Jakub Jagodziński – „Goście, kupcy, osadnicy. Kontakty Słowian Zachodnich i Skandynawów w epoce wikingów” – recenzja i ocena

opublikowano: 2024-06-16 08:39
wolna licencja
poleć artykuł:
Kim byli Skandynawowie, którzy pojawili się w państwie Piastów na początku XI wieku? Dlaczego na duńskich wyspach rozpoznajemy słowiańskie nazwy miejscowości? Jak należy rozumieć relacje Słowian i Skandynawów – byli to partnerzy, wrogowie, a może… goście, kupcy i osadnicy?
REKLAMA

Jakub Jagodziński – „Goście, kupcy, osadnicy. Kontakty Słowian Zachodnich i Skandynawów w epoce wikingów” – recenzja i ocena

Jakub Jagodziński
„Goście, kupcy, osadnicy. Kontakty Słowian Zachodnich i Skandynawów w epoce wikingów”
nasza ocena:
9/10
cena:
49 zł
Wydawca:
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
Rok wydania:
2024
Okładka:
miękka
Liczba stron:
295
ISBN:
9788394591762
EAN:
9788394591762

Epoka wikingów bez wątpienia jest jednym z pierwszych skojarzeń, które łączymy podświadomie z dziejami średniowiecznej Europy. Łupieżcze wyprawy drużyn wojowników z północy naszego kontynentu stały się popularnym motywem licznych dzieł literackich i filmowych, co bardzo mocno wpłynęło na nasze postrzeganie tych z górą 250 lat europejskiej historii. Obraz ten jest często silnie zniekształcony i oparty na powielanych od dziesięcioleci stereotypach. Na szczęście powstają coraz częściej publikacje przedstawiające ten burzliwy okres takim, jakim rzeczywiście on był. Jedną z takich prac jest najnowsza książka Jakuba Jagodzińskiego, nosząca tytuł Goście, kupcy, osadnicy. Kontakty Słowian Zachodnich i Skandynawów w epoce wikingów, wydana nakładem Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.

Jakub Jagodziński pracuje w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu, gdzie pełni funkcję kustosza do spraw archeologii. W 2023 roku obronił doktorat w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w zakresie archeologii. Jest również etnologiem i antropologiem kultury. Posiada na swoim koncie publikacje naukowe i popularnonaukowe dotyczące szeroko rozumianej Europy Północnej we wczesnym średniowieczu, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych kontaktów Słowian i Skandynawów.

Książka będąca przedmiotem niniejszej recenzji jest skróconą wersją dysertacji doktorskiej, która nosiła tytuł: Słowianie Zachodni wśród Skandynawów - Skandynawowie wśród Słowian Zachodnich. Kontakty transbałtyckie we wczesnym średniowieczu. To, iż omawiana publikacja oparta jest na pracy dyplomowej, widać już po samej kompozycji, która jest bardzo przejrzysta i przemyślana. Autor rozpoczyna swój wywód od nakreślenia ram chronologicznych, rzeczowych i przestrzennych narracji. Obejmuje ona zarówno wczesne, jak i początki pełnego średniowiecza – w większości stulecia VIII – XI, lecz momentami autor wybiega do wieków XII, a nawet XIII (s. 14). Zawarte na kartach książki rozważania koncentrują się w strefie wzajemnych wpływów Słowian Zachodnich i Skandynawów, czyli w zdecydowanej większości na wybrzeżach Morza Bałtyckiego (tereny dzisiejszej północnej Polski, północno-wschodnich Niemiec, Danii, południowej i środkowej Szwecji, Norwegii, czy nawet Islandii). Przedmiotem wywodu są dla Jagodzińskiego natomiast przede wszystkim źródła archeologiczne, które pozostawili po sobie przedstawiciele obu zawartych w podtytule omawianej książki grup. Jak podkreśla sam autor, nie chodziło mu jednak jedynie o wskazanie i wyliczenie samych świadectw archeologicznych, a o stworzenie na ich podstawie możliwie całościowego obrazu wzajemnych relacji między Słowianami Zachodnimi i Skandynawami w okresie wikińskim (s. 11).

