Autor: Reklama
Tagi: Wydarzenia, Reklamy, Historia społeczna, Historia kultury i sztuki, Studenci, Uczniowie, Historia filozofii i idei
Opublikowany: 2023-05-26 05:00
Licencja: wszystkie prawa zastrzeżone

Wydział Historii UW zaprasza na nowe studia o starożytnych cywilizacjach

Od października 2023 na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego starują nowe studia poświęcone starożytności. Będą to studia o starożytnych cywilizacjach śródziemnomorskich, dla osób po licencjacie (II stopnia), prowadzone w języku angielskim. I całkowicie bezpłatne (także dla osób z zagranicy).
REKLAMA
Fot. screenshot z kanału YouTube Wydziału Historii UW

Gdzie szukać szczegółów?

Wszelkie informacje o studiach „History of Ancient Mediterranean Civilizations” znajdują się na stronie: www.historia.uw.edu.pl/hamc (English version: https://historia.uw.edu.pl/en/hamc_en)

Zajęcia na kilku wydziałach

Ogromną wartością tych studiów jest łączenie dyscyplin. Oznacza to, że zajęcia są prowadzone przez naukowców z kilku wydziałów, m.in. z historii, archeologii, prawa czy też z filologii klasycznej. Studia kończą się dyplomem z historii starożytnej.

Warszawskie środowisko starożytników to wyjątkowa w skali europejskiej kadra specjalistów. Świadczy o tym m.in. możliwość zdobywania wiedzy z rzadkich specjalności, np. numizmatyki, nubiologii, papirologii, prawa rzymskiego, epigrafiki czy nietypowych języków starożytnych jak akadyjski czy syriacki.

Czego można się nauczyć?

Poza obowiązkową wiedzą (historia Grecji i Rzymu, Mezopotamii czy literatura i filozofia antyczna) studentki i studenci rozwijają swoje szczególne zainteresowania np. z historii czy literatury wczesnego chrześcijaństwa, antycznego judaizmu, historii antycznego niewolnictwa i grup wykluczonych, czy systemów prawnych.

Intensywnie uczą się języka starożytnego po to, żeby móc swobodnie czytać i interpretować teksty źródłowe w oryginale, a nie ich opracowania czy tłumaczenia (greka, łacina, aramejski, akadyjski czy hebrajski).

W programie studiów jest też zbieranie przestrzennych danych geograficznych (geodane). Uczymy jak dane te obrobić, zwizualizować oraz zanalizować za pomocą nowoczesnych technik i metod informatycznych. Są o zajęcia z humanistyki cyfrowej, czyli posługiwania się narzędziami cyfrowymi do obróbki tekstu, opracowywania danych, wykorzystywanych w pracy historyka, papirologa, epigrafika czy numizmatyka.

Osoby, które zdecydują się studiować ten kierunek, wezmą też udział w bezpłatnym obowiązkowym objeździe śródziemnomorskim.

Relacja uczeń-mistrz

Dla wielu osób w studiowaniu ważny jest mentoring. Wyjątkowość kierunku powoduje, że studiowanie odbywa się w małych grupach, co umożliwia ścisłą współpracę z opiekunem naukowym, w relacji uczeń-mistrz.

Studentki i studenci od początku nauki są włączani w prace badawcze, granty, co w przyszłości ułatwi aplikowanie do międzynarodowych projektów badawczych, wymagających specjalistycznych umiejętności poza wiedzą merytoryczną o epoce.

Kompetencje przyszłości w świecie fake-neswów

Poza konkretnymi, „twardymi” umiejętnościami, studia te dają kompetencje. W świecie fake-newsów niezwykle cenne jest krytyczne myślenie, kwestionowanie i szukanie nowych perspektyw. Tego uczymy. Są to kompetencje przyszłości, które sprawdzą się nie tylko w sektorze badań naukowych, ale także w szeroko pojętej edukacji, dyplomacji czy w mediach.

Terminy rejestracji i sposób rekrutacji

Rekrutacja na studia odbędzie się w dniach 6 czerwca – 7 lipca 2023 r. przez stronę www.irk.uw.edu.pl

REKLAMA
Śledź nas!
Komentarze

O autorze
Pierwszy polski portal historyczny
ISSN: 1896-8651
Wydawca portalu
Michał Świgoń PROMOHISTORIA
ul. Koźmiana 2/89
01-606 Warszawa
NIP 626-281-54-56
Numer konta: PL 33 1140 2004 0000 3802 7410 0716
Patronaty
Jak uzyskać patronat
Kontakt z redakcją
Mateusz Balcerkiewicz
redaktor naczelny
Reklamuj się u nas
Oferta reklamowa
Konkursy
Nasze konkursy