Autor: Waldemar Kowalski
Tagi: Archeologia, Newsy, Prehistoria
Opublikowany: 28 stycznia 2010
Licencja:wszystkie prawa zastrzeżone

Rewolucja neolityczna i jej związki z… genetyką

Dalekimi przodkami zdecydowanej większości mężczyzn współcześnie zamieszkujących Europę są rolnicy-pionierzy z Bliskiego Wschodu, którzy w bezpośrednim następstwie rewolucji neolitycznej przywędrowali na nasz kontynent – wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez naukowców z Wielkiej Brytanii, współpracujących z genetykami z Włoch i Francji.

Około 10 tys. lat temu, w niezwykle urodzajnym regionie geograficznym zwanym „Żyznym półksiężycem”, człowiek pierwotny porzucił swe dawne zajęcia zbieracko-łowieckie kosztem hodowli zwierząt i uprawy ziemi, co możliwe było m.in. dzięki zastosowaniu zupełnie nowych metod wytwarzania kamiennych narzędzi. W rezultacie doszło do przekształcenia się społeczności koczowniczych w skupiska ludzkie prowadzące osiadły tryb życia. Towarzyszyły temu, zakrojone na szeroką skalę, migracje ludnościowe. Był to proces długotrwały, odbywający się na przestrzeni tysięcy lat. To samo tyczy się pierwszych wspólnot rolniczych, które zaczęły napływać do Europy. Ich przybycie zaowocowało znaczącym wzrostem populacji i zmianą struktury demograficznej.

Jak się okazuje, wydarzenia sprzed 10 tys. lat wywarły wpływ nie tylko na rozwój form gospodarki rolniczo-hodowlanej, ale i na genom europejskich mężczyzn.

Badania nad, dziedziczonym bez zmian wyłącznie w linii ojcowskiej, chromosomem Y a ściślej mówiąc jego mutacjami, pozwoliły na ustalenie rodowodu europejskich mężczyzn oraz kierunków ekspansji ich przodków. Wspomniane mutacje chromosomowe, ze względu na swą różnorodność, zostały podzielone i podporządkowane do tzw. haplogrup.

Trasa wielkiej migracji ludnościowej, o której mowa, przebiegała przez tereny Bliskiego Wschodu, Anatolii, Bałkanów aż po Wyspy Brytyjskie. W przeważającej mierze tłumaczy to fakt, dlaczego częstotliwość występowania Y-chromosomowej haplogrupy R1b zwiększa się stopniowo, począwszy od ziem Europy południowo-wschodniej do północno-zachodniej. Naukowcy ustalili, że jest ona charakterystyczna dla ok. 110 mln współcześnie żyjących Europejczyków, po czym stwierdzili, że nie mniej niż 80% z nich to potomkowie mieszkańców Bliskiego Wschodu z epoki neolitycznej. Dowodem na prawdziwość tej tezy jest przykład Irlandczyków mieszkających w zachodniej części swego państwa, u których stwierdzono niemal 100% częstotliwość występowania wspomnianej haplogrupy. Wskaźnik ten utrzymuje się na podobnym, wysokim poziomie w przypadku kraju Basków (90%), północnej Hiszpanii i Portugalii oraz zachodniej Francji (70%). Dla równowagi warto dodać, że w Europie Wschodniej, wśród Słowian, w tym i Polaków, dominuje inna haplogrupa – R1a.

Zobacz też

Źródła

Zredagował: Kamil Janicki

Pierwszy polski portal historyczny
ISSN: 1896-8651
Wydawca portalu
Michał Świgoń PROMOHISTORIA
ul. Koźmiana 2/89
01-606 Warszawa
telefon: 692 929 681
m.swigon@histmag.org
NIP 626-281-54-56
Numer konta: PL 33 1140 2004 0000 3802 7410 0716
Patronaty
Jak uzyskać patronat
Kontakt z redakcją
Magdalena Mikrut-Majeranek
redaktor naczelna
redakcja@histmag.org
telefon: 796 418 763
Reklamuj się u nas
Oferta reklamowa
Konkursy
Nasze konkursy