REKLAMA

W kolejnych częściach książki autor omawia aktualny stan badań nad kontaktami słowiańsko-skandynawskimi, prezentuje zagadnienia teoretyczne (jak np. pojęcie kultury, teorię systemów – światów Immanuela Wallersteina czy koncepcje procesów globalizacyjnych), omawia znaleziska archeologiczne (budownictwo, szkutnictwo, garncarstwo, biżuterię i ślady innych rzemiosł). Część ta posiada szczególną wartość, gdyż pozwala czytelnikowi dostrzec subtelne nieraz różnice pomiędzy oboma ludami, manifestujące się np. w sposobach produkcji ceramiki czy biżuterii. Kluczowe są rozważania zawarte w rozdziałach czwartym i piątym, gdzie autor na podstawie zaprezentowanych świadectw materialnych (a także źródeł historycznych) buduje obraz wzajemnych relacji słowiańsko-skandynawskich i ich możliwego charakteru. Co wydaje się najważniejsze – Jagodziński dokonuje swego rodzaju rewizji dotychczasowych ustaleń dotyczących tychże relacji.

W oparciu o zebrane źródła zauważa, iż kontakty te nie ograniczały się jedynie do stereotypowych najazdów rabunkowych czy wypraw kupieckich, a dotyczyły także sfery kulturowej i symbolicznej. Istotny jest również fakt, iż Jagodziński nie tylko przedstawia suche dane archeologiczne poświadczające wzajemne relacje obu ludów, ale zestawia je z modelami antropologicznymi, dzięki czemu czytelnik może na nie spojrzeć z szerszej perspektywy. To bez wątpienia największe atuty omawianej pracy.

Archeologia jest nauką w dużej mierze obrazkową, co widoczne jest na kartach Gości, kupców i osadników. Tekst okraszony został blisko osiemdziesięcioma grafikami, wśród których znajdują się zarówno poszczególne grupy zabytków archeologicznych, mapy z ich rozlokowaniem w basenie Morza Bałtyckiego, czy chociażby wykresy prezentujące np. rozmieszczenie zawieszek w kształcie młotów Thora (s. 193). Jakość tych ilustracji oraz fakt, iż w znacznej mierze są one kolorowe, bez wątpienia wpływa pozytywnie na odbiór całości publikacji.

Co więcej – autor zdecydował się zamieścić w swojej pracy aneks (s. 227–231), zawierający nazwy wszystkich stanowisk archeologicznych oznaczonych na mapach dołączonych do tekstu, a dla każdego z nich podał wybraną literaturę przedmiotu, co stanowi nie lada ukłon w stronę chętnego poszerzyć swoją wiedzę na temat konkretnego stanowiska czy nawet artefaktu czytelnika.

Całość książki zamyka zestawienie literatury (s. 241–293), spożytkowanej podczas jej powstawania. Spis wykorzystanych prac jest niezwykle obszerny i stanowi swoiste kompendium aktualnych prac dotyczących średniowiecza na obszarze basenu Morza Bałtyckiego. Dwie ostatnie strony pracy stanowi indeks w którym poza nazwami własnymi i imionami postaci zebrano także wybrane zagadnienia problemowe, dzięki czemu nawigacja po tekście jest bardzo ułatwiona i bez większego problemu możliwy jest powrót do interesującego nas problemu.

Wydana przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu książka Jakuba Jagodzińskiego jest bez wątpienia bardzo udana. Autor w jasny i przejrzysty sposób tworzy na jej kartach obraz wzajemnych relacji Słowian Zachodnich i Skandynawów w okresie wikińskim. Praca ta powinna znaleźć się w biblioteczce każdego zainteresowanego wczesnym średniowieczem czytelnika. Wydana została wszakże w niewielkim nakładzie (500 egzemplarzy), co jest jasnym sygnałem, by nie zwlekać z zakupem.

Zainteresowała Cię nasza recenzja? Zamów książkę Jakuba Jagodzińskiego „Goście, kupcy, osadnicy. Kontakty Słowian Zachodnich i Skandynawów w epoce wikingów”!

REKLAMA
Komentarze

O autorze
Mateusz Okoński
Ukończył studia w zakresie historii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie oraz studia w zakresie archeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zainteresowany historią starożytną, ze szczególnym uwzględnieniem religii, obyczajów i kultury materialnej ludów barbarzyńskich.

Wszystkie teksty autora

Zamów newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać przegląd najciekawszych tekstów prosto do skrzynki mailowej. Tylko wartościowe treści. Za darmo.
Zamawiając newsletter, wyrażasz zgodę na użycie adresu e-mail w celu świadczenia usługi. Usługę możesz w każdej chwili anulować, instrukcję znajdziesz w newsletterze.
© 2001-2023 Promohistoria. Wszelkie prawa zastrzeżone