Opublikowano
2010-09-17 01:20
Licencja
Wolna licencja

Łuk myśliwski sprzed 9,5 tys. lat – dalsze informacje

Niedawno pisaliśmy o odkopanym na Pomorzu łuku myśliwskim sprzed 9,5 tysiąca lat. Dziś prezentujemy dalsze informacje (wraz z fotografiami) na temat tego ciekawego znaleziska, które nadesłał autor odkrycia, dr. hab. Tadeusz Galiński.


Podczas badań wykopaliskowych prowadzonych w Bolkowie nad jeziorem Świdwie na Pomorzu Zachodnim znaleziony został łuk myśliwski sprzed 9,5 tys. lat. O doniosłości tego odkrycia naukowego świadczy fakt, że jest to pierwsze znalezisko tego typu na terenie Polski i jedno z kilku zaledwie w Europie.

Fotografia nr 1: Drzewce łuku in situ (zdj. autora)

Wydobyty fragment drzewca łuku ma długość ponad 60 cm i szerokość od 4,2 do 1,2 cm. Pierwotnie łuk miał długość 140–150cm. W przekroju jest okrągły przy wierzchołku i spłaszczony w części środkowej (fotografie nr 1 i 2). Wykonany został z twardego i sprężystego drewna cisowego lub jesionowego. Zabytek zachował się dzięki temu, że spoczywał w wilgotnym piasku pod grubą warstwą torfu.

Fotografia nr 2: Rekonstrukcja łuku z Bolkowa (zdj. autora)

Złamany mniej więcej w połowie łuk porzucony został w obrębie niezbyt rozległego obozowiska, które było usytuowane bezpośrednio przy brzegu wąskiej zatoki jeziora. W miejscu tym występowały liczne, różnorakie narzędzia kamienne (fotografia nr 3), w tym charakterystyczne krzemienne groty (zbrojniki) strzał łuku (fotografia nr 4). Jedno z takich ostrzy położone było tuż przy drzewcu łuku.

Fotografia nr 3: Różne formy narzędzi krzemiennych (zdj. autora)

Fotografia nr 4: Krzemienne groty (zbrojniki) strzał (zdj. autora)

Obozowisko datowane na I połowę okresu preborealnego (około 9700–9400 lat temu) związane jest z najstarszym na Niżu Europejskim osadnictwem łowców mezolitycznych. Dla społeczności tych, przypominających z charakteru prezentowanej kultury i sposobów bytowania Indian północnoamerykańskich, łuk był podstawową bronią myśliwską. Polowano w niewielkich 3–5 osobowych grupach łowców, głównie na zwierzęta takie jak łoś i jeleń olbrzymi.

Badania wykopaliskowe na stanowisku archeologicznym w Bolkowie realizowane były przez Zachodniopomorską Fundację Archeologiczną „Grodzisko” przy współpracy z Ośrodkiem Dydaktyczno-Muzealnym „Świdwie”.

Zobacz też:

Napisz komentarz
Regulamin komentarzy
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy
Tadeusz Galiński

Dr hab. Tadeusz Galiński – docent w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, specjalizuje się w problematyce archeologii paleolitu i mezolitu (epoki kamienia). Od lat prowadzi wykopaliska, głównie na Pomorzu Zachodnim. Jest autorem licznych publikacji naukowych.

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Redakcja i autor zezwalają na jego dowolny przedruk i wykorzystanie (również w celach komercyjnych) pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału oraz miejsce pierwotnej publikacji – Portal historyczny Histmag.org, a także nazwę licencji (CC BY-SA 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.

UWAGA: Jeśli w treści artykułu nie zaznaczono inaczej, licencja nie dotyczy ilustracji i filmów dołączonych do materiału – w kwestii ich wykorzystania prosimy stosować się do wskazówek w opisie pod nimi lub – w razie ich braku – o kontakt z redakcją: redakcja@histmag.org