Opublikowano
2017-04-15 19:36
Licencja
Prawa zastrzeżone

Piastowie pod lupą genetyków. „To jeden z najbardziej fascynujących projektów ostatnich lat”

Jak wyglądali i skąd pochodzili Piastowie? Kiedy Słowianie przybyli nad Wisłę? Czy DNA mieszkańców wczesnośredniowiecznej Polski różniło się od DNA zachodnich sąsiadów? Kluczowe problemy historii polskiego średniowiecza już wkrótce mają szansę zostać rozwikłane.


Wstępne wyniki badań sugerują, że ludzie żyjący 2 tys. lat temu na terenach dzisiejszej Polski nie byli izolowaną grupą; nie wydaje się, by ich DNA znacząco różniło się od DNA populacji obecnych w tym samym czasie na zachodzie Europy – informują naukowcy z Poznania, pracujący nad genetycznym „portretem” naszych przodków.

Koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski (domena publiczna)

Genetyczny portret dawnych mieszkańców terenów Polski badają naukowcy z Poznańskiego Centrum Archeogenomiki, pracujący pod kierunkiem prof. Marka Figlerowicza z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.

Przeprowadzili oni wstępną analizę genomów około stu osób, których szczątki pochodzą z cmentarzysk Wielkopolski. Dane z analiz zestawili z analogicznymi wynikami na temat dawnych mieszkańców Europy Zachodniej. Wszystko wskazuje na to, że DNA ludzi żyjących dwa tysiące lat temu na terenach dzisiejszej Polski nie różni się od materiału genetycznego populacji obecnych wówczas np. na terenie Niemiec, Francji czy Danii.

Skąd wzięli się Polacy?

Czytaj dalej...

- Wyniki nas zaskakują. Dotąd przeważał pogląd, że tereny rozciągające się między Wisłą a Odrą były zamieszkane przez garstkę ludzi, małe izolowane społeczności żyjące w głębi puszczy bez szerszego kontaktu ze światem zewnętrznym - powiedział w rozmowie z PAP prof. Marek Figlerowicz.

- To jeden z bardziej fascynujących projektów, w jakie byłem zaangażowany w czasie całej swojej kariery zawodowej, gdyż łączy badania biologiczne z historycznymi - podkreślił.

Polska w czasach Mieszka (ok. 960 - 992) (aut. Poznaniak; CC BY-SA 3.0)

Archeolodzy mają od dawna dowody na to, że w pierwszych wiekach naszej ery obszary obecnych ziem Polski znajdowały się na orbicie oddziaływań Cesarstwa Rzymskiego. Wiadomo m.in., że na południe eksportowano od „nas” ceniony w świecie śródziemnomorskim bursztyn. W zamian lokalni kupcy otrzymywali rzymskie monety, luksusowe wyroby ceramiczne, metalowe naczynia i szklane paciorki - znajdowane w grobach w Polsce.

- Wygląda na to, że skala kontaktów z innymi ludami, również za zachodnią „granicą”, była szersza, niż dotąd uważano - dodaje badacz.

Badanie genomu ludzi żyjących w Polsce 2 tys. lat temu to jeden z elementów szeroko zakrojonego projektu badawczego, w który zaangażowani są również historycy i archeolodzy. Realizujący go eksperci chcą ustalić, jak doszło do ukształtowania się państwa polskiego. Chcą się dowiedzieć m.in., czy w ten proces zaangażowani byli przybysze (na przykład, czy byli to Skandynawowie - jak sugerują niektórzy historycy).

Aby to stwierdzić, naukowcy pobierają materiał DNA ze szczątków ludzi należących do czterech grup: społeczności żyjącej 2 tys. lat temu, elit z czasów wczesnopiastowskich (X-XI w.), zwykłych ludzi z czasów kształtowania się Polski - i od samych Piastów.

Piastowie mazowieccy mieli geny Celtów i Germanów?

Czytaj dalej...

- Największy problem mamy z pobraniem materiału genetycznego od pierwszych władców Polski. Byłem przekonany, że z łatwością pozyskamy DNA, gdyż wstępnie stworzyliśmy listę piastowskich pochówków w Polsce i za granicą. Na liście tej znalazło się ponad pół tysiąca miejsc - opowiada prof. Figlerowicz.

Słowianie w swojej ziemi ojczystej. Obraz Alfonsa Muchy (domena publiczna)

Zderzenie z rzeczywistością okazało się dla badaczy bolesne - do tej pory nie udało bowiem się przebadać ani jednego grobu, w którym ze stuprocentową pewnością spoczywałby męski przedstawiciel dynastii Piastów. Groby często okazują się zupełnie zniszczone, obecne tam szczątki - przemieszane, poprzekładane do nowych trumien, spakowane wtórnie do worków lub w bardzo złym stanie. W trumnie, gdzie miał spoczywać jeden z książąt piastowskich, znaleziono kobietę. W innym przypadku po otwarciu wieka trumny badacze znaleźli aż dwa szkielety...

Spore nadzieje naukowcy pokładają w badaniach grobów Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego na Wawelu. - Wszystko wskazuje na to, że są to najlepiej zachowane groby członków dynastii Piastów. To ważne, by z takich właśnie grobów pobrać DNA, który po zbadaniu może posłużyć jako wzorzec do identyfikacji innych członków rodu - opowiada naukowiec.

Do tej pory badaczom udało się zsekwencjonować kilkanaście próbek genomów od osób, które mogą być Piastami.

Dla genetyków kluczowe jest pozyskanie wzorcowego chromosomu Y, który warunkuje płeć męską. Należący do jednej rodziny mężczyźni mają jednakowy chromosom Y. Pozyskując go - naukowcy będą w stanie stwierdzić, czy w kolejnych badanych grobach znajdują się szczątki Piastów, czy jednak inne.

Działania na Wawelu wymagają specjalnego pozwolenia (naukowcy właśnie na nie czekają). Wiele wskazuje jednak na to, że prowadzone w tym miejscu badania mogą stanowić kamień milowy projektu.

- Wierzę, że uda się nam poznać wzorcowy chromosom Y, charakterystyczny dla męskiej linii Piastów. Gdyby tak się stało, to moglibyśmy miedzy innymi przywrócić tożsamość szczątkom, które w wyniku zdarzeń historycznych lub różnorakich nieprzemyślanych działań utraciły ją, jak do niedawna sądzono - bezpowrotnie - mówi badacz.

W ramach badań materiału genetycznego naukowcy sekwencjonują łańcuch DNA - czyli próbują poznać kolejność tworzących go nukleotydów. Całkowity DNA człowieka, czyli tzw. genom znajduje się w każdej naszej komórce. Jego łączna długość wynosi około 2 m.

Sergey Vasilyevich Ivanov, życie codzienne Słowian wschodnich (domena publiczna)

Genomy wszystkich ludzi są do siebie podobne w ogromnym stopniu. Jednak dzięki analizie określonych fragmentów sekwencji DNA danej osoby eksperci mogą rozpoznać niektóre jej cechy fizyczne lub pochodzenie.

Zdecydowanie łatwiej, niż od Piastów, udało się pozyskać materiał genetyczny od przedstawicieli pozostałych badanych grup: elit wczesnopiastowskich, zwykłych ludzi z czasów kształtowania się państwa Piastów i społeczności sprzed 2 tys. lat.

Jaki jest związek tych ostatnich - z państwem Piastów, które powstało przecież dopiero pod koniec pierwszego milenium? - Archeolodzy od lat spierają się o to, od kiedy Słowianie - od których przecież wywodzą się Piastowie - zamieszkują obecnie tereny Polski. Są dwie główne koncepcje. Według pierwszej Słowianie przybyli nad Wisłę w VI w. znad Dniepru. Druga koncepcja zakłada, że zamieszkiwali ten teren od tysiącleci - opowiada naukowiec. Badania genetyczne mogą rzucić światło również na ten problem.

Chrzest Polski i początki państwa polskiego

Czytaj dalej...

W ramach projektu Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych (finansowanego przez NCN) prof. Figlerowicz i jego zespół zajmuje się przede wszystkim sekwencjonowaniem i analizą DNA.

Jego przedsięwzięcie może dać początek kolejnym ciekawym pracom, związanym np. z rekonstrukcją wyglądu Piastów. Dzięki badaniom DNA teoretycznie można wnioskować na temat wyglądu dawnych ludzi, np. koloru ich włosów i oczu czy karnacji. - Byłoby to szczególnie ekscytujące w przypadku władców piastowskich, których przedstawienia znamy jedynie z portretów wykonanych setki lat po ich śmierci przez Jana Matejkę - mówi prof. Figlerowicz.

PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

Źródło: naukawpolsce.pap.pl

Napisz komentarz
Regulamin komentarzy

Uwaga, wyświetliliśmy tylko ostatnio opublikowane komentarze. Zobacz wszystkie komentarze!

Łukasz, możesz zapytać Wadima, czy nie przekonwertowałby przynajmniej tych 3 Longobardów lokujących się najbliżej Polaków, bo na nowszej wersji tego samego PCA klastrują się oni wyraźnie z Polakami.

Stanisławie, ja w ten germański najazd nie wierzę, a właściwie go nie wiedzę, ale nie zaślepiony turboslawizmem, tylko oświecony genetyką. Gdzie widzisz i w jakiej ilości te celto-germańskie geny w Polsce? Mówisz, że owi celto-germanie wyszli z Polski, ale gdzie się podziały ich geny na tych terenach, na które podobno przybyli? Nie nazwałbym więc okresu rzymskiego na ziemiach polskich najazdem germańskim albo germańską okupacją, tylko czasem germańsko-słowiańskiej kohabitacji, skutkującej m.in. akulturacją części rodzimej słowiańszczyzny. Nie ma podstaw do wniosku, że Germanie wyrzynali Słowian, albowiem w kutrze wielbarskiej parytet pochówków szkieletowych (w domyśle germańskich) do ciałopalnych (w domyśle słowiańskich) kształtował się mniej więcej jak 1:1.

Skromny, ale kiedy wnioski z badań są tak niejednoznaczne, jak dotychczasowe w przypadku Kowalewka, w blogerach nadzieja na ich uściślenie. Podobnie było zresztą w przypadku badania Dołęży.Odpowiedz

@ Sławomir Ambroziak

Z Kowalewka znamy genomy mito, które - jak dosadnie pokazało życie po opublikowaniu Stolarka et al. 2018 - nie budzą prawie żadnych emocji ani zainteresowania.
Znamy też cztery rodowody Y-DNA na poziomie zbliżonym do makrohaplogrup, oraz przybliżone podobieństwo (jak mierzone?) dwóch "dobrych" genomów do kilku populacji północnoeuropejskich (Domen). Znamy też wyniki porównań kilku screenów, które z tymi dwoma wydają się nie korespondować.

Reszta jest otwarta. Uświadomiłem sobie, że Dawid publicznie chyba nigdzie nie napisał, że genomy z Wielbarka są germańskie. Pisał "shift", "unexpected", "surprises", "replacements", ale konkretów nie było. Albo mu to nie chciało przejść przez klawiaturę (co uważałbym za bardzo prawdopodobne), albo rzeczywiście ich osobliwość polega na czymś innym. Może pisał komuś w korespondencji prywatnej.

Przypomniałem sobie, jak ostatnio Dawid zrugał u siebie kolegę EastPole za niedoszacowywanie komponentu germańskiego w genomie "Ostrogotki", które temu posłużyło do rekonstruowania naddunajskiego szlaku migracji Gotów na Ukrainę.

Gdyby jednak miało się okazać, że ci wszyscy Bajuwarowie, Longobardowie itd. są północnogermańscy, a Wielbark grupuje się przeważnie z Łotyszami i Estończykami (zaś niektóre próbki lub subpopulacje z Polakami, co właściwie mamy już pośrednio potwierdzone), byłby to chyba początek końca konceptu wschodnich German.

PS. Przypomniałem sobie, że również Dawid w lutym sugerował, że publikacja genomów z Kowalewka zbliża się wielkimi krokami. Prawdopodobnie już wcześniej pokazano mu szkic publikacji do skomentowania.Odpowiedz

Gość: wilmar |

@ Sławomir Ambroziak
Skąd te dane 1:1? Podasz jakieś źródło, w którym mam nadzieje jest podział tego co znaleziono, zarówno w czasie jak i przestrzeni?
Kokowski w swoim "Goci. Od Skandzy do Campi Gothorum" coś tam próbuje podać (a może nie pomimo wiedzy która posiada - to moje wrażenie), ale trzeba szukać tego bardzo uważnie.
W ogóle to "dzieło" nadaje się na odrębną debatę, bo czytając to.. to nigdy mam przekonanie że nigdy z czymś takim się nie spotkałem, a traktuję go poważnie.Odpowiedz

@ Gość: wilmar

Cmentarzyska wielbarskie są albo ciałopalne, albo birytualne. Aby zatem oba typy pochówków zrównoważyły się liczebnie, na birytualnych groby szkieletowe musiałyby znacznie dominować nad ciałopalnymi, a przecież tak nie jest.Odpowiedz


@ Wilmar

Tym razem udało się pobrać, dziękuję. Ale haplotyp 187 nie ma w sobie nic szczególnego, ma sporo różnic. U Underhilla widziałem lepsze, i to pod M458.

Natomiast kwestii GATA H4 nie rozwiążemy bez kontaktu z autorem, a bez jej rozstrzygnięcia porównania nie mają sensu.

Teraz już rozumiem, dlaczego po artykule Rębały et al. 2007 znawcy sugerowali na forach, że utożsamiano w niej haplotypy należące do różnych linii filogenetycznych, a więc powstałe niezależnie od siebie.Odpowiedz

Gość: wilmar |

@ Skromny_uczeń_Profesora_Kostrzewskiego
187 (aż sprawdziłem czy nie mam innej wersji artykułu) ma w DYS385= 14-11 nie typowe 11-14, i dlatego o nim pisałem. STR to niestety nie tak prosta sprawa jak SNP, gdzie coś mamy i już coś wiemy. Stosowane panele Y17/23 w pracach akademickich po prostu pozwalają podzielić materiał bez testowania SNPów na makro-haplogrupy (a i to nie do końca bo czasem R1a powyżej poziomu M417 sam przypisałbym do R1b pomimo watpliwości, i to samo zrobiłby automat z wyszukiwarek) i tyle. Takim trochę wyjątkiem jest np. R1a-L260 gdzie ten panel który podałeś (który zastosowano) w zasadzie pozwala ją wydzielić. Więc jeśli użyto M458, to prawie bez możliwości pudła można wydzielić L260 a poprzez to CTS11962.
Co do tej słynnej pracy - opierać się tylko na STR i wyciągać z nich wnioski? - echh to raczej przeszłość. Kolejna praca o Słowianach (Kaszubi, Łuzyczanie itd) była świetna choć brakło w niej niestety DYS385. ;)Odpowiedz

Gość: wilmar |

@ Skromny_uczeń_Profesora_Kostrzewskiego
YGATAH4 - tu jestem pewien że stosują sposób naliczania nie dla FTDNA, a ten zawarty np. w bazie YHRD. To zresztą powinno być podane w danych "technicznych" tyczących sie tej pracy.Odpowiedz

@ Gość: wilmar

No to szukaj tu o sposobie analizy GATA H4: https://edoc.ub.uni-muenchen.de/20640/1/Rott_Andreas.pdfOdpowiedz

Sławomir: "A spór auto/allo będzie się toczył kilkadziesiąt kolejnych lat w najlepsze. "

- Nie, nie musi się toczyć kilkadziesiąt kolejnych lat. Nie widzę podstaw. Tylko trzeba przeskoczyć ten nieszczęsny czas wielkiego najazdu germańskiego. Trzeba uwierzyć, że taki był, bo dotąd nie wierzycie.
I w czasie tego najazdu niektóre prasłowiańskie DNA padły pod mieczem i zostały spopielone, inne w normalnym obrzędzie spopielone lub czekające na solidne badania (gdzie podziały się setki szkieletów z kultury sznurowej i następnych; a z innych regionów Polski?); inne polskie wreszcie poza granicami polski, także znad Prypeci i z Wołynia - kiedy będą zbadane? A gdzie są szkielety tych, którzy przetrwały na polskiej ziemi czasy odejścia Celto-Germanów, bo z nimi było im nie po drodze?
Trzeba tylko nie kierować się ideologią turboslawizmu, tylko po zgodzić się z faktem rozproszenia się prasłowiańskiej ludności w czasie "pierwszej germańskiej okupacji". Ślady rozproszonych się znajdą.Odpowiedz

Gość: wilmar |

@ Atimes

Piękna turbogermańska wizja. :)))
" inne polskie wreszcie poza granicami polski, także znad Prypeci i z Wołynia" - o czym mowa?Odpowiedz

Skromny, chodziło mi o to, że mogą pozostać w formie screenów w domenie publicznej, a pełne genomy albo nie zostaną upublicznione, ale będą opublikowane w formie trudnej lub niemożliwej do konwertowania, jak te Longobardów.

Na marginesie: na czym polega problem z tymi genomami Longobardów? Przepraszam, że dopytuję, ale nigdy nie przyglądałem się problemom związanym ze sposobem zapisywania genomów.Odpowiedz

@ Sławomir Ambroziak

Na pewno będą upublicznione w formie dostępnej dla specjalistów.

Z całym szacunkiem, ale to jednak nie blogerzy genetyczni tworzą wiedzę naukową.Odpowiedz

Gość: ŁukaszM |

@ Sławomir Ambroziak
Skoro Dawid ich nie ruszył to ja się na pewno nie podejmę. Spytam się Vadima, jeśli odpowie, bo nieskory jest do pogaduszek.Odpowiedz

@ Gość: ŁukaszM

Gdyby to były paleogenomy z IVC, pewnie by się za nie Dawid zaraz zabrał.

Do tych nie ma, jak mniemam, dostatecznej motywacji.Odpowiedz

@ Gość: ŁukaszM

O, tu się nawet Dawidowi chciało Davida ze zdjęcia wykadrowywać :)

http://eurogenes.blogspot.com/2018/03/the-whiteboard.htmlOdpowiedz

Łukasz, wiele jeszcze zależy od tego, co uznamy za typowo huński genotyp. Jak bowiem wiemy z genów, już azjatyccy Hunowie byli mieszaniną europeidów i mongoloidów. Natomiast małżeństwa huńsko-germańskie znamy z zapisów źródłowych. A jeżeli były małżeństwa, to byli też potomkowie. Wydaje mi się więc, że nie warto się tą gepidzką czy ostrogocką próbką zbytnio ekscytować.

Natomiast, Panowie, odnośnie tych kilku nowych badań naszła mnie pewna refleksja natury ogólniej... Boję się, że tak oczekiwane wyniki badań zespołu Figlerowicza mogą nie przynieść rozstrzygnięcia sporu auto/allo. Kolejne publikacje mogą bowiem zakończyć się tak niejednoznacznymi wnioskami, jak ta o analizie mtDNA Kowalewka, a genomy lub haplogrupy mogą pozostać w postaci screenów, jak do tej pory, plików niemożliwych do konwertowania, jak w przypadku Longobardów, czy analizy mikrosatelitarnej, jak w przypadku tych kilku Bajuwarów. A spór auto/allo będzie się toczył kilkadziesiąt kolejnych lat w najlepsze.Odpowiedz

@ Sławomir Ambroziak

Sławku, bój się Boga! Jak można dzisiaj pisać, że genomy jądrowe z Kowalewka itd. pozostaną w formie screenów...?!

Z sygnałów wynika coś zupełnie innego - screeny zrobiono na Noskowskiego, natomiast próbki zakwalifikowane do głębokiego sekwencjonowania męczono w wyspecjalizowanych w tym placówkach usługowych w innych krajach (Korea, może i Szwecja lub inne).Odpowiedz

Gość: ŁukaszM |

@ Skromny_uczeń_Profesora_Kostrzewskiego
Czyli kiedy?Odpowiedz

Gość: |

@ Skromny_uczeń_Profesora_Kostrzewskiego
Kiedy te pełne genomy będa opublikowane? Tak pi razy drzwi:)Odpowiedz

@ Gość:

Ja nie wiem, kiedy, bo nie mam kontaktów z symfonikami.

Pytałem tu pana Janusza, i nie odpowiedział :) Ale wcześniej, w Nowy Rok, zasugerował, że w 2018 r. zgaśnie słoneczko allo (tak to zrozumiałem) i będzie normalniej, więc przypuszczam, że jeszcze w tym roku.

Genomy mogą trafić do repozytorium, gdy artykuły je analizujące trafią do redakcji i recenzentów. Tylko tym razem symfonicy, myślę, tak szybko nas o tym nie poinformują, pomni doświadczeń z czerwca zeszłego roku. Może zresztą już tam są, ale dobrze ukryte.

Ja w każdym razie kultywuję życie higieniczne i zdrowożywieniowe, i mam nadzieję doczekać wyników jeszcze przed pięćdziesiątką :)Odpowiedz

@ Skromny_uczeń_Profesora_Kostrzewskiego '
No, gratuluję optymizmu, bo ja nie mam już żadnej nadziei, że doczekam wyników nawet przed osiemdziesiątką!Odpowiedz

Gość: |

@ Skromny_uczeń_Profesora_Kostrzewskiego
Z tego co się wypowiadałeś to odniosłem wrazenie że jesteś po 60-tce:)Odpowiedz

@ Atimes

Niezbadane są wyroki Boże...Odpowiedz

@ Gość:

Duchem jestem starszy niż metryką.

A gdybym miał być prawdziwym uczniem Profesora, musiałbym być po osiemdziesiątce. Wtedy nie byłbym wcale pewien doczekania wyników Symfonii :)Odpowiedz
Nauka w Polsce

Powyższy materiał jest przedrukiem z serwisu internetowego „Nauka w Polsce”, współtworzonego przez Polską Agencję Prasową i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Publikacji dokonano na zasadach określonych przez PAP S.A.

Prawa zastrzeżone – ten materiał jest chroniony przez przepisy prawa autorskiego.

Kopiowanie, przedrukowywanie (poza dozwolonymi prawnie wyjątkami) wyłącznie za zgodą redakcji: redakcja@histmag.org