Autor: Reklama
Tagi: Uczniowie, Książki, Historia polityczna, Reklamy
Opublikowany: 2011-11-21 15:15
Licencja: wszystkie prawa zastrzeżone

Wiedza o społeczeństwie. Repetytorium dla maturzysty (informacja)

Opracowanie „Wiedza o społeczeństwie. Repetytorium dla maturzysty” przeznaczone jest przede wszystkim dla osób pragnących osiągnąć satysfakcjonujący wynik egzaminu maturalnego, jak również dla uczniów liceów i techników, którzy chcą doskonalić, uzupełniać i systematyzować swą wiedzę o Polsce i świecie współczesnym.

Olga Pytlińska-Markowicz, Marcin Markowicz, Rafał Dolecki
Wiedza o społeczeństwie. Repetytorium dla maturzysty
55,00 zł
Wydawca: Difin
Okładka: miękka
Liczba stron: 512
ISBN: 978-83-7641-275-7

Skondensowana treść repetytorium podzielona jest na moduły tematyczne, opracowane w formie licznych diagramów, tabel, schematów, w sposób przejrzysty i przystępny prezentuje całokształt wymagań ujętych w ministerialnej podstawie programowej.

Spis treści:

Rozdział 1. Społeczeństwo

1. Człowiek a społeczeństwo 2. Życie zbiorowe i jego reguły 3. Podstawowe środowiska społeczne 4. Struktura społeczna 5. Struktura społeczna i problemy życia społecznego w Polsce 6. Formy organizacji społeczeństw 7. Kultura i pluralizm kulturowy 8. Współczesne spory światopoglądowe 9. Edukacja w XXI w.

Rozdział 2. Mass media i opinia publiczna

1. Rozwój i rodzaje mediów 2. Funkcje mediów 3. Prawa i obowiązki związane z funkcjonowaniem mediów 4. Opiniotwórcze media na świecie i w Polsce 5. Opinia publiczna

Rozdział 3. Naród i obywatel

1. Naród 2. Polacy na emigracji 3. Mniejszości narodowe 4. Imigranci 5. Obywatel i obywatelstwo 6. Społeczeństwo obywatelskie

Rozdział 4. Demokracja

1. Historyczne początki demokracji 2. Demokracja współczesna 3. Wybory 4. Bezpieczeństwo socjalne 5. Rozwój demokracji w Polsce

Rozdział 5. Polityka i ideologie

1. Polityka zjawiskiem społecznym 2. Kultura polityczna 3. Ideologie i doktryny polityczne

Rozdział 6. Partie polityczne i systemy partyjne

1. Partie polityczne 2. Partie polityczne w Polsce 3. Systemy partyjne 4. Ordynacje wyborcze

Rozdział 7. Państwo

1. Instytucja państwa 2. Formy państwa 3. Relacje państwo a religie 4. Współczesne systemy polityczne państw demokratycznych

Rozdział 8. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji

1. Konstytucja – droga do powstania i podstawowe zasady 2. Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej. Władza ustawodawcza 3. Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej. Władza wykonawcza 4. Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej. Władza sądownicza 5. Organy kontroli państwowej i ochrony państwa 6. Samorząd terytorialny

Rozdział 9. Prawo

1. Pojęcie prawa i jego funkcje 2. Zasady hierarchiczności, spójności i zupełności w systemie prawnym 3. Rodzaje prawa i ich charakterystyka 4. System prawny Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział 10. Prawa człowieka

1. Idea i historyczny rodowód praw człowieka 2. Prawa człowieka na świecie

Rozdział 11. Systemy bezpieczeństwa międzynarodowego i współpracy

1. Bezpieczeństwo międzynarodowe 2. Organizacje regionalne stojące na straży bezpieczeństwa międzynarodowego 3. Wybrane organizacje gospodarcze i polityczne

Rozdział 12. Unia Europejska

1. Rozwój idei zjednoczenia kontynentu europejskiego 2. Integracja europejska 3. Powstanie i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej 4. Polska w Unii Europejskiej

Rozdział 13. Globalizacja i problemy współczesnego świata

1. Globalizacja w ujęciu historycznym 2. Cechy współczesnej globalizacji 3. Pola globalizacji i jej następstwa 4. Globalizacja a podział świata 5. Stosunki międzynarodowe w wymiarze globalnym 6. Pomoc humanitarna

Rozdział 14. Polska polityka zagraniczna

1. Organy państwa odpowiedzialne za kreowanie polityki zagranicznej 2. Polityka zagraniczna i znaczenie racji stanu 3. Główne kierunki polskiej polityki zagranicznej po 1989 r. 4. Polska polityka zagraniczna a członkostwo w Unii Europejskiej 5. Relacje Polski z wybranymi państwami

Rozdział 15. Zagadnienia ekonomiczne

1. Ekonomia jako zjawisko gospodarcze 2. Rynek i gospodarka rynkowa (podstawowe pojęcia) 3. Podstawowe kategorie analizy procesu wzrostu gospodarczego 4. Historia rozwoju ekonomii

Zobacz pozostałe publikacje z oferty wydawnictwa Difin

Śledź nas!
Komentarze
lub zaloguj się za pośrednictwem konta Google

O autorze

Polecamy artykuł...
Pierwszy polski portal historyczny
ISSN: 1896-8651
Wydawca portalu
Michał Świgoń PROMOHISTORIA
ul. Koźmiana 2/89
01-606 Warszawa
m.swigon@histmag.org
NIP 626-281-54-56
Numer konta: PL 33 1140 2004 0000 3802 7410 0716
Patronaty
Jak uzyskać patronat
Kontakt z redakcją
Mateusz Balcerkiewicz
redaktor naczelny
redakcja@histmag.org
Reklamuj się u nas
Oferta reklamowa
Konkursy
Nasze konkursy