Od kiedy Polacy mają prawa wyborcze?

opublikowano: 2023-11-28 06:17
wszystkie prawa zastrzeżone
poleć artykuł:
Polska szczyci się wielowiekową tradycją parlamentaryzmu. Jednak prawo do decydowania o losach własnego kraju nie zawsze było powszechne. W którym momencie polskiej historii chłop stał się równy szlachcicowi, a kobieta mężczyźnie, jeśli chodzi o prawa wyborcze?
REKLAMA

Demokracja we współczesnej Polsce wyrasta z tradycji nowożytnej demokracji szlacheckiej I Rzeczpospolitej. Ta z kolei kształtowała się na drodze ustępstw władcy wobec szlachty, spisywanych w kolejnych przywilejach. Uchwalona w 1791 roku Konstytucja 3 maja, choć przełomowa na wielu polach, nie była jednak początkiem politycznego równouprawnienia Polaków. Pewien postęp w tym względzie przyniósł okres zaborów, jednak trudno mówić tu o pełnoprawnych swobodach polskich obywateli.

W 1918 roku, wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, zaistniała potrzeba stworzenia nowego prawodawstwa, regulującego ustrój odrodzonego państwa. Jedną z podstawowych kwestii, jakie trzeba było wówczas rozstrzygnąć, było ustanowienie zasad ordynacji wyborczej. 28 listopada 1918 roku Naczelnik Państwa wydał „Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego”, który znajdziemy w Dzienniku Ustaw z 1918 roku pod numerem 18, pozycją 46. W artykule 1. pierwszego rozdziału „Prawo wybierania” czytamy:

Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci, który do dnia wyborów ukończył 21 lat.

Natomiast w rozdziale drugim „Wybieralność” w artykule 7. zapisano:

Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatel (lki) państwa, posiadający czynne prawo wyborcze, niezależnie od miejsca zamieszkania jak również wojskowi.

„Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego” z 28 listopada 1918 roku przynosił więc dwie przełomowe zmiany. Po pierwsze, zrównywał w prawach wyborczych wszystkich obywateli II Rzeczpospolitej, cieszących się pełnią praw obywatelskich. Dla niektórych grup społecznych oznaczało to zyskanie czynnego i biernego prawa wyborczego po raz pierwszy. Po drugie, co wynika z pierwszego, pełnią praw wyborczych w Polsce, na równi z mężczyznami, mogły cieszyć się kobiety, obywatelki II RP. W pierwszych w odrodzonej Polsce wyborach do Sejmu Ustawodawczego z 26 stycznia 1919 roku wybrane zostały więc pierwsze posłanki: Gabriela Balicka, Jadwiga Dziubińska, Irena Kosmowska, Maria Moczydłowska, Zofia Moraczewska, Anna Piasecka, Zofia Sokolnicka i Franciszka Wilczkowiakowa, które miały realny wpływ na kształtowanie się porządku prawnego w porozbiorowej Polsce.

„Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego” z 28 listopada 1918 roku regulował również sprawy takie, jak okręgi wyborcze i obwody głosowania, same zasady i procedury głosowania czy kwestie związane z ważnością, utratą i zastąpieniem mandatu. Choć pewne sprawy, jak wiek, w którym obywatel zyskuje prawa wyborcze, czy problem udziału w głosowaniu wojskowych w służbie czynnej, z biegiem lat uległy zmianie, to właśnie „Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego” z 28 listopada 1918 roku możemy uznać za początek współczesnego, powszechnego i równego prawa wyborczego w Polsce. Zainteresowani treścią opisywanego dekretu, mogą przeczytać go w całości TUTAJ.

Bibliografia:

Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, Dz.U. 1918 nr 18 poz. 46. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19180180046 [dostęp: 23.11.2023 r.]

Podwójnie wolne. 100 lat praw wyborczych kobiet w Polsce, [w:] prezydent.pl, [dostęp: 23.11.2023 r.], https://www.prezydent.pl/aktualnosci/polityka-historyczna/100-rocznica-odzyskania-niepodleglosci-rp/aktualnosci/podwojnie-wolne-100-lat-praw-wyborczych-kobiet-,8274

https://pkw.gov.pl/

Polecamy e-book Sebastiana Adamkiewicza „Zrozumieć Polskę szlachecką”

Sebastian Adamkiewicz
„Zrozumieć Polskę szlachecką”
cena:
Wydawca:
PROMOHISTORIA [Histmag.org]
Liczba stron:
82
Format ebooków:
PDF, EPUB, MOBI (bez DRM i innych zabezpieczeń)
ISBN:
978-83-934630-4-6

Książkę można też kupić jako audiobook, w tej samej cenie. Przejdź do możliwości zakupu audiobooka!

REKLAMA
Komentarze

O autorze
Mateusz Balcerkiewicz
Redaktor naczelny portalu Histmag.org, kustosz Archiwum Akt Nowych w Warszawie, absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim. Redaktor naukowy i współtwórca portalu 1920.gov.pl. Hobbystycznie członek grupy rekonstrukcyjnej Towarzystwo Historyczne "Rok 1920" oraz gitarzysta.

Wszystkie teksty autora

Zamów newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać przegląd najciekawszych tekstów prosto do skrzynki mailowej. Tylko wartościowe treści. Za darmo.
Zamawiając newsletter, wyrażasz zgodę na użycie adresu e-mail w celu świadczenia usługi. Usługę możesz w każdej chwili anulować, instrukcję znajdziesz w newsletterze.
© 2001-2023 Promohistoria. Wszelkie prawa zastrzeżone