Zapraszamy do udziału! Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Historia szkolnictwa polskiego 1945–1989”

opublikowano: 2022-10-07 05:03
wszystkie prawa zastrzeżone
poleć artykuł:
Zgłoszenia należy przesyłać do 31 października 2022 r.
REKLAMA

Uniwersytet Gdański, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku oraz gdański oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich zapraszają do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Historia szkolnictwa polskiego 1945–1989”, która odbędzie się w dniach 12–13 stycznia 2023 r. na Wydziale Historycznych UG. Zgłoszenia należy przesyłać do 31 października 2022 r.

– Zasadniczymi celami konferencji są: prezentacja źródeł dotyczących szkół podstawowych i średnich po 1945 r. zgromadzonych w archiwach na terenie Polski oraz za granicą; wymiana doświadczeń związanych z metodami stosowanymi przy opracowywaniu i badaniu tych źródeł oraz dyskusja nad możliwościami ich wykorzystania przy różnego rodzaju badaniach naukowych. Liczymy szczególnie na omówienie i prezentację źródeł dotychczas nieznanych w literaturze i debacie naukowej 
- podkreśla prof. UG dr hab. Arnold Kłonczyński. 
– Oprócz namysłu nad źródłami zapraszamy do prezentacji badań na temat funkcjonowania nauczycieli, uczniów i szkół po 1945 r. Do uczestnictwa w konferencji zachęcamy zarówno historyków i archiwistów, ale także przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, w tym np. pedagogiki, filozofii, prawa, socjologii czy psychologii 
- dodaje dr Jan Hlebowicz z IPN Oddział w Gdańsku.
– Konferencję chcielibyśmy rozpocząć od dyskusji na temat źródeł do badań historii szkolnictwa w Polsce po 1945 r., które zgromadzono w archiwach w Polsce i za granicą. Mamy nadzieję, że spotkanie przyczyni się do wytypowania miejsc, gdzie obecnie znajdują się archiwalia dotyczące polskiego szkolnictwa po II wojnie światowej
- wyjaśnia dr Łukasz Grochowski, prezes Oddziału SAP w Gdańsku.
– Zapraszamy do dyskusji o sytuacji nauczycieli i pracowników oświaty po 1945 r. Ilu ich było? Jakie metody dydaktyczne stosowali? W jaki sposób prowadzili zajęcia dydaktyczne? Jak układały się relacje – z jednej strony – między nauczycielami a uczniami, z drugiej – między pedagogami a dyrekcją? Jak funkcjonowali w ramach ideologiczno-wychowawczych narzuconych przez władze państwowe? Podczas konferencji zamierzamy również przyjrzeć się sytuacji uczniów po II wojnie światowej
- uzupełnia Anna Siekierska z Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego.
– Chcemy porozmawiać o tym jakie przysługiwały im prawa oraz jakie ciążyły na nich obowiązki. Pragniemy sprawdzić czy mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz zdolności. Zapraszamy również do dyskusji na temat mody, zainteresowań uczniów oraz ich postaw. Zależy nam również na wieloaspektowym spojrzeniu na szkołę jako „instytucję”, „organizację”, „system”, „emocjonalną przestrzeń” oraz budynek 
- podsumowuje prof. Kłonczyński.

Proponowane obszary tematyczne:

 • źródła do badań historii szkolnictwa
 • sytuacja nauczycieli i pracowników oświaty
 • indoktrynacja i inwigilacja środowiska oświatowego (uczniów i nauczycieli)
 • działalność niezależna uczniów i nauczycieli
 • kształcenie kadry pedagogicznej
 • praca dydaktyczna nauczycieli
REKLAMA
 • relacje pomiędzy pedagogami a dyrekcją
 • relacje pomiędzy nauczycielami a uczniami
 • relacje nauczyciel - rodzice
 • prawa uczniów
 • obowiązki uczniów
 • rozwój zainteresowań i zdolności dzieci w szkole
 • szkoła jako instytucja i organizacja
 • emocjonalna przestrzeń w szkole
 • działalność polskich szkół za granicą
 • szkoły mniejszości etnicznych
 • szkolnictwo resortowe
 • budynek szkoły

Sesja posterowa:

Przewidujemy sesję posterową (plakatową), na której zaprezentowane zostaną źródła dotyczące polskiego szkolnictwa po 1945 r. pochodzące z zasobów archiwów, instytucji państwowych i samorządowych, szkół oraz zbiorów prywatnych. Organizatorzy proponują przygotowanie plakatów o wymiarze: szerokość 70 cm i wysokość 100 cm, które zawierać będą takie podstawowe elementy jak skan źródła bądź źródeł, tytuł, data, miejsce przechowywania, opis źródła i jego wartości dla badań historii szkolnictwa polskiego w latach 1945–1989.

Dodatkowe informacje:

Chęć udziału w konferencji wraz z proponowanym tematem referatu lub posteru prosimy przesłać na adres e-mail organizatora:  [email protected]  

Termin zgłoszenia chęci udziału w konferencji (na załączonym formularzu) upływa dnia: 31 października 2022 r.

Obrady konferencji odbywać się będą stacjonarnie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Koszt udziału w konferencji pokrywają organizatorzy. Organizatorzy nie zapewniają noclegów oraz nie pokrywają kosztów transportu.

Szczegółowe informację dotyczące programu konferencji oraz planowanego wydawnictwa podane zostaną przez organizatorów po zakończeniu terminu nadsyłania zgłoszeń na konferencję. Przewidywany termin przesłania przez zainteresowane osoby gotowych tekstów to 13 lutego 2023 r. Maszynopisy artykułów autorzy powinni przesyłać na adres [email protected]. Teksty  niespełniające wymagań redakcyjnych będą zwracane do autorów z prośbą o uzupełnienia – jeszcze przed skierowaniem ich do recenzji. Teksty powinny być zapisane w formacie Word (.docx) i mieć maksymalnie 1 arkusz (40 tys. znaków). Wszystkie teksty przechodzą proces recenzji.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru wystąpień spośród nadesłanych propozycji.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego:

Prof. UG dr hab. Arnold Kłonczyński,
dr Łukasz Grochowski,                                                        
dr Jan Hlebowicz,
Anna Siekierska.

REKLAMA
Komentarze

O autorze
Mat. pras.
Ten news powstał w oparciu o informację prasową lub inne materiały poddane opracowaniu redakcyjnemu.

Wszystkie teksty autora

Zamów newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać przegląd najciekawszych tekstów prosto do skrzynki mailowej. Tylko wartościowe treści. Za darmo.
Zamawiając newsletter, wyrażasz zgodę na użycie adresu e-mail w celu świadczenia usługi. Usługę możesz w każdej chwili anulować, instrukcję znajdziesz w newsletterze.
© 2001-2023 Promohistoria. Wszelkie prawa zastrzeżone