Opublikowano
2010-10-03 23:21
Licencja
Prawa zastrzeżone

Niemcy wypłacają ostatnią ratę odszkodowań za I wojnę światową

Po upływie 92 lat od zakończenia I wojny światowej Niemcy definitywnie zakończyły sprawę reparacji wojennych, jakie — na mocy postanowień traktatu wersalskiego - miały wypłacić państwom Ententy oraz krajom z nimi sprzymierzonym za straty poniesione przez nie podczas działań wojennych. Ostatnią ratę odszkodowań w wysokości 70 mln euro nasz zachodni sąsiad zapłacił w niedzielę Wielkiej Brytanii i Francji.


3 października Niemcy spłaciły ostatnią ratę reparacji wojennych w wysokości 70 mln euro na rzecz Francji i Wielkiej Brytanii. Kraj, który na konferencji paryskiej został obarczony winą za wybuch I wojny światowej, w ten sposób uregulował finansowe zobowiązania wobec państw w niej poszkodowanych.

Niemieccy poborowi jadą na front w 1914 r. Napis na wagonie: Z Monachium przez Metz do Paryża.

Konferencja paryska trwała od 18 stycznia 1919 r. do 21 stycznia 1920 r. Rezultatem obrad przedstawicieli zwycięskich państw w I wojnie światowej było podpisanie traktatu wersalskiego 28 czerwca 1919 r. Na jego mocy Niemcy zostały uznane za winne rozpętania konfliktu o skali światowej oraz obciążone wypłatą rekompensat na rzecz państw, które ucierpiały w wojnie. Kwestię ustalenia wysokości reparacji wojennych rozpatrywała specjalna Komisja Odszkodowań, która obradowała do 1921 r. Ostatecznie kwotę reparacji ustalono na 132 mld marek w złocie, przy czym na Konferencji w Spa, która miała miejsce w 1920 r. zastrzeżono, że 52 % wszystkich świadczeń finansowych otrzyma Francja, jako kraj najbardziej poszkodowany w I wojnie światowej.

Dawajcie kasę Niemcy, czyli czy warto denerwować sąsiadów?

Reparacje od Niemców, Ostra Brama z Wilna w polskim paszporcie, oprawa kibiców Legii o powstaniu warszawskim. O naszym kraju jest ostatnio głośno. Pytanie tylko, czy to na pewno dobrze.Czytaj dalej...

Akcja reparacja? Jestem za, a nawet przeciw!

Ponad 12,5 tysięcy Stadionów Narodowych albo 20 lat bez płacenia podatków – takie mogłyby być korzyści, gdyby Niemcy zapłaciliby Polsce reparacje za II wojnę światową. Rachunek za wojnę to biliony złotych.Czytaj dalej...

Po 1918 r. w Niemczech znacząco spadła stopa życiowa. Sytuacja ekonomiczna kraju była fatalna. Konsekwentnie wzrastał dług krajowy. Niemcy, które zostały zmuszone do wypłaty odszkodowań wojennych musiały także spłacić zaciągnięte wcześniej długi, głównie w USA i Wielkiej Brytanii. Rezerwy złota i obcych walut szybko się wyczerpały, a kurs marki gwałtownie spadł (w listopadzie 1923 za 1 dolara amerykańskiego płacono 4,2 biliony marek). W sytuacji kiedy zrujnowany po wojnie kraj nie posiadał wystarczających zdolności płatniczych zdecydowano, że spłata 2/3 całości sumy odszkodowań zostanie odroczona na czas nieokreślony. W 1922 r. władze Republiki Weimarskiej postulowały o dwuletnie moratorium spłat reparacji, czemu zdecydowanie sprzeciwiła się Francja. W styczniu 1923, w reakcji na niewywiązywanie się Niemiec z zawartych umów, Francuzi i Belgowie rozpoczęli okupację Zagłębia Ruhry. W kwietniu 1924 r. odbyła się konferencja w Londynie na której postanowiono wdrożyć w życie tzw. Plan Dawesa. Nie przewidywał on zmiany kwot reparacji, a jedynie stopniowy wzrost sumy corocznych spłat. Następnie został on zastąpiony, opracowanym w 1929 r., tzw. planem Younga.

Wersalska „wielka czwórka”: premier Wielkiej Brytanii David Lloyd George, premier Włoch Vittorio Emanuele Orlando, premier Francji Georges Clemenceau oraz prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson.

Mimo wielu prób wsparcia dla Niemiec aż do 1933 r. kraj ten dokonywał większości spłat reparacji za pomocą pożyczonych, głównie w USA, pieniędzy. Wypłatę rekompensat wstrzymał Adolf Hitler, który odrzucił postanowienia traktatu wersalskiego, nazywanego przezeń „dyktatem”.

Po II wojnie światowej całą kwotę reparacji wojennych przejęła nowo powstała RFN. W 1953 r. w Londynie ustalono, że wypłaty rekompensat muszą zostać zakończone do 1983 roku, z kolei naliczone odsetki Niemcy mają zacząć spłacać po zjednoczeniu swego kraju. Pierwszą ratę uiszczono w 1996. Ostatnia - jak wspomniano - została uregulowana dzisiaj.

Źródła: bild.de, welt.de.

Zobacz też:

Napisz komentarz
Regulamin komentarzy

Gość: adam |

taki ważny temat i żadnych komentarzy... już w trzecim miejscu...
szukam info, czy niemcy spłacają reparacje za drugą wojne... czy nie muszą? bo Polska, podobno zapłaciła skarbem narodowym, za pomoc aliantów... to niemcy też powinni bo alianci w przygotowaniu wojny pomogli im zacnieOdpowiedz
Waldemar Kowalski

Magister historii (specjalność – historia wojskowości) na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach. Absolwent podyplomowego Studium Bezpieczeństwa Narodowego na Uniwersytecie Warszawskim. Były członek redakcji "Histmag.org". Główne zainteresowania: wojskowość, militaria, religie, filozofia, stosunki międzynarodowe.

Prawa zastrzeżone – ten materiał jest chroniony przez przepisy prawa autorskiego.

Kopiowanie, przedrukowywanie (poza dozwolonymi prawnie wyjątkami) wyłącznie za zgodą redakcji: redakcja@histmag.org