Andrzej Piasecki – „Wiek burzy i spokoju. Kalendarium dziejów Polski 1918-2018” – recenzja i ocena

Na rynku wydawniczym nie brakuje różnego rodzaju leksykonów, encyklopedii czy kalendariów historycznych. Czym najnowsze kalendarium wydane przez PWN różni się od innych tego typu pozycji? Czy warto po nie sięgnąć?

Andrzej Piasecki
„Wiek burzy i spokoju. Kalendarium dziejów Polski 1918-2018”
Ocena: 7
49,00 zł
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Liczba stron: 224
Premiera: 27.04.2018
Format: 16.5x23.5cm
EAN: 9788301198442

Słowo „kalendarium” użyte w tytule recenzowanej publikacji może nieco wprowadzać w błąd. Książka nie przypomina bowiem klasycznego kalendarium. Chyba każdy pod tym pojęciem wyobraża sobie suchy spis dat i faktów. W tego rodzaju publikacjach zazwyczaj otrzymujemy skrupulatnie przygotowane zestawienie wydarzeń, jakie miały miejsce w danym roku. Wyliczenie tak wielu faktów i dat zwykle jest nużące, choć bardzo często pomocne w nauce, ale także porządkujące wiedzę i korzystają z niego nawet specjaliści.

Wiek burzy i spokoju nie powiela tego schematu. Autorem książki jest Andrzej Piasecki, historyk i politolog, wykładowca na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Opisując historię ostatnich stu lat Polski z każdego roku wybrał jedno wydarzenie – w jego ocenie najważniejsze i kluczowe dla zrozumienia dziejów naszego kraju. Nie ograniczył się jedynie do przedstawienia samych faktów. Opisując wydarzenia i różne zjawiska, poddał je swojej ocenie i analizie (walor ten dostrzegł również Antoni Dudek, jeden z recenzentów książki). Oczywiście z pewnymi ocenami autora możemy się nie zgadzać, w niczym to jednak nie umniejsza lekturze.

Sam autor tak tłumaczy motywy napisania książki:

„Historia Polski tego stulecia to czas wielkich przemian, które wpłynęły na życie milionów obywateli, co stanowi wystarczający powód dla podjęcia próby syntezy naszych dziejów najnowszych. Dodatkowe impulsy do pracy płynęły z aktualnej obserwacji zdarzeń, zjawisk i ludzi tworzących kolejny punkt zwrotny w historii Polski. Tak jak poprzednie pokolenia, również obecnie Polacy mogą mówić, że żyją w ciekawych czasach”.

Każdy rok wraz z reprezentatywnym dla niego wydarzeniem został opisany na dwóch stronach. Sam autor pisze, że „konstrukcja książki jest prosta: jeden rok – jedna kartka (rozkładówka), jak w kalendarzu. Choć nie jest to kronika wydarzeń minionego stulecia, a tytuły poszczególnych rozdziałów – odnoszące się do tego, co w danym roku najważniejsze – są tylko pretekstem do pokazania szerszego tła oraz do stworzenia przyczynowo-skutkowego opisu”. Można powiedzieć, że autorowi udała się wcale niełatwa sztuka. Połączył wykład historii Polski od roku 1918 do 2018 z interesującą analizą opisywanych wydarzeń. Korzysta na tym czytelnik, który otrzymuje bardzo ciekawą lekturę.

Należy zaznaczyć także, że autor nie skupił się tylko na wydarzeniach politycznych. Na kartach książki przeczytamy również o gospodarce, sztuce, kulturze. Zostały poruszone także kwestie sportu, klęsk żywiołowych. Jednym słowem to wszystko, co wpływało na dzieje Polski ostatnich stu lat.

Oczywiście należy zaznaczyć, że nie jest to w żadnym razie podręcznik do historii. Przyjęta bowiem koncepcja publikacji jest inna. Odnoszę wrażenie, że Piasecki chciał po prostu stworzyć interesujący przewodnik po ostatnich stu latach dziejów naszej Ojczyzny i to mu się udało. Tym samym po książkę z powodzeniem może sięgnąć każdy.

Niewątpliwym atutem publikacji jest także jej aktualność. Tym samym autor dokonał próby analizy wydarzeń, które dokonują się na naszych oczach – reformy sądownictwa, kontrowersje wokół Trybunału Konstytucyjnego. Zwięzły styl narracji nie przeszkadza autorowi w dokonywaniu pewnych syntez i podsumowań, choćby w związku z obecnością Polski w Unii Europejskiej. Lekturę ubogacają wykresy, tabele, ilustracje.

Często słyszymy, że nie sposób kochać tego, kogo się nie zna. Poznajmy więc najnowsze dzieje naszego kraju, sięgając właśnie po Wiek burzy i spokoju. Kalendarium dziejów Polski 1918 – 2018. Jest to niewątpliwie ciekawa pozycja, na którą powinniśmy zwrócić naszą szczególną uwagę w roku, w którym świętujemy stulecie odzyskania niepodległości.

Śledź nas!
Komentarze

O autorze
Andrzej Piasecki
Historyk i politolog. Profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jego główne zainteresowania badawcze to samorząd terytorialny, administracja publiczna w Polsce i w Europie, systemy wyborcze, demokracja bezpośrednia, przemiany systemowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie publiczne, administracja i doradztwo polityczne.

Wszystkie teksty autora

Pierwszy polski portal historyczny
ISSN: 1896-8651
Wydawca portalu
Michał Świgoń PROMOHISTORIA
ul. Koźmiana 2/89
01-606 Warszawa
telefon: 692 929 681
m.swigon@histmag.org
NIP 626-281-54-56
Numer konta: PL 33 1140 2004 0000 3802 7410 0716
Patronaty
Jak uzyskać patronat
Kontakt z redakcją
Mateusz Balcerkiewicz
redaktor naczelny
redakcja@histmag.org
telefon: 798 537 653
Reklamuj się u nas
Oferta reklamowa
Konkursy
Nasze konkursy