Ustrój polityczny starożytnego Rzymu

opublikowano: 2021-12-11 18:03
wszystkie prawa zastrzeżone
poleć artykuł:
We wczesnym okresie Rzym był monarchią, a po wygnaniu ostatniego z królów, Tarkwiniusza Pysznego, zaprowadzono republikę, która kilka wieków później przeobraziła się w cesarstwo. Poznajcie schemat funkcjonowania ustroju starożytnego Rzymu na infografikach.
REKLAMA

Ten tekst jest fragmentem książki John Scheida, Nicolasa Guillerata, Milana Melocco „Starożytny Rzym. Infografiki”.

I. Przed cesarstwem

Do IV w. p.n.e. Rzym nazywał się republiką, res publica, czyli „rzeczą, sprawą publiczną”, co wzmocniono określeniem populi Romani Quiritium – „ludu rzymskiego Kwirytów”. „Lud rzymski” w tej formule to rzymscy obywatele zorganizowani na potrzeby armii i głosowania pod rządami magistratów – innymi słowy państwo Rzymian. W słowie „Kwiryci” zawarty jest „ogół obywateli tworzących lud rzymski”. Ta definicja państwa zdradza dążenie do niezwykłej precyzji charakteryzującej znaczną część rzymskiej myśli.

Lud dzielił się na kilka zgromadzeń (komicjów), które dostarczały również ram do rekrutacji żołnierzy. Na początku okresu królewskiego zgromadzenia (komicja kurialne) obejmowały trzy kurie, później było ich 30 (3×10). Komicja te utrzymały się do końca republiki, ale zachowały wyłącznie znaczenie religijne i zajmowały się organizacją świąt miejskich. Poza tym przegłosowywały prawo kurialne, które przyznawało każdemu wyższemu urzędnikowi (konsul, pretor) władzę wydawania rozkazów (imperium).

Schemat ustroju królestwa rzymskiego i wczesnej republiki (fot. Dom Wydawniczy Rebis; prawa zastrzeżone)

Zgodnie z tradycją pod koniec epoki królewskiej utworzono nowe zgromadzenie na podstawie centurii – komicja centurialne, będące jednocześnie fundamentem rzymskiej armii. Zbierały się więc one poza Rzymem, na Polu Marsowym. W czasach republiki ludność w zależności od posiadanego majątku była zapisywana do 193 centurii (18 ekwickich, 170 piechoty i 5 ludzi nieposiadających broni). Obywatele co pięć lat byli przydzielani przez cenzorów do centurii właściwej dla jednej z 35 tribus, które określały miejsce przypisane obywatelom (4 znajdowały się w obrębie Rzymu). Komicja centurialne wybierały urzędników, kapłanów, uchwalały ustawy i pełniły funkcję trybunału w wypadku przestępstw zagrożonych karą śmierci, a od I w. p.n.e. – zdrady stanu. Początkowo plebs rzymski miał własne komicja, zgromadzenia ludowe, które wybierały jego reprezentantów, trybunów ludowych. Stopniowo zgromadzenia te, opierające się jedynie na jednostkach terytorialnych, do których przypisani byli obywatele, zmieniły się w drugie zgromadzenie odbywające się na Forum (komicja trybusowe). Stanowiło ono prawa, wybierało niższych urzędników (kwestorów, edylów kurulnych) oraz urzędników plebejskich (trybunów, edylów) i miało prawo sądzenia zbrodni stanu.

Wyżsi urzędnicy (konsulowie, pretorzy) przewodzili zgromadzeniom, zarządzali Rzymem i prowincjami, dowodzili armią. Zwoływali zgromadzenia i im przewodniczyli. Prowadzili też obrady senatu (rady 100, 300, a później 600 byłych urzędników) oraz prezydowali trybunałom.

REKLAMA
Schemat funkcjonowania władzy politycznej Rzymu w okresie republiki (fot. Dom Wydawniczy Rebis; prawa zastrzeżone)

II. Ustrój cesarski

W ciągu trzech pierwszych wieków cesarstwa system zgromadzeń i magistratur pozostawał niezmienny. Jedyna modyfikacja polegała na zwiększeniu przez Augusta grona corocznie wybieranych konsulów w celu zapewnienia wystarczającej liczby wysokich urzędników, którzy mogliby zarządzać prowincjami i armią (jako promagistraci i legaci) oraz odpowiadać za infrastrukturę (aprowizację, administrowanie Rzymem oraz Italią, drogi, brzegi Tybru, akwedukty). Doszło jednak do istotnej zmiany: obok senatu i magistratów pojawił się cesarz.

Władca brał na siebie część odpowiedzialności, np. za zarządzanie prowincjami, w których stacjonowało wojsko, zapewnienie porządku publicznego w Rzymie oraz Italii, aprowizacja. W ten sposób, od czasów panowania Klaudiusza (41–54 r. p.n.e.), stopniowo wykształcała się administracja cesarska, która umożliwiała władcy ingerencję we wszystkie sfery funkcjonowania państwa. Kierowali nią rzymscy ekwici. Cesarz posiadał władzę magistratów rzymskich, przede wszystkim imperium wyższych magistratur (konsulów, pretorów) oraz potestas (władzę) trybunów ludowych. We wczesnym cesarstwie kompetencje te były odnawiane co pięć lub dziesięć lat, proces ten jednak szybko stał się automatyczny. Niekiedy cesarz sprawował konsulat i przeprowadzał spis ludności, jednak za panowania Domicjana urząd cenzora na stałe wszedł do administracji cesarskiej. Orzecznictwo sądowe również należało do tradycyjnych domen władcy, który codziennie rozsądzał spory. Wkrótce wybory urzędników zmieniły się w formalność, a ich mianowanie zależało wyłącznie od dobrej woli cesarza. Magistraci, podobnie jak konsul i pretor, dysponowali więc wyłącznie władzą administracyjną i przestali odgrywać centralną rolę polityczną. Senatorowie ubiegali się raczej o namiestnictwo wielkich prowincji i posady związane z realizacją dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Schemat funkcjonowania władzy politycznej Rzymu w okresie cesarstwa (fot. Dom Wydawniczy Rebis; prawa zastrzeżone)

Po powolnej ewolucji, w czasie której inicjatywa cesarska stawała się coraz silniejsza, i w odpowiedzi na anarchię oraz najazdy z drugiej połowy III w., na początku IV w. wprowadzono nowy system sprawowania władzy. W II w. w Italii pojawili się iuridici, urzędnicy o kompetencjach administracyjnych i sądowniczych. Pod koniec III w. podlegali oni, także w prowincjach, jednemu, a wkrótce dwóm correctores. W czasach Dioklecjana prowincje zostały zgrupowane w diecezje, na czele których stali ekwici nazywani wiceprefektami pretorium, którzy podlegali bezpośrednio cesarzowi. Reforma ta położyła kres zarządzaniu prowincjami przez senatorów. Również za panowania tego cesarza diecezje podzielono na mniejsze jednostki.

Zainteresował Cię ten fragment? Koniecznie zamów książkę John Scheida, Nicolasa Guillerata, Milana Melocco „Starożytny Rzym. Infografiki” bezpośrednio pod tym linkiem!

John Scheid, Nicolas Guillerat, Milan Melocco
„Starożytny Rzym. Infografiki”
cena:
Tytuł oryginalny:
„Infographie de la Rome antique”
Tłumaczenie:
Jakub Jedliński
Rok wydania:
2021
Okładka:
miękka
Liczba stron:
132
Format:
238 x 295 [mm]
ISBN:
978-83-8188-358-0
EAN:
9788381883580
REKLAMA
Komentarze

O autorze
Nicolas Guillerat
Grafik z wykształcenia. Po krótkim okresie pracy w reklamie wyspecjalizował się w graficznej wizualizacji danych. Jest również wykładowcą infografii.

Wszystkie teksty autora
Milan Melocco
Historyk, absolwent École normale supérieure, doktorant w dziedzinie historii starożytnej na Sorbonie.

Wszystkie teksty autora
John Scheid
Historyk i archeolog, emerytowany profesor College de France, członek Académie des inscriptions et belles-lettres oraz Academia Europea. Jest wybitnym znawcą starożytnego Rzymu, autorem wielu uznanych prac, m.in. Quand faire c’est croire. Les rites sacrificiels des Romains (2011), Les Dieux, l’État et l’Individu. Réflexions sur la religion civique a Rome (2013) i Rites et religions (2019).

Wszystkie teksty autora

Zamów newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać przegląd najciekawszych tekstów prosto do skrzynki mailowej. Tylko wartościowe treści. Za darmo.
Zamawiając newsletter, wyrażasz zgodę na użycie adresu e-mail w celu świadczenia usługi. Usługę możesz w każdej chwili anulować, instrukcję znajdziesz w newsletterze.
© 2001-2023 Promohistoria. Wszelkie prawa zastrzeżone