W rejonie Raciborza odkryto stanowisko sepulkralne sprzed 4000 lat

opublikowano: 2021-03-23 12:24
wolna licencja
poleć artykuł:
Jak informuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, podczas prowadzonych prac rolnych na polu uprawnym w rejonie Raciborza – Starej Wsi przypadkowo dokonano ciekawego odkrycia. Znaleziono bowiem szczątki ludzkie, liczne fragmenty ceramiki pradziejowej i fragment kamiennej siekierki. Stanowisko to zostało już zabezpieczone przez pracowników Działu Archeologii Muzeum w Raciborzu.
REKLAMA
Stanowisko sepulkralne sprzed 4000 lat (fot. Fot. J. Maciejewski, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach)

Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce zdarzenia udał się przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, który dokonał oględzin. Następnie w porozumieniu z właścicielem pola oraz archeologami ustalono, że konieczne będzie przeprowadzenie badań ratowniczych odkrytego grobu w celu zabezpieczenia znaleziska oraz wykonanie dokumentacji.

W trakcie lustracji powierzchniowej otoczenia grobu odnaleziono liczne fragmenty ceramiki pradziejowej, a także fragment kamiennej siekierki. Jak poinformowali nas archeolodzy z Muzeum w Raciborzu: „Odsłonięty kościec ułożony był na prawym boku ze zgiętymi rękami, podkurczonymi nogami i twarzą skierowaną na wschód co jest charakterystyczne dla pochówków z okresu neolitu i wczesnej epoki brązu. W opisywanym przypadku kości nóg zostały wydobyte na powierzchnię podczas prac polowych. Poniżej oraz obok wyeksplorowanego grobu zaobserwowano 2 kolejne pochówki (także ułożone na boku), co dowodzi, że natrafiono na pozostałości cmentarzyska. W tej sytuacji można uznać, że opisywane pochówki mogą stanowić część grobu zbiorowego” – czytamy w komunikacie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach.

Zaznaczono także, że prace badawcze będą kontynuowane jesienią, czyli już po zakończeniu sezonu prac rolniczych.

WUOZ w Katowicach przypomina też, że zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:

  1. wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
  2. zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
  3. niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Źródło:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, Muzeum w Raciborzu

Polecamy e-book: Paweł Rzewuski – „Wielcy zapomniani dwudziestolecia”

Paweł Rzewuski
„Wielcy zapomniani dwudziestolecia cz.1”
cena:
Wydawca:
PROMOHISTORIA [Histmag.org]
Liczba stron:
58
Format ebooków:
PDF, EPUB, MOBI (bez DRM i innych zabezpieczeń)
ISBN:
978-83-934630-0-8
REKLAMA
Komentarze

O autorze
Mat. pras.
Ten news powstał w oparciu o informację prasową lub inne materiały poddane opracowaniu redakcyjnemu.

Wszystkie teksty autora
Magdalena Mikrut-Majeranek
Doktor nauk humanistycznych, kulturoznawca, historyk i dziennikarz. Autorka książki "Henryk Konwiński. Historia tańcem pisana" (2022), monografii "Historia Rozbarku i parafii św. Jacka w Bytomiu" (2015) oraz współautorka książek "Miasto jako wielowymiarowy przedmiot badań" oraz "Polityka senioralna w jednostkach samorządu terytorialnego", a także licznych artykułów naukowych. Miłośniczka teatru tańca współczesnego i dobrej literatury. Zastępca redaktora naczelnego portalu Histmag.org.

Wszystkie teksty autora

Zamów newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać przegląd najciekawszych tekstów prosto do skrzynki mailowej. Tylko wartościowe treści. Za darmo.
Zamawiając newsletter, wyrażasz zgodę na użycie adresu e-mail w celu świadczenia usługi. Usługę możesz w każdej chwili anulować, instrukcję znajdziesz w newsletterze.
© 2001-2023 Promohistoria. Wszelkie prawa zastrzeżone