Autor: Kamil Janicki
Tagi: Wydarzenia, Doktoranci, Studenci, Polska, Warmia i Mazury
Opublikowany: 2009-03-18 00:42
Licencja: wszystkie prawa zastrzeżone

XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich – święto historii we wrześniu w Olsztynie

Już za 6 miesięcy kilka tysięcy polskich badaczy dziejów zbierze się na najważniejszej i najbardziej prestiżowej konferencji historycznej w Polsce. Powszechny Zjazd Historyków Polskich, XVIII edycja organizowanej co 5 lat imprezy, odbędzie się tym razem w Olsztynie. Jednym z jego patronów medialnych będzie portal „Histmag.org”.
REKLAMA

Powszechny Zjazd organizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne to impreza o kluczowym znaczeniu dla rozwoju historiografii i integracji historyków, ale zarazem konferencja dotąd traktowana jako ściśle zawodowa – a przez to niemal nieznana poza środowiskiem. Dążenie do większej otwartości Zjazdu było dobrze widoczne już podczas ostatniej jego edycji (Kraków 2004). Podkreślają je również organizatorzy tegorocznej edycji, która odbędzie się w dniach 16-19 września w Olsztynie pod hasłem „Powrót do źródeł”. Zgodnie z zapowiedzią zawartą w odezwie zjazdowej XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich to nie tylko święto historyków. Organizatorzy zapraszają także wszystkich, których historia interesuje, pasjonuje i bawi, bez względu na profesję i wykształcenie. Zaproszenie kierowane jest w szczególności do nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie i kulturze, ale także do doktorantów, studentów oraz uczniów starszych klas szkół średnich.

W nowej rzeczywistości geopolitycznej, w momencie, kiedy Polska stała się pełnoprawnym członkiem Zjednoczonej Europy, hasło Zjazdu „Powrót do źródeł” zyskało nowy wymiar – wyjaśniają organizatorzy w odezwie zjazdowej. – Źródła rozumiane są zarówno jako „origines”, jak i jako „fontes”. „Origines” to przeszłość. Hasło „powrotu do źródeł” w tym rozumieniu oznacza przypomnienie głównych składowych dziejów europejskich oraz roli, którą odgrywała w nich Polska. „Fontes” to źródła historyczne, materiał będący podstawą pracy historyka. Tu hasło „powrotu do źródeł” wyrażać ma się nie tylko w analizie klasycznej jego formy. Zjazd będzie także doskonałą okazją do metodologicznej dyskusji nad nowymi rodzajami źródeł, które funkcjonują w przestrzeni wirtualnej lub na nieklasycznych nośnikach informacji.

Szczególnie w świetle ostatniej zapowiedzi cieszy nas, że otrzymaliśmy zaproszenie do objęcia Zjazdu naszym patronatem medialnym.

Zjazd będzie trwał tradycyjnie 4 dni. Podstawowe punkty programu to:

REKLAMA
 • 17 sympozjów specjalistycznych
 • Historia starożytna
 • Historia średniowiecza
 • Historia nowożytna
 • Historia XIX wieku
 • Historia najnowsza
 • Historia wojskowości
 • Historia medycyny i farmacji
 • Demografia historyczna
 • Biografistyka
 • Historia myśli społecznej i politycznej
 • Historia gospodarcza
 • Historia edukacji
 • Geografia historyczna
 • Kongres towarzystw regionalnych i lokalnych
 • Stan i perspektywy badań nad historią Słowiańszczyzny
 • Historia prasy – prasa jako źródło historyczne
 • Historia parlamentaryzmu – system parlamentarny Rzeczypospolitej doby nowożytnej
 • 5 sesji tematycznych (złożonych z łącznie 21 sympozjów)
 • Sesja I: Europa u źródeł
 • Sesja II: U źródeł własnej tożsamości
 • Sesja III: Historyk wobec źródeł
 • Sesja IV: Nauczanie historii jako wycieczka do źródeł
 • Sesja V: U źródeł przemian społeczności polonijnych

Organizatorzy zapowiadają także szereg imprez towarzyszących, objazdów naukowych i spotkań integracyjnych. Szczegółowy program można znaleźć na stronie internetowej zjazdu w pliku pdf, choć oczywiście będzie on jeszcze ulegał uaktualnieniom. Już dziś widać, że „święto historii” zbierze w Olsztynie grupę wybitnych, powszechnie znanych historyków, ale także młodszych adeptów naszej nauki. Tematyka wystąpień jest bardzo różnorodna, a w wielu przypadkach nowatorska.

Osoby chętne do wzięcia udziału w zjeździe są zobowiązane przesłać odpowiednie zgłoszenie, dostępne w formie formularza na stronie internetowej. Koszt akredytacji wynosi 50-100 zł, natomiast każdego noclegu ok. 30 zł. Osobno płatne są wyżywienie i udział w bankiecie zamykającym konferencję. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 31 maja 2009 roku.

O przygotowaniach do Zjazdu będziemy informować na bieżąco. Kilku naszych redaktorów weźmie też aktywny udział w konferencji. Podobnie jak w przypadku XVII Targów Książki Historycznej stawiamy sobie za cel szczegółowe, profesjonalne zrelacjonowanie przebiegu Zjazdu.

Zjazd odbywa się pod patronatem „Histmag.org”.

Zobacz też:

REKLAMA
Śledź nas!
Komentarze

O autorze
Kamil Janicki
Historyk, były redaktor naczelny „Histmag.org” (lipiec 2008 – maj 2010), obecnie prowadzi biuro tłumaczeń, usług wydawniczych i internetowych. Zawodowo zajmuje się książką historyczną, a także publicystyką historyczną. Jest redaktorem i tłumaczem kilkudziesięciu książek, głównym autorem i redaktorem naukowym książki „Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych” (2009) a także autorem około 700 artykułów – dziennikarskich, popularnonaukowych i naukowych, publikowanych zarówno w internecie, jak i drukiem (również za granicą).

Wszystkie teksty autora
Pierwszy polski portal historyczny
ISSN: 1896-8651
Wydawca portalu
Michał Świgoń PROMOHISTORIA
ul. Koźmiana 2/89
01-606 Warszawa
NIP 626-281-54-56
Numer konta: PL 33 1140 2004 0000 3802 7410 0716
Patronaty
Jak uzyskać patronat
Kontakt z redakcją
Mateusz Balcerkiewicz
redaktor naczelny
Reklamuj się u nas
Oferta reklamowa
Konkursy
Nasze konkursy