Autor: Sebastian Adamkiewicz
Tagi: Newsy, Uczniowie, Polska
Opublikowany: 2012-07-04 13:16
Licencja: wolna licencja

Matura po nowemu. Zmiany w egzaminie maturalnym od 2015 roku

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło zmiany w systemie zdawania matury. Reforma egzaminu dojrzałości obowiązywać ma od 2015 roku. Zmiana obejmie między innymi likwidację klucza odpowiedzi.

Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, egzamin maturalny w 2015 roku odbywać się będzie według nowych zasad. Resort tłumaczy, że zostanie zmodyfikowany tak, by lepiej mierzyć umiejętności uczniów kończących zreformowaną szkołę ponadgimnazjalną. Według urzędu sprawdzanie umiejętności odtwarzania wiedzy encyklopedycznej zostanie zastąpione sprawdzeniem umiejętności krytycznej analizy informacji, rozumowania i wnioskowania w zakresie zdobytej wiedzy. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez likwidację krytykowanego przez nauczycieli „klucza maturalnego”. Zastąpiony on zostanie systemem oceniania holistycznego, który wykorzystany został przy sprawdzaniu tegorocznych egzaminów gimnazjalnych. Polega on na określeniu ogólnych kryteriów, jakie musi spełnić zdający przy odpowiedzi na dane pytanie. Uczeń nie będzie musiał więc już trafiać w szczegółową odpowiedź w kluczu. Sprawdzany będzie jego tok myślenia, a punkty będzie otrzymywał, jeśli zbliży się swoją odpowiedzią do proponowanych kryteriów.

Poważną zmianą zapowiadana przez ministerstwo jest reforma ustnego egzaminu z języka polskiego. Dotychczasową prezentację na wcześniej wybrany temat zastąpi wypowiedź na wylosowane na maturze pytania. Zlikwidować ma to – zdaniem ministerstwa – proceder pisania prezentacji na zamówienie i zmusić uczniów do lepszego przygotowania się do egzaminu. Jak informuje resort, zdający po wylosowaniu pytania będzie miał 15 minut na przygotowanie swojej wypowiedzi. Następnie otrzyma 10 minut na wypowiedź oraz 5 minut na dyskusję, dotyczącą tej wypowiedzi, z zespołem przedmiotowym.

Od 2015 roku maturzystów czekają zmiany w sposobie organizacji egzaminów (fot. Oskar Błaszkowski, na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0)

Zmiany dotyczyć będą też części pisemnej egzaminu. Co prawda nie zmieni się ilość przedmiotów obowiązkowych (nadal będą obejmowały j. polski, j. obcy, matematykę oraz j. mniejszości narodowej jeśli jest on wykładany w danej szkole), ale każdy z nich będzie zdawany na poziomie podstawowym. Nieco zmodyfikowana zostanie lista przedmiotów dodatkowych. Abiturienci nie będą mogli już wybrać wiedzy o tańcu, zachowany zostanie natomiast egzamin z łaciny. Od 2015 roku wszystkie przedmioty dodatkowe będą zdawane tylko i wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Znikną więc egzaminy na poziomie podstawowym. Co ciekawe, pomimo reformy podstawy programowej uczniowie nie będą zmuszeni do zdawania egzaminów z przedmiotów dodatkowych zgodnych z ich profilem nauczania. Na przykład uczniowie klas humanistycznych ze zwiększoną ilością godzin historii będą mogli zdawać maturę z fizyki lub chemii, podobnie jak uczniowie klas matematycznych maturę z historii lub WOS.

Podstawą egzaminu przestaną być opisane w osobnym dokumencie standardy wymagań, lecz stanie się nią podstawa programowa, na której fundamencie kreowane są programy nauczania w szkołach.

Sylabusy pokazujące sposób oceniania matury po reformie oraz jej kształt pojawią się w sierpniu 2013 roku.

Aktualizacja z dnia 22 stycznia

Według najnowszych informacji, uczniowie będą musieli zdawać co najmniej jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym. Wyniki z przedmiotów rozszerzonych nie będą decydowały o zdaniu lub oblaniu matury. CKE ma do końca sierpnia opublikować informatory na temat matury 2015. Ministerstwo podało też przykładowe zadania na maturze ustnej z języka polskiego. Może to być na przykład rozszyfrowanie plakatu reklamującego przedstawienie teatralne lub okładkę książki albo wytłumaczenie sensu tekstu popularnonaukowego lub literackiego.

Polecamy książkę: „Historia. Poradnik maturalny”

Sebastian Adamkiewicz, Karolina Sikała
„Historia. Poradnik maturalny”
Okładka: miękka
Liczba stron: 160
Format: 135x200
Redakcja: Michał Świgoń
ISBN: 978-83-62329-12-0

Śledź nas!
Komentarze
lub zaloguj się za pośrednictwem konta Google

O autorze
Sebastian Adamkiewicz
Członek redakcji portalu „Histmag.org”, doktor nauk humanistycznych, asystent w dziale historycznym Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, współpracownik Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii współzałożyciel i członek zarządu Fundacji Nauk Humanistycznych. Zajmuje się badaniem dziejów staropolskiego parlamentaryzmu oraz kultury i życia elit politycznych w XVI wieku. Interesuje się również zagadnieniami związanymi z dydaktyką historii, miejscem „przeszłości” w życiu społecznym, kulturze i polityce oraz dziejami propagandy. Miłośnik literatury faktu, podróży i dobrego dominikańskiego kaznodziejstwa. Współpracuje - lub współpracował - z portalem onet.pl, czasdzieci.pl, novinka.pl, miesięcznikiem "Uważam Rze Historia".

Wszystkie teksty autora

Pierwszy polski portal historyczny
ISSN: 1896-8651
Wydawca portalu
Michał Świgoń PROMOHISTORIA
ul. Koźmiana 2/89
01-606 Warszawa
telefon: 692 929 681
m.swigon@histmag.org
NIP 626-281-54-56
Numer konta: PL 33 1140 2004 0000 3802 7410 0716
Patronaty
Jak uzyskać patronat
Kontakt z redakcją
Mateusz Balcerkiewicz
redaktor naczelny
redakcja@histmag.org
telefon: 798 537 653
Reklamuj się u nas
Oferta reklamowa
Konkursy
Nasze konkursy