nie powinna wywrzeć znaczącego wpływu na nasze stosunki z Zachodem i ich postępującą normalizację.

Dyrektor

gen. bryg. Zdzisław Sarewicz

Zainteresował Cię ten fragment? Koniecznie zamów książkę „Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki. Tom 3. Sprawa ks. Jerzego Popiełuszki w dokumentach wywiadu MSW” w oprac. Witolda Bagieńskiego bezpośrednio pod tym linkiem!

Witold Bagieński (wybór, wstęp i opracowanie)
„Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki. Tom 3. Sprawa ks. Jerzego Popiełuszki w dokumentach wywiadu MSW”
cena:
Wydawca:
Instytut Pamięci Narodowej
Rok wydania:
2023
Liczba stron:
326
ISBN:
978-83-8229-821-5
EAN:
9788382298215
REKLAMA
Komentarze

O autorze
Zdzisław Sarewicz

Wszystkie teksty autora

Zamów newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać przegląd najciekawszych tekstów prosto do skrzynki mailowej. Tylko wartościowe treści. Za darmo.
Zamawiając newsletter, wyrażasz zgodę na użycie adresu e-mail w celu świadczenia usługi. Usługę możesz w każdej chwili anulować, instrukcję znajdziesz w newsletterze.
© 2001-2023 Promohistoria. Wszelkie prawa zastrzeżone