Opublikowano
2019-04-16 09:00
Licencja
Wolna licencja

Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” ma już sto lat

W sobotę 27 kwietnia 2019 r. do Warszawy przyjadą przedstawiciele gniazd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z całego kraju oraz z zagranicy. Tego dnia Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce świętować będzie 100. rocznicę powstania.Uroczystości, które patronatem honorowym objął Minister Obrony Narodowej, odbędą się w sobotę 27 kwietnia 2019 r. w sali głównej Centrum Olimpijskiego przy PKOLu (ul. Wybrzeże Gdyńskie 4). Udział w obchodach już zapowiedzieli m.in. prof. Jan Żaryn i przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys.

W programie obchodów znalazła się m.in. prezentacja znaczka Poczty Polskiej poświęconego TG „Sokół”, której dokona dyr. Krzysztof Górski z Poczty Polskiej. Specjalnie na uroczystości Muzeum Sportu i Turystyki pokaże najcenniejszą część zbiorów dotyczącą historii i działalności TG „Sokół”, w tym przedwojenny sztandar Związku, a także udostępni nieodpłatnie uczestnikom wydarzenia część swoich ekspozycji. Tego dnia planowane jest również wręczenie odznaczeń najbardziej zasłużonym działaczom oraz pokazy gimnastyczne przygotowane przez dra Grzegorza Bielca i jego gimnastyków.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”

Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce powstał 13 kwietnia 1919 r. w Warszawie podczas zjazdu delegatów trzech związków sokolich z byłych zaborów. Zjednoczenie organizacji sokolej było wynikiem odzyskania przez Polskę niepodległości i znalezienia się trzech odrębnych dotąd związków w granicach jednego państwa.

Pierwsze gniazdo polskiego "Sokoła" powstało 7 lutego 1867 r. we Lwowie, kilka lat po upadku powstania styczniowego. Później idea ta rozprzestrzeniła się na pozostałe zabory, przyczyniając się do narodzin i rozwoju masowego ruchu gimnastycznego w Polsce. Pod szyldem gimnastyki Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” prowadziło wielokierunkową działalność narodową, niepodległościową, paramilitarną i ogólnosportową (większość dyscyplin sportu w Polsce ma swoje korzenie w TG „Sokół”).

Wśród członków towarzystwa jest wiele znanych osobistości

Godłem nowego stowarzyszenia był – i pozostaje nim do dziś – sokół w locie na amarantowym tle, trzymający w szponach ciężarki, który w trudnych czasach zaborów zastępował Polakom zdelegalizowane godło polskie – orła białego na czerwonym tle.

„Sokół” wykształcił wielu wybitnych żołnierzy, polityków i szerokie elity społeczeństwa polskiego. W szeregach sokolich znalazły się takie osobistości jak gen. Józef Haller, Roman Dmowski i Jan Paweł II. Ze swoja spuścizną w postaci uczestnictwa w formowaniu Błękitnej Armii, zorganizowania Harcerstwa Polskiego, powszechnego udziału członków „Sokoła” w powstaniu wielkopolskim oraz powstaniach śląskich oraz zapoczątkowaniem wielu dyscyplin polskiego sportu, a przede wszystkim wychowaniem licznych zastępów działaczy polskich, TG „Sokół” pozostaje jedną z najbardziej zasłużonych dla Polski organizacji.

Reaktywowany 1 marca 1990 r. Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce skupia ponad 60 gniazd w kraju oraz na Ukrainie, Litwie i w Kanadzie. Tak jak dawniej propaguje sport, patriotyzm oraz codzienną rzetelną pracę dla Polski. Współcześnie coraz większą popularność zdobywają reaktywowane Polowe Drużyny Sokoła, których członkowie 100 lat temu odegrali wybitną rolę w zmaganiach o niepodległość Polski. Zawodnicy „Sokoła” stanowią trzon reprezentacji narodowej polskiej akrobatyki sportowej i gimnastyki artystycznej.
Do tej dumnej historii starają się nawiązywać współcześni działacze „Sokoła” oraz Związek Towarzystw Gimnastycznych w Polsce – będący jedynym w kraju prawowitym kontynuatorem i spadkobiercą przedwojennego polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Związku Towarzystw Gimnastycznych Sokół .

Napisz komentarz
Regulamin komentarzy

Gość: Marek Baran |

Stanowczo lepszym byłby tytuł: "Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce ma już 100 lat" a jeśli już "Sokół" to 152 lata, o czym zresztą jest mowa w tekście. Obecny tytuł pachnie warszawocentryzmem.Odpowiedz

@ Gość: Marek Baran Zgadzamy się z Panem w sprawie brzmienia tytułu. Dziękujemy za sugestię i pozdrawiamy serdecznie!Odpowiedz
Mat. pras.

Ten news powstał w oparciu o informację prasową lub inne materiały poddane opracowaniu redakcyjnemu.

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Redakcja i autor zezwalają na jego dowolny przedruk i wykorzystanie (również w celach komercyjnych) pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału oraz miejsce pierwotnej publikacji – Portal historyczny Histmag.org, a także nazwę licencji (CC BY-SA 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.

UWAGA: Jeśli w treści artykułu nie zaznaczono inaczej, licencja nie dotyczy ilustracji i filmów dołączonych do materiału – w kwestii ich wykorzystania prosimy stosować się do wskazówek w opisie pod nimi lub – w razie ich braku – o kontakt z redakcją: redakcja@histmag.